Annonse
Som Gazas vennskapsby er det viktig at vi samlet kan vise vår støtte til de store protestmarsjene på Gazastripen og for en rettferdig løsning for det palestinske folk! skriver artikkelforfatterne. Dette bildet er fra en demonstrasjon i Gaza by i 2014. Foto: Reuters

Tromsø kommune må følge opp vedtak om støtte til den palestinske befolkningen

Gaza er Tromsøs vennskapsby! Folk i Gaza har levd under blokade siden 2007. På Gaza stripen bor det 2 millioner mennesker. Nesten halvparten av disse er barn under 15 år.  7 av 10 er registrert som flyktninger. 30. mars er det ett år siden palestinerne på Gazastripen innledet protestdemonstrasjonene «Great March of Return». Tusenvis av palestinere har siden da blant annet aksjonert for at Israel skal lette blokaden av Gazastripen og flyktningenes rett til å vende hjem.Tromsøværingene engasjerer seg i palestinernes situasjon og vi har også i Tromsø hatt marsj med markeringer til støtte for palestinernes frihetskamp og med budskap om å heve blokaden av Gaza.

Demonstrasjonene i Gaza er blitt hardt slått ned på av israelske soldater. 18. mars i år la en uavhengig granskningskommisjon nedsatt av FNs Human Right Counsil fram sin utvidede rapport som dokumenterer drap av 183 personer, og mange tusen skadde inkludert helsearbeidere, journalister og barn. Dette i perioden mellom 30. mars og 31. desember 2018.  Som leder av kommisjonen, Santiago Canton, uttaler: “there is reasonable grounds to believe that during the Great March of Return, Israeli soldiers committed violations of international human rights and humanitarian law. Some of those violations may constitute war crimes or crimes against humanity, and must be immediately investigated by Israel.” - Israel har fordømt kommisjonens arbeid og har ikke ønsket å samarbeide med den.

Det skjer også overgrep mot palestinere på Vestbredden og i Jerusalem. Ifølge en fersk rapport fra israelske B'Tselem ble 290 palestinere drept av israelske sikkerhetsstyrker i fjor, 254 av disse på Gazastripen. Blant de drepte var 55 barn. Den yngste var bare fire år. Det finnes også omfattende dokumentasjon av fengsling av palestinske barn.  Så langt i 2019 er det flere palestinske tenåringer som har mistet livet i «Great March of Return», og et titalls har blitt alvorlig såret.

Som kjent opplyste statsminister Benjamin Netanyahu i slutten av januar at Israel ikke vil fornye mandatet for den norskledede observatørstyrken TIPH i Hebron. Dette blant annet etter at en hemmeligstemplet rapport som ble avslørt av den israelske avisen Haaretz i desember i fjor konkluderer med at Israel begår systematiske overgrep mot palestinerne i Hebron. Siden TIPH trakk seg ut, preges Hebron av kaos, arrestasjoner og vold.

Israels økte bruk av innreisenekt og kampanjer for å stanse legitim kritikk av brudd på folkeretten og menneskerettighetene retter seg også mot arbeidet og omdømmet til norske solidaritets- og humanitære organisasjoner, og mot norske statsborgere.

Dette skjer samtidig som vår egen regjering i sin politiske plattform «vil legge til rette for og styrket forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel». Regjeringen gir dermed Israel en særstilling i en tid der Israel fortsetter sin kompromissløse linje.

Tromsø kommunestyre gjorde i desember 2016 et vedtak om at kjøp av israelske varer/tjenester som er produsert i områder under folkerettsstridig okkupasjon strider mot Tromsø kommunes etiske retningslinjer. Tromsø kommune vil på denne bakgrunn avstå fra å kjøpe israelske varer og tjenester som er produsert i okkuperte palestinske områder.

I august 2017 vedtok Tromsø kommunestyre en interpellasjon der man uttrykker støtte og solidaritet med befolkningen i Gaza og oppfordrer til økt press for opphevelse av blokaden og videre politisk løsning.

Palestinakomiteen i Tromsø og Vennskap Tromsø - Gaza vil minne oss alle om at det er ett år siden protestmarsjene startet og at situasjonen for befolkningen i Gaza stadig forverres.  Befolkningen i de øvrige okkuperte palestinske områdene utsettes også for systematiske overgrep. Dette er godt dokumentert i utallige rapporter og resolusjoner.  Israels maktmisbruk og folkerettsbrudd overfor det palestinske folket kan ikke fortsette. Vi ber derfor også Tromsø kommune om å følge opp tidligere vedtak til støtte for den palestinske befolkningen.

Våre viktigste krav kan oppsummeres slik:

• Blokaden av Gaza må oppheves

• Regjeringa må stille Israel til ansvar for sine brudd på folkeretten og menneskerettighetene

• Israels innreisenekt og angrep på norsk solidaritetsarbeid og humanitære organisasjoner må stanses

• Det må jobbes for en reell og rettferdig politisk løsning for å avslutte okkupasjonen av Palestina

Som Gazas vennskapsby er det viktig at vi samlet kan vise vår støtte til de store protestmarsjene på Gazastripen og for en rettferdig løsning for det palestinske folk!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse