Annonse
At Helse Nord har gitt Finnmarkssykehuset ansvar for samiske spesialisthelsetjenester og etablering av Samisk helsepark, viser manglende kunnskaper om både den politiske situasjonen i Finnmark, samt holdninger til det samiske, skriver Ellen Inga O. Hætta.

Etablering av samisk helsepark – en plagsom sak for Helse Nord?

Det som overrasker meg mest, er at administrasjonen i Helse Nord har lært så lite om samiske samfunnsforhold på årene fra etableringen.

Jeg har med stor interesse fulgt debatten i medier om spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen og etablering av Samisk helsepark. At det ved etablering på 80-tallet av Samisk spesialistlegesenter og SANKS var stor motstand fra finnmarkspolitikere, var ikke overraskende. Det må ses i sammenheng med den politisk situasjonen den gang. Det som imidlertid er overraskende, er at holdninger hos en del politikere ikke er nevneverdig endret på disse åren. Det er fortsatt mange som ikke synes gode spesialisthelsetjenester og etablering av Samisk Helsepark er viktig.

Jeg mener at det er store organisatoriske utfordringer i å gi HELE den samiske befolkningen et fullverdig spesialisthelsetilbud. Helse Nord har ikke i tilstrekkelig grad tatt sitt ansvar på alvor. At Helse Nord har gitt Finnmarkssykehuset ansvar for samiske spesialisthelsetjenester og etablering av Samisk helsepark, viser manglende kunnskaper om både den politiske situasjonen i Finnmark, samt holdninger til det samiske.

Jeg mener at Helse Nord sentralt bør kjenne sin besøkelsestid og ta ansvar for samiske spesialisthelsetjenester og dermed etablering av Samisk Helsepark.

At Helsedepartementet må komme med presisering av oppdraget, er ikke helt vanlig og viser med all tydelighet at Helse Nord ikke har tatt sitt oppdrag tilstrekkelig på alvor.

I presisering fra helsedepartementet heter det; Vi viser til at Helse Nord RHF er tillagt et særlig ansvar for å sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. Helse Nord skal ivareta strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen innenfor de rammer og prinsipper som framgår av Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse Nord ivaretar nødvendig samhandling og koordinering med øvrige helseregioner, slik at den samiske befolkningens behov for spesialisthelsetjenester blir godt ivaretatt, og at kompetanse om samisk helse, kultur og språk blir gjort tilgjengelig også i andre deler av landet.

Helse- og omsorgsdepartementet legger vekt på betydningen av å få etablert Samisk Helsepark. Helse Nord RHF bes derfor, som ledd i sitt ansvar for å sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen, om å ta et særskilt ansvar for framdrift av prosjektet. Helse Nord RHF bes i denne sammenheng også om å ha et særskilt fokus på at utviklingen av helseparken og miljøet rundt denne på en hensiktsmessig måte sikrer en kompetanseutvikling som bygger opp under det ansvaret Helse Nord har for å sørge for likeverdige spesialisthelsetjenester til hele den samiske befolkningen i Norge.

Det er overraskende at heller ikke en slik presisering bidrar til at saken finner sin løsning. Det som overrasker meg mest, er at administrasjonen i Helse Nord har lært så lite om samiske samfunnsforhold på årene fra etableringen. Jeg forventer at administrasjonen i Helse Nord kan være bidragsyter til at politikere kan fatte riktige beslutninger til beste for de samiske pasientene.

Jeg forventer at Helse Nord nå rydder opp i denne saken og tar grep som bidrar til at Samisk Helsepark etableres. Den eneste løsningen er at ansvaret for etableringen flyttes til Helse Nord. Finnmarkssykehuset har dessverre vist at den ikke er i stand til å etablere gode spesialisthelsetjenester for HELE den samiske befolkning. At Finnmarkssykehuset går med underskudd, bidrar til den samiske befolkningen i Norge ikke får tilfredsstillende helsetilbud. 

Kanskje bør helseministeren ta enda sterkere grep?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse