Norske energiressurser må ha norsk eierskap og kontroll. Kraftressursene er arvesølvet vårt, og en grunnleggende byggestein i velferdsstaten. Norsk energi tilhører det norske folk, både nå og i fremtiden. Ved å gi EU mer kontroll over reguleringen av energiressursene våre mister vi selvråderetten og vi svekker vårt nasjonale konkurransefortrinn, skriver Sps Emilie Enger Mehl. Illustrasjon: Colourbox

EU må ikke få kontroll over norsk energi

Gjennom suverenitetsoverføringen til ACER tar vi et avgjørende steg i å gjøre Norge til en del av EUs energiunion. Dette innebærer stor risiko for at strømprisene i Norge på sikt vil gå opp.

Høyre og Fremskrittspartiet vil gi EUs energiunion ACER myndighet over norske energiressurser. Det betyr avgivelse av norsk suverenitet til EU, EU-kontroll over infrastrukturen til norsk energi og stor fare for økte strømpriser i Norge.

Vi vant EU-kampen i 1994. Likevel jobber sterke krefter for at Norge skal integreres så mye som mulig i EU, og innordne seg EUs lover, regler og myndighetsorgan uten hverken debatt eller offentlig oppmerksomhet. Med jevne mellomrom behandler Stortinget saker som vil bety avgivelse av norsk suverenitet til EU. Ett eksempel er norsk tilknytning til EUs finanstilsyn i 2016, som Senterpartiet kjempet hardt mot, men som Høyre, FrP, Venstre og Arbeiderpartiet presset igjennom.

Regjeringen med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre vil nå at Norge skal tilslutte seg EUs tredje energimarkedspakke, som innebærer at vi underlegger oss EUs energibyrå ACER (Agency for the Cooperation of Energy Resources). Det betyr at vi mister suverenitet og gir EU makt over infrastrukturen til våre energiressurser og flyten av norsk energi, som vannkraft og gass. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) blir ikke lenger øverste reguleringsmyndighet for energi i Norge. Deler av norsk energipolitikk vil ikke lenger styres fra Norge, men styres som en del av et europeisk marked. Det er en suverenitetsavståelse vi ikke kan finne oss i.

Norske energiressurser må ha norsk eierskap og kontroll. Kraftressursene er arvesølvet vårt, og en grunnleggende byggestein i velferdsstaten. Norsk energi tilhører det norske folk, både nå og i fremtiden. Ved å gi EU mer kontroll over reguleringen av energiressursene våre mister vi selvråderetten og vi svekker vårt nasjonale konkurransefortrinn.

EU har som formål å skape et felles europeisk energimarked der nasjonale hensyn ikke tas. Gjennom suverenitetsoverføringen til ACER tar vi et avgjørende steg i å gjøre Norge til en del av EUs energiunion. Dette innebærer stor risiko for at strømprisene i Norge på sikt vil gå opp. Grunnen er at strøm er mye dyrere de fleste andre steder i Europa enn i Norge. Hvis norske strømpriser skal bli del av et felles marked og harmoniseres med europeiske priser, betyr det derfor prisøkning her til lands.

Dette vil ramme norske forbrukere, som risikerer å få en mye høyere strømregning, spesielt i de kalde vintermånedene hvor etterspørselen etter strøm er høy og mange er avhengige av strøm for oppvarming. Det vil også være kritisk for norsk kraftkrevende industri og sette arbeidsplasser i fare over store deler av landet. Ren norsk energi til lave priser sammenlignet med resten av Europa er et konkurransefortrinn industrien har og må beholde i Norge.

Inntil nylig har det vært ført en klar politikk om at staten skal ha ansvar for strømnettet, som inkluderer strømkabler til utlandet. Utbygging av private strømkabler til utlandet vil gi en høyere strømpris i Norge, da strømprisen i Norge vil bli likere den i EU. Problemet er at regjeringen også har åpnet for bygging av private utenlandskabler. Selskapet NorthConnect har allerede søkt om å bygge en privat kabel mellom Norge og Skottland, og flere søknader ventes.

Saken skal opp i Stortinget 22. mars. Grunnlovens §115 krever to tredjedels flertall Stortinget i saker som handler om suverenitetsavståelse, og Senterpartiet er klare på at saken må behandles etter denne paragrafen. Regjeringen vil imidlertid slippe unna med vanlig behandling ved å hevde at forslaget er en «lite inngripende» suverenitetsavståelse. Det er en grov omgåelse av Grunnloven.  Jussprofessor Eivind Smith, en av Norges fremste eksperter på grunnlovsrett, refset regjeringen i Klassekampen 29. januar fordi de vil slippe unna bruk av §115 – nok en gang. Dette er klart en sak om suverenitetsavståelse som får direkte konsekvenser for norsk rett.

Arbeiderpartiet er et usikkert kort, og har fortsatt ikke bestemt seg for om de vil støtte myndighetsoverføring til ACER. De er på vippen i Stortinget og kan avgjøre saken. AP-representanter på Stortinget har uttalt seg positivt til maktoverføringen til EU, men flere LO-forbund og sentrale AP-personer i fagbevegelsen er sterkt kritiske. En rekke norske kommunestyrer og fylkesting har også behandlet saken og sagt klart nei til ACER, inkludert lokale toppolitikere fra Arbeiderpartiet.

Senterpartiet er alvorlig bekymret for regjeringens syn på norsk suverenitet. For oss er det grunnleggende problematisk at andre enn norske myndigheter skal ha makt til å bestemme i Norge. Det er her snakk om at ACER og EU får makt til å bestemme over bruken av norsk kraft. At regjeringen ikke engang vil anerkjenne akkurat det, men prøver å feie diskusjonen under bordet ved å bagatellisere norsk avgivelse av suverenitet, er svært bekymringsfullt.

Vi kan ikke gi EU makt over norsk kraftpolitikk. Vi må sikre norsk selvråderett over norske energiressurser. Derfor må saken behandles etter grunnlovens §115 i Stortinget, og Stortinget må sette foten ned for nok en myndighetsoverføring til EU

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse