Annonse

Evenes er fortsatt best

Tillitsvalgt på Andøya, Stein-Håkon Eilertsen, har et innlegg i Nordlys 21. april som jeg gjerne svarer på.

Beslutningen om å samle kampflyene og de maritime overvåkingsflyene på Evenes er utelukkende basert på fagmilitære råd og analyser av  alternativenes levetidskostnader. Som jeg poengterte i Dagsnytt 18 forleden ville det vært byggebehov også på Andøya dersom de nye maritime patruljeflyene skulle plasseres der. Når Evenes kommer best ut som basevalg, skyldes det først og fremst at driftskostnadene for dette alternativet er vesentlig lavere enn ved en delt løsning. Stortingets vedtak om å samle aktiviteten på Evenes gir derfor Norge best operativ evne til lavest kostnad.

Jeg registrerer at det fortsatt er noen som griper fatt i enkelttall, og som ut fra det mener beslutningen er fattet på feil grunnlag. Selvfølgelig vil det være justeringer i et stort byggeprosjekt, så også på Evenes, men det er sluttsummen som teller. Totalkostnaden for etableringen på Evenes ligger fortsatt innenfor kostnadsrammen som Stortinget er informert om.

Den teknologiske og sikkerhetspolitiske utviklingen har ført til at behovet for å beskytte basene har økt og varslingstidene er redusert. Å samle Luftforsvarets virksomhet med F-35 kampfly og maritime overvåkingsfly i Nord-Norge til Evenes gir best beskyttelse og mest effektiv drift til lavest kostnad.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse