Annonse
Greger Mannsverk er adm. dir. ved Kimek AS i Kirkenes. "Vi bor i en landsdel rik på ressurser, men med behov for flere innbyggere og kompetent arbeidskraft. Hvordan skal vi få til dette om vi fortsetter å bruke de menneskelige ressursene til å slå hverandre i hodet?" skriver han. Foto: iFinnmark

La oss droppe Nordnorsk Mesterskap i Krangling - og samles om disse fire punktene

Vi må være konstruktive og fremstå som en samlet landsdel som sender klare meldinger til Løvebakken om hvilke oppgaver og satsinger vi ønsker å styre fra nord.

Finnmark og Troms er av Stortinget vedtatt slått sammen til et rike, eller i hvert fall til ett fylke. For mange er dette vanskelig å akseptere, og for mange maner enda til omkamp. Vi kan alle være enige om at forarbeidet kunne ha vært gjort mye bedre, men det er det for sent å gjøre noe med. Og vi må også gjerne være uenige i vedtaket, men kampen imot er utvilsomt bare destruktiv. 

Nå må vi heller i fellesskap rette blikket fremover og opptre som konstruktive premissgivere. Premissgivere som møter endring med fokus på positive effekter, fremfor frykten for det ukjente. På denne måten blir vi selv styrende for hvordan den nye regionen skal fungere. Hvilke oppgaver den skal tillegges, og hvor det er mest hensiktsmessig at funksjoner legges geografisk. 

Det viktigste nå er at vi sammen sørger for at dette ikke blir nok et nordnorsk mesterskap i intern krangling. Vi må være konstruktive og fremstå som en samlet landsdel som sender klare meldinger til Løvebakken om hvilke oppgaver og satsinger vi ønsker å styre fra nord. Historien kommer til å dømme oss etter hva vi får til i det nye Nord-Norge. Jeg for min del ønsker å bli husket som en som bidro til å skape et samfunn med vekst. Det heller fremfor å bli husket som en som sto med begge beina godt planta på jorda. For med begge beina godt planta på jorda står vi som kjent dønn stille, og da vil vi fortsette med å avvikle istedenfor å utvikle Nord-Norge.

Vi har nå en unik mulighet til å forme landsdelens fremtid, og det til det beste for de kommende slekter. Vi bor i en landsdel rik på ressurser, men med behov for flere innbyggere og kompetent arbeidskraft. Hvordan skal vi få til dette om vi fortsetter å bruke de menneskelige ressursene til å slå hverandre i hodet? Felles “fiende” møtes best med felles front. Sammen med Nordland (for vi må ikke glemme Nordland som av en eller annen grunn er overlatt til seg selv), bør vi snarest finne frem til noen kjernesaker viktige for hele landsdelen. Og disse må vi samlet fronte i enhver anledning, og det spesielt nede i Oslogryta. For bare på den måten vil vi få gjennomslag sørpå, i en landsdel der mange fremdeles tror at det er innenfor ring 3 de største verdiene skapes.

For nei, det er i nord verdiene vil skapes i fremtiden, nå også forankret i statsministerens egne nordområdetaler. En verdiskaping nært ressursene som fisk, fiskeri, olje og gass, mineraler, og ikke minst turisme. Og som et innspill til noe vi forhåpentligvis kan samles om så foreslår jeg følgende fire punkter:

  • 1. Bedre infrastruktur i hele landsdelen, det være seg veier, kaier og flyplasser. Infrastrukturbygging knyttet opp mot fremtidig verdiskaping, og ikke mot eksisterende trafikkgrunnlag.
  • 2. Lokal involvering. Det er vi som skal arbeide på oljeinstallasjonene som er utenfor vår kyst, og ikke pendlerne fra Vestlandet. Vi skal unne Vestlandet å produsere på de fantastiske verftene sine, men da må de også unne oss arbeidsplassene som skapes i Nord-Norge.
  • 3. Utdanning og kompetanse. Universitetene og utdanningsinstitusjonene i nord må styrkes. Landsdelens utvikling avhenger at et utdanningssystem i nord der ungdommen bor og kan bidra til vekst i egen landsdel. Og videre et utdanningssystem med tiltrekningskraft for import heller enn eksport av de unge og kloke hodene. 
  • 4. Endring av kvotesystemene når det gjelder fisk. En endring som sørger for at eierskapet til kvotene forblir i de fiskenære områdene, og ikke samlet på Oslo børs. Skal kvoter omsettes må de ikke kunne selges ut av Nord-Norge. Dette er en viktig faktor for opprettholdelse av vår spredte bosetting.

En appell til oss som representerer næringslivet i Nord-Norge. La oss sammen spøtte i nævan og samles om disse fire forslagene. I morgen går turen til Mo i Rana og Agenda Nord-Norge. La oss bruke denne møteplassen til å samles om felles saker og til felles front. La oss bygge opp under Agenda Nord-Norge og bruke denne arenaen vel så viktig som et internt talerør. Et talerør som setter felles dagsorden for et samlet Nord-Norge! La oss utfordre våre egne politikere til å utvikle det nye nord sammen med oss. Klarer vi det, ja da vil vi klare å bli en attraktiv og slagkraftig region!

Hilsen Nord-Norge-patriot og næringslivsleder.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse