Annonse
Lokalsamfunn i distriktet kjenner stadig oftere og sterkere på sentraliseringspolitikken. Et samlet fylkesting stiller seg bak kravet om flyplass til Kautokeino, skriver lege og kommunepolitiker Marit Karlsen (bildet). Foto: Privat

Etterslep på akuttberedskapen for indre Finnmark

Akuttberedskapen innenfor helsejenestetilbudet i Finnmark har siste året fått stor mediedekning – ambulanseflysaken og nå sist ambulansebåten i Loppa.
 
Systemene som samfunnet har tiltrodd oppgaven – og som skal utrede og kvalitetssikre oppleves som om de ikke godt nok har satt seg inn i hva som står på spill – når vi som står nærmest virkningspunktet ser at prioriteringene virker å være fattet for langt borte fra
 
24.10.18 påpekte stortingsrepresentant Ingalill Olsen den manglende ambulanseflyberedsskapen for indre Finnmark, Kautokeino, og hun stilte helseministeren spørsmål om hvorvidt flystripa, i bruk inntil omkring årtusenskiftet, igjen kunne være en hensiktsmessig forsterking av akuttberedskapen.
 
Helseministeren sier tilsynelatende i sitt svar 31.10.18 at han mener at det er samferdselsdepartementet sitt anliggende – dernest beskriver han viktigheten av nettopp kortbanenettet for kommunene i fylket som har lang vei til sykehus – ja, det var nettopp dette som lå til grunn for Olsens spørsmål i Stortinget.
 
At passasjerestimatet for flyreiser innen sjangeren ”business and pleasure” skal være hva som grunnlegges for å imøtekomme et behov for de flyturene klassifisert som for ”liv og helse” er på ingen måte rimelig. Kortbanenettets utbredelse i Finnmark representerer for Kautokeino et betydelig etterslep på akuttberedskapen.
 
Lokalsamfunn i distriktet kjenner stadig oftere og sterkere på sentraliseringspolitikken. Et samlet fylkesting stiller seg bak kravet om flyplass til Kautokeino.
 
Kautokeino kommune  – med en demografi som omfatter fødselsoverskudd og gjennomsnittlig fødselsrate siste 10 år på 12,9 – kun slått Alta og Hammerfest på hhv. 13,7 og 13, 6 – og til sammenligning totalt for Finnmark fylke 11,0 synes seg berettiget til at etterslepet på akuttberedskap nå i noen grad korrigeres med opprusting av landingsstripe for ambulansefly.
 
Jeg hadde håpet at helseministeren hadde satt seg bedre inn i Kautokeino-pasientenes udekka behov for en stabil og robust luftambulansetjeneste – helikoptertjenesten fyller på ingen måte dette behovet godt nok.
 
Akuttberedskap innenfor helse sorterer innunder Helse- og omsorgsdepartementet – ferieturer innunder Samferdselsdepartementet. Det var førstnevnte stortingsrepresentant fra Finnmark AP, Ingalill Olsen, etterspurte fra Helseminister Bent Høie.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse