Annonse
TAR OVER: Roald Linaker tar over som UNN-styreleder etter Ansgar Gabrielsen allerede torsdag. Foto: Arkivfoto Nordlys

Et viktig samfunnsoppdrag

Roald Linaker er utnevnt som ny styreleder ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Han bor i Bardu, er prest av yrke, og har politisk bakgrunn fra Arbeiderpartiet.

Han må på lengre sikt håndtere to store utfordringer, for det første en vanskelig økonomisk situasjon, og fremfor alt tilgangen på fagfolk. De to sakene henger sammen, fordi innleie tapper budsjettene. Her er det stor internasjonal konkurranse om spesialister innenfor ulike medisinske fagområder. UNN må være organisert slik at de kan tilby faste og attraktive arbeidsplasser. 

I tillegg får Linaker den vanskelige sammenslåingssaken med Finnmarkssykehuset på bordet. Den er ikke ønskelig fra UNNs side, men dersom beslutningen skulle bli stående, er UNN forpliktet gjøre det beste ut av den. En eventuell fusjon styrker UNNs argumenter for tilgang på flere ressurser, både økonomisk og faglig.

Dernest må Linaker balansere det som har blitt et vanskelig forhold mellom UNN og Helse Nord. Dette samarbeidet kan også styrkes dersom det nordnorske helseforetaket ansetter en samlende person som ny administrerende direktør, når Lars Vorland om kort tid trer til side. Vi trenger et Helse Nord som i fremtiden legger avgjørende vekt på medisinskfaglige råd fra UNN.

UNN er blant verdens minste universitetsklinikker, og er avhengige av gode utdanningssystemer og velfungerende lokalsykehus i regionen. Men UNN blir likevel i for stor grad oppfattet som et lokalsykehus for Tromsø.

Dette er selvsagt feil, men UNN har blitt et lett offer for lokalpolitisk spill. PCI-saken er det siste av flere eksempler. Dette ansvaret må UNN delvis ta selv. Sykehuset har ikke lyktes med å skape en fortelling om seg selv som et viktig instrument for hele Nord-Norge.

Det er ofte en vanskelig balansegang, fordi en velment Agenda Nord-Norge-logikk ikke alltid kan overføres til spesialisthelsetjenesten. Det er ikke lett å skape aksept for at det må enkelte områder er helt nødvendig å samle kritiske funksjoner på ett sted.

Linaker har altså en jobb å gjøre for å sikre bred støtte fra hele Nord-Norge. Men han virker som et fornuftig valg til et viktig samfunnsoppdrag i nord. Han har et godt politisk nettverk, han er kjent som en lyttende person, og han har et balansert ståsted midt mellom alle UNNs lokaliseringer. Så gjenstår det å se om han er tøff nok til å stå stødig når det blåser opp. Både internt på UNN, og utenfra.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse