Annonse
Tre av ildsjelene i Hamnvåg: Widar Skogan, Willy Sandland og Terje Steen.

Et viktig signal fra Hamnvåg

Hamnvåg er et godt eksempel på at den prinsipielle og ideologisk drevne privatiseringsdebatten i valgkampen, ofte mangler helhetsperspektivet og står fjernt fra folks virkelighet.

Det er ikke tilfeldig at denne pragmatiske innstillingen kommer fra folk som ikke har den samme valgfriheten som innbyggerne i byer.

I en reportasje her i Nordlys forteller bygdefolket i Hamnvåg i Balsfjord hvordan de reddet bygda si. Det er en imponerende historie om samhold og ukuelig fremtidstro, som representerer det beste med Bygde-Norge. I bunn ligger den dype forståelsen av at kampen for alle lokalsamfunn starter med å holde på de yngste, barnefamiliene.

Når kommunen slapp taket i det offentlige tjenestetilbudet i Hamnvåg, tok bygdefolket selv tak og sørget for å sikre fellestjenestene som er limet i lokalsamfunnet. Derfor driver hele bygda nå både skole og barnehage i privat regi, som en dugnad.

Tilfellet Hamnvåg er et godt eksempel på ideologiske skylapper ikke er noe godt virkemiddel i politikken. Her er det mange som har lagt gamle kjepphester til side.

-Jeg mener det er en offentlig oppgave å drive skole. Men når det offentlige og systemet svikter, hva gjør man dag? Jo, da må man legge til side den politiske grunntanken man har, sier Willy Sandland, som for to år siden sto på SVs kommuneliste i Balsfjord. Det er ikke tilfeldig at denne pragmatiske innstillingen kommer fra folk som ikke har den samme valgfriheten som innbyggerne i byer.

Etableringen av denne type private tilbud har rett og vært en livsnødvendighet for innbyggerne i Hamnvåg. Alternativet står skrevet på veggen og heter fraflytting. Driften av skole og barnehage går med overskudd, og 700.000 kroner er satt av til utforutsette utgifter. Men butikk er det ikke, og det er heller ikke meningen.

I og med at de lokale eierne foreløpig ikke har lov til å ta ut utbytte, risikerer ikke balsfjordingene å havne i samlesekken for velferdsprofitører, som venstresiden bærer rundt på i den pågående valgkampen.

Likevel er det mørke skyer i horisonten, uansett regjering etter valget. De er redde for at de blåblå skal kutte i statsstøtten til private skoler, mens de frykter de blir rammet av et rødgrønt regime som vil stramme inn på mulighetene for private løsninger når det gjelder skoler og barnehager.

Hamnvåg er et godt eksempel på at den prinsipielle og ideologisk drevne privatiseringsdebatten i valgkampen, ofte mangler helhetsperspektivet og står fjernt fra folks virkelighet.

Derfor trenger vi et mangfold av muligheter, og det er grunn til å advare mot firkantede politiske løsninger som ikke tar høyde for forskjellige behov i ulike deler av landet.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse