Annonse

Etterlønnsmafiaen

Det er selve den demokratiske grunnmuren etterlønnskameratene nå bidrar så effektivt til å pulverisere.

Det er selve den demokratiske grunnmuren etterlønnskameratene nå bidrar så effektivt til å pulverisere.

I Frankrike har det lenge vært en utbredt oppfatning at alle politikere er korrupte egoister, nærmest pr. definisjon. Men med fransk flegma aksepterer man det som en slags uavvendelig lovmessighet. Slik er politikken, tenker franskmennene. Det er derimot relativt nytt at vi også i Norge er kommet dit hen, at folk flest bare rister på hodet og blir mer og mer overbevist om at alle politikere bruker sine posisjoner til å berike seg selv – dersom de kan slippe unna med det.

Når det nå har blitt ettertrykkelig dokumentert at heller ikke norske sosialdemokrater betenker seg på å selge både skjorte og sjel dersom de får muligheten, er det kanskje ikke så sjokkerende. Vi har jo lenge sett tegnene. En mann som Bjarne Håkon Hanssen har vist veien, og etter ham har de strømmet ut av partikontorer og regjeringsbygg for å berike seg på den kunnskapen og nettverkene de har fått tilgang til som folkets fremste tillitsvalgte.

VGs avsløring av hvordan flere regjeringsmedlemmer fra den rødgrønne alliansen har utnyttet reglene for etterlønn til bristepunktet, er intet vakkert skue. Viljen til å skaffe seg økonomiske fordeler gjennom aktivt å plassere seg selv i karanteneposisjon, er både sterk og forsettlig. Etterlønnsmafiaen demonstrerer en kynisme som frontkolliderer med alt de selv har hevdet å stå for av politiske verdier. Holdningen er den samme som da Stortinget i sin tid vedtok sine egne gullpensjoner. Rettere sagt:Det er den totale holdningsløshet. De begraver enhver moralsk refleksjon. Vi kan tjene på dette, derfor gjør vi det. Slik er maktens arroganse. De gjør det fordi de kan.

Slik undergraves folkets tillit til politikerne. Det norske folkestyrets byggesteiner hviler nettopp på den utstrakte tilliten mellom de styrende og folket. Det er derfor selve den demokratiske grunnmuren etterlønnskameratene nå bidrar så effektivt til å pulverisere. Ved siden av at det de gjør er uetisk, umoralsk og egoistisk, spiller de ballen i føttene på politiske krefter som vet å utnytte situasjonen når folket mister tilliten til sine ledere. Nasjonal Fronts store oppslutning i Frankrike er skriften på veggen i så måte.

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse