Annonse
Nei til EU er verken for eller imot vindkraft som sådan. Men vi mener det skal være opp til norske myndigheter å avgjøre om norsk natur skal bygges ned, og at dette ikke skal styres av EUs interesser, skriver Nei til EU-leder Kathrine Kleveland. Foto: Nei til EU

EU presser på for utbygging i norsk natur

Satsingen på mer fornybar energi i Norge bør styres av nasjonale myndigheter, uten inngrep fra EUs energiunion.  

Debatten om vindkraftutbygging har gått høyt i sommer. Mange er bekymret for omfattende nedbygging av sårbar norsk natur. Nei til EU er verken for eller imot vindkraft som sådan. Men vi mener det skal være opp til norske myndigheter å avgjøre om norsk natur skal bygges ned, og at dette ikke skal styres av EUs interesser.

Vårt nei til EU er et ja til internasjonalt samarbeid. Klimautfordringen stopper ikke ved EUs eller Europas grenser. Vi trenger et forpliktende globalt samarbeid både for å kutte klimautslipp og for å ta vare på naturmangfoldet. Vi trenger også handlingsrom for å føre en offensiv nasjonal miljøpolitikk som er tilpasset norske forhold. EUs krav om fri flyt er en tvangstrøye som ikke gavner miljøet eller norsk natur.

Debatten om vindkraft er særlig intens på Frøya og i Trøndelag. Konserndirektør i Trønderenergi Ståle Gjersvold skriver om bakgrunnen for den utbyggingen som skjer: «Stortinget vedtok enstemmig i 2012, sammen med den Svenske riksdagen, fornybardirektivet som skulle gi 10% økning i fornybar kraft i Norge og Sverige innen 2021.»

(Adresseavisa 30.7.2019) Norges halvpart av de grønne sertifikatenes mål om 23,4 tWh er så nært målet i EU-direktivet som er mulig.

Gjersvold forklarer også hvorfor Frøya og Fosen bygges ut: «For å bygge den nye sentralnettlinjen… krevde Statnett at store deler av den nye produksjonen skulle bygges på sørsiden av Trondheimsfjorden.» Trønderenergi-direktøren vet nok hva han snakker om. EU-regelverket presset fram de såkalt grønne sertifikatene. Dermed ble det utbygging på Fosen og Frøya for å forsvare en nettinvestering på 10 milliarder fra Namsos til Orkanger.

EU gir seg ikke. Nå kommer den fjerde energipakken fra EU, med regler for konsesjonsbehandling av nye vind- eller vannkraftverk. Konsesjonsbehandlinga skal ta hensyn til EUs mål, uavhengig av at Norge allerede har en høy andel fornybar energiproduksjon.

EUs energipakke har også et nettverk av regler som skal sikre at Norge følger EUs nettutviklingsplan for kabelforbindelser. Til høsten kommer konsesjonsbehandlinga av NorthConnect-kabelen til Skottland. Om denne kabelen får konsesjon, vil den alene drenere bort alt overskudd av kraft i Norge. I tillegg knyttes Norge til en langt høyere strømpris. Uten flere utenlandskabler vil videre vindkraftutbygging være ulønnsom når subsidiene tas bort i 2021.

Satsingen på mer fornybar energi i Norge bør styres av nasjonale myndigheter, uten inngrep fra EUs energiunion.  

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse