Annonse
Vi registrerer at to uker etter Stortingets beslutning er det et helt annet og enormt mye dyrere Evenes-konsept som presenteres for entreprenørbransjen, skriver Eirik Skarland. Foto: Sigurd Steinum NRK

Det eneste vi vet sikkert er at fullkomment kaos råder rundt prosjekt Evenes

Kanskje tiden nå er inne for å synliggjøre de konkrete planer og tall for det som faktisk skal bygges på Evenes.

Avisen Fremover hadde en artikkel 20. juni som omhandlet et møte som Forsvarsbygg ved prosjektdirektør Olaf Dobloug hadde med entreprenørsiden i Ofoten-regionen. På dette møtet ble det orientert om utbyggingsplanene på Evenes. I presentasjonen som Forsvarsbygg viste er plutselig de flyoperative arealene fordoblet i forhold til Konseptvalgutredningen (KVU) og den etterfølgende eksterne evalueringen av kostnadene.

I plansjene som ble vist har plutselig arealene hvor MPA-området skal være og som Stortinget ble orientert om, økt ca 100% . Da snakker vi ikke lenger om 16.000 kvm til kr 105 mill, som var det opprinnelige gjennom hele høsten 2016. Ikke snakker vi om 60. 000 kvm som det plutselig økte til i KVU/KS1 til fortsatt kr 105 millioner (det økte ikke en krone). Nå er arealet over natta økt til 120.000 – og fortsatt er kostnaden 105 mill.

Tar vi utgangspunkt i et lavt kvm-anslag på 15.000 blir kostnaden 1,8 milliarder. Skal kostnaden i KVU/KS 1 fortsatt være uendret blir kvm-prisen 875 kr. Vi skulle anta at ingen av de tilstedeværende ville ta jobben for en slik kostnad.

Hva er det som skjer? Har forsvarsministeren feilinformert et samlet Storting eller er det en prosjektdirektør som har gått seg vill i billedarkivet for å imponere entreprenørbransjen i Ofoten? Vi vet ikke. Men vi er sikker på at det fullkomne kaos råder grunnen rundt prosjekt Evenes.

På folkemøtet på Andenes kjente ikke forsvarsministeren til noen skjeletter som ville kunne falle ut av skapene. Han stolte på den seriøse jobben som lå til grunn for beslutningsgrunnlaget. Vi andre ser nå at skjelettene står i kø for å ramle ut!

Vi registrerer at to uker etter Stortingets beslutning er det et helt annet konsept som presenteres. Ikke bare er uteområdene strukket i begge retninger. Hangarene synes å være trukket lengre bakover – som er en nødvendighet siden flyene nå står skråstilte i en større avstand til hangaren. Med løsningen i KVU-en var dette ikke mulig fordi flyene da var parkert for nært rullebanen (sikkerhetsavstander).

Dette betyr en vesentlig større kostnad enn hva Stortinget ble presentert 5. juni, da vedtaket om flyttingen til Evenes ble gjort. Ikke bare fordi de utvider oppstillingsområdene, men også fordi at jo lengre bakover de trekker byggene og oppstillingsplassen, jo større blir høydeforskjellen som må fylles opp. Dette er dessuten et område som i KVU-en er nevnt spesielt mht. uforutsette kostnader relatert til dårlig grunn.

I Andøyposten er denne saken tatt opp og spørsmål stilt FD. Ganske merkelige – og jeg vil si oppsiktsvekkende tilbakemeldinger gis fra samme departement ved en underdirektør.

Denne talspersonen fra FD sier nå at bildet som ble vist til entreprenørene er ikke det de skal bygge! Det er kun en hypotetisk skisse for å vise at det kan bygges plass for 10 fly på Evenes. Det er altså et hypotetisk tankespill de presenterer for entreprenørbransjen i Ofoten. Det synes ikke som akkurat det ut fra reaksjonene fra bransjen som lot seg imponere.

Kanskje tiden nå er inne for å synliggjøre de konkrete planer og tall for det som faktisk skal bygges på Evenes. Kanskje tiden er inne for å si «beklager, vi ser at KVU-en ikke tilfredsstiller de operative kravene vi har» og at Stortinget nå gis et korrekt bilde av det som skal bygges.

Nå får FD finne frem de tegningene som gjelder og plotte inn reelt hvor mange P8 de får plass til på Evenes. Selvfølgelig ønsker man seg en base som bildet til Forsvarbygg viser, men det koster ganske mye mer, ja faktisk enormt mye mer. Dette tas i byggetrinn 2 og 3, og man går til Stortinget etterfølgende år og ber om mer penger, slik man gjorde på Ørlandet.

På Ørlandet begrunnet man det med nye sikkerhetspolitiske utfordringer etter Russlands anneksjonen av Krim. Det man kan si om Evenes er at de sikkerhetspolitiske faktorene i dag tilsier at Evens aldri skulle ha blitt valgt!

Så litt om FDs reaksjon på det som er kommet frem:

“– Skissen viser at det er mulig å bygge ut i fremtiden, dersom nasjonale behov eller allierte behov endres. Dette utviklingspotensialet omtales også i KVU.
Per i dag planlegges det med, og bygges for alternativ 2 på Evenes, uttaler denne underdirektøren i FD -
– Så med andre ord bekrefter du at det Fremover skriver i bildeteksten er feil?
– Bildeteksten er noe upresis. Du får ta det videre med Fremover dersom dere ønsker det.”

På spørsmål om hvor ni fly får plass på Evenes etter dagens planer blir hun svar skyldig:

“– Dersom det skulle være tilsvarende aktivitet ved Evenes som dere beskriver i spørsmålet under (Ni P8-fly. red.anm.), vil disse flyene altså plasseres i henhold til KVUen.
– Vi ser gjerne en illustrasjon som viser plasseringen av ni P8-fly i henhold til KVUen. Jeg klarer ikke å lese ut fra alternativ 2 at det er plass, slik du skriver.
– Det skal være skisser i KVU som viser alliert kapasitet. Jeg rekker ikke å lete nå, men bla gjennom der. Som sagt er Forsvarsbygg opptatt i dag, men jeg skal sjekke med dem, lover denne talspersonen fra FD.

Det er selvsagt “plass” nok på Evenes. Du kan bygge en taksebane med haugevis av hangarer på vestsiden av banen, men det vil koste utallige milliarder siden du må bygge dem på store fyllinger.

Det er urovekkende at utvidelsesplaner ligger klappet og klart, og at disse vises frem som offisielle planer. Dette viser helt klart at alternativet som ble presentert for Stortinget var et skalkeskjul for å banke gjennom visjonen om Evenes til en kunstig lav kostnad. Når så Stortinget har gitt sin “velsignelse” kommer de reelle planene sakte men sikkert frem.

Så tilbake til denne underdirektøren som ikke hadde tid til å bla i KVU-en, men ba journalisten gjøre det. Underdirektøren kan slå opp på s. 43 i KVU-en . Der finner hun det hun trenegr om alliert mottak som beskrives i alternativ 2. Her må altså gjestende MPA dele to plasser med transportfly. 

Svaret er altså at det ikke er planlagt EN ENESTE selvstendig gjesteplass for P8!

Hva er riktig? Vi vet ikke, men det eneste sikre om prosjekt Evenes er at alt er usikkert. Det er mulig at Andøya flystasjon legges ned, men «soga» om Evenes er knapt påbegynt! Og Stortinget? De fremstår som de store taperne ved at de på en finurlig men lett måte lar seg manipulere.

Kanskje var det en glipp fra prosjektlederen i Forsvarsbygg, men “glippen” ga svar på det vi har visst hele tiden: Det kommer flere byggetrinn på Evenes. Det viktigste med KVUen som kun var oppkonstruert med ett mål for sikte: Få overbevist Det norske arbeiderpartiet at tallene var å stole på!

Og tilliten til regjeringen og AP: Forsvant like brått som sola forsvant på Sunnmøre de siste dagene!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse