Annonse
Lokalsamfunn i distriktet kjenner stadig oftere og sterkere på sentraliseringspolitikken. Et samlet fylkesting stiller seg bak kravet om flyplass til Kautokeino, skriver lege og kommunepolitiker Marit Karlsen (bildet). Foto: Privat

Etterslep på akuttberedskapen for indre Finnmark

Akuttberedskapen innenfor helsejenestetilbudet i Finnmark har siste året fått stor mediedekning – ambulanseflysaken og nå sist ambulansebåten i Loppa.
 
Systemene som samfunnet har tiltrodd oppgaven – og som skal utrede og kvalitetssikre oppleves som om de ikke godt nok har satt seg inn i hva som står på spill – når vi som står nærmest virkningspunktet ser at prioriteringene virker å være fattet for langt borte fra
 
24.10.18 påpekte stortingsrepresentant Ingalill Olsen den manglende ambulanseflyberedsskapen for indre Finnmark, Kautokeino, og hun stilte helseministeren spørsmål om hvorvidt flystripa, i bruk inntil omkring årtusenskiftet, igjen kunne være en hensiktsmessig forsterking av akuttberedskapen.
 
Helseministeren sier tilsynelatende i sitt svar 31.10.18 at han mener at det er samferdselsdepartementet sitt anliggende – dernest beskriver han viktigheten av nettopp kortbanenettet for kommunene i fylket som har lang vei til sykehus – ja, det var nettopp dette som lå til grunn for Olsens spørsmål i Stortinget.
 
At passasjerestimatet for flyreiser innen sjangeren ”business and pleasure” skal være hva som grunnlegges for å imøtekomme et behov for de flyturene klassifisert som for ”liv og helse” er på ingen måte rimelig. Kortbanenettets utbredelse i Finnmark representerer for Kautokeino et betydelig etterslep på akuttberedskapen.
 
Lokalsamfunn i distriktet kjenner stadig oftere og sterkere på sentraliseringspolitikken. Et samlet fylkesting stiller seg bak kravet om flyplass til Kautokeino.
 
Kautokeino kommune  – med en demografi som omfatter fødselsoverskudd og gjennomsnittlig fødselsrate siste 10 år på 12,9 – kun slått Alta og Hammerfest på hhv. 13,7 og 13, 6 – og til sammenligning totalt for Finnmark fylke 11,0 synes seg berettiget til at etterslepet på akuttberedskap nå i noen grad korrigeres med opprusting av landingsstripe for ambulansefly.
 
Jeg hadde håpet at helseministeren hadde satt seg bedre inn i Kautokeino-pasientenes udekka behov for en stabil og robust luftambulansetjeneste – helikoptertjenesten fyller på ingen måte dette behovet godt nok.
 
Akuttberedskap innenfor helse sorterer innunder Helse- og omsorgsdepartementet – ferieturer innunder Samferdselsdepartementet. Det var førstnevnte stortingsrepresentant fra Finnmark AP, Ingalill Olsen, etterspurte fra Helseminister Bent Høie.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse