Annonse
Effektiv drift til lavest kostnad, sier du Bakke-Jensen? Vel – i mitt hode, så er det forsvarsevne, fagmilitære og operative argumenter som bør og skal veie tyngst her. Men de nevner du ikke med et ord - fordi du ikke har noen slike argumenter, av den enkle grunn at de ikke finnes, skriver Hilde Flobergseter. (Foto: Idar Ovesen, Bladet Vesterålen)

Evenes har aldri vært best, forsvarsminister!

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har den seneste tiden kommet med en rekke uttalelser om nedleggelsen av Andøya flystasjon, og flyttingen av hovedbasen for maritime overvåkingsfly (MPA) til Evenes. I et innlegg på Nordnorsk debatt onsdag kveld konkluderte statsråden med at «Evenes er fortsatt best». Det medfører simpelthen ikke riktighet.

På vegne av foreningen Bevar Andøya flystasjon, skal jeg belyse hvorfor ved å trekke fram en rekke av Bakke-Jensens uttalelser, der jeg følger opp med mine egne betraktninger.

Nummer 1 fra forsvarsministeren: 

– Beslutningen om å samle kampflyene og de maritime overvåkingsflyene på Evenes er utelukkende basert på fagmilitære råd og analyser av alternativenes levetidskostnader.

Min kommentar: Det er ingen fagmilitære råd som ville ha lagt ned Andøya flystasjon slik denne regjeringen har gjort. Og du må være så ærlig å innrømme at en nedleggelse har dere vært nødt til å snu på, siden Andøya nå vil forbli en type beredskapsbase. Ifølge regjeringens eget beslutningsgrunnlag fra 2016, så vil det koste 2,7 milliarder kroner over 30 år (det er regjeringens egne tall, Bakke-Jensen), og er i realiteten alternativ 4, som dere valgte ikke å stemme for da den nåværende gjeldende langtidsplanen ble vedtatt i 2016. Dere gikk som kjent for alternativ 1: Nedleggelse av Andøya og alt til Evenes. Burde dere ikke ha forstått den gang at en nedleggelse av både Andøya og Bodø ville gi nær 80 prosent mindre mottakskapasitet for egne og allierte flystyrker i Nord-Norge? For øvrig så var summen som skulle bespares for å legge ned Andøya 3 milliarder kroner over 30 år. Nesten det samme som summen for å ha Andøya som beredskapbase. Eller var kanskje summen på 2,7 milliarder kroner for Andøya som beredskapsbase også manipulert for å få dette gjennom? 

Jeg tar også med et viktig punkt som Walther Chr Blix (medlem på Bevar Andøya flystasjon) kom med i dag: «Det har aldri på noe tidspunkt vært fremlagt et dokumenterbart fagmilitært råd om å etablere MPA på Evenes flystasjon, hverken basert på P-3C Orion eller P-8A Poseidon».

Forsvarssjefens fagmilitære råd i 2015 var å gå over til droner og småfly. Man skulle kutte ut den store, våpenbærende kapasiteten som overvåkningsflyene P3 Orion og fremtidens P-8 Poseidon jo er. Da kunne det være forståelig at Andøya kunne blitt for stor å drifte, men slik ble det jo ikke. Uansett så bommet forsvarssjefen også på det fagmilitære rådet når det gjelder alliert mottakskapasitet. 

Det er ikke bare å legge ned en så komplett flystasjon som Andøya, uten at det får store og uante konsekvenser for forsvaret av landet vårt. Vi har til gode gjennom disse snart fire årene å høre forsvarssjefen si at dette er det beste fagmilitært og for forsvarsevnen vår. Tvert imot har han vært nøye med å poengtere at dette er en politisk beslutning og intet annet.

Dette sier Forsvarssjefen i et intervju med NRK, gjengitt av Bladet Vesterålen, i august 2019: – Stortinget har besluttet at Evenes skal være base for vår MPA-kapasitet, sier Bruun Hanssen.

I oktober 2019 sier forsvarssjefen følgende:  – Altså, jeg forholder meg til den politiske beslutningen fra forrige korsvei, hvor Evenes ble valgt som base for både jagerfly og maritime patruljefly. Derfor har vi ikke gjort noen endringer på den beslutningen som ble tatt i Stortinget, sa Bruun-Hanssen.

Nummer 2: Forsvarsministeren sier videre:

– Som jeg poengterte i Dagsnytt 18 forleden ville det vært byggebehov også på Andøya dersom de nye maritime patruljeflyene skulle plasseres der.

Min kommentar: Nei, det sa du ikke. Du sa følgende og ordrett sitert: «Det vi bygger der oppe (les: Evenes), måtte vi ha bygd på Andøya også». 

Det er ensbetydende med at man må bygge det samme på begge steder, men det er en usannhet fra din side. På Evenes blir det en hangar til 2,3 milliarder (kostnad per dags dato) – med plass til tre fly, der de to siste flyene må stå ute og det ikke vil bli plass til allierte. På Andøya har vi i dag to hangarer som med små modifikasjoner (under 100 millioner kroner til sammen) vil huse tre fly, men i tillegg så har Andøya også plass til en hangar til (Evenes sin planlagte?) for de siste to flyene + plass til et alliert fly. Og det uten å skape turbulens og dårligere flysikkerhet, som det nå legges opp til på Evenes. 

I tillegg har vi mange andre bygg, infrastruktur og muligheter for videre utbygging på Andøya. Et ammunisjonsområde, trygt og langt unna sivil virksomhet, noe Evenes ikke har og som dere ennå ikke har funnet en løsning på De kostnadene må med. 

Andøya har et fuelanlegg som er stort nok til å takle en krig, noe Evenes ikke har mm. 

Andøya har 34 jagerflysheltere som ligger på flatmark, noe Evenes ikke har fordi flere av disse ligger med opp mot 3 prosents stigning, og dermed er ubrukelig for jagerflyene om vinteren. 

Andøya har tre rullebaner, og ja, jeg tar med tverrvindbanen også i tillegg til en komplett nødrullebane. Evenes har én rullebane, noe som vil skape stor operativ sårbarhet både for jagerflyene og de maritime overvåkningsflyene. Nå har jeg ikke tatt for meg avisingsproblematikken, internasjonalt vernet våtmarksområde og støy fra jagerflyene på Evenes i denne. Disse punktene har kostnader som ikke er kjent for offentligheten ennå, men kan love at de kommer.  

Ingen oppegående fagmilitære ville ha gitt et råd om å legge all militær flykapasitet for en hel landsdel, på en mye mindre og dårligere operativ flyplass enn den vi allerede har i dag. 

Nummer 3: Forsvarsministeren uttaler:

– Når Evenes kommer best ut som basevalg, skyldes det først og fremst at driftskostnadene for dette alternativet er vesentlig lavere enn ved en delt løsning. Stortingets vedtak om å samle aktiviteten på Evenes gir derfor Norge best operativ evne til lavest kostnad.

Min kommentar: Samlingen på Evenes gir minst operativ evne, for størst mulig kostnad. Det er fakta. Det viser både regnestykket, alt jeg skriver i denne kommentaren, og kostnader som ennå ikke er kommet frem. Vi tar gjerne imot alt til Andøya, både QRA og de maritime overvåkningsflyene, så er vi ferdig med den diskusjonen. Det er stor sannsynlighet for at QRA må operere fra en annen flyplass enn Evenes på vinteren uansett. Delt løsning var noe BAF ble presset til høsten 2016 fra lokalt politisk hold, «fordi det var mest politisk spiselig», men alle var langt ifra enig i den strategien.

Nummer 4: Forsvarsministeren strever videre:

– Selvfølgelig vil det være justeringer i et stort byggeprosjekt, så også på Evenes, men det er sluttsummen som teller. Totalkostnaden for etableringen på Evenes ligger fortsatt innenfor kostnadsrammen som Stortinget er informert om.

Min kommentar: Kostnadsrammen var 3,5 milliarder kroner i 2016. Den er ikke økt grunnet usikkerhet eller kronekurs, eller hva dere nå måtte finne på av krumspring. I februar 2017 allerede, ble summen økt til 4,2 milliarder kroner (oppgradering av fuelanlegget til 500 millioner + inventar til 200 millioner). Deretter ble den oppjustert til 4,4 milliarder i KS1/KS2, begrunnet med: «Våre forventede investeringskostnader er 6-7 prosent høyere enn forventede investeringskostnader i KVU-en». 

Siste tallet nå er 5,08 milliarder kroner. Men totalsummen er faktisk ikke interessant akkurat nå. Det er kostnadene for MPA-delen, som opprinnelig var på kr 1,08 milliarder. Det ble økt til 1,8 milliarder i juni 2019. Deretter får vi nå en ytterligere økning på nesten 600 millioner. Kostnaden kun for MPA-delen er blitt om lag 2,3 milliarder, og i tillegg er byggingen forsinket med 1 år. Dere har ennå ikke satt spaden skikkelig i jorda? Det er mer enn dobling. 

Hvordan kan dere forresten ha en merkostnad på 1,2 milliarder i en totalsum, og samtidig si at man er innenfor kostnadsrammen på 5,08 milliarder, uten å forklare hvor man har spart inn penger til å dekke disse ekstra kostnadene? Er for øvrig summen på 5.08 milliarder inkludert sikkerhetsmargin på P85? Hva inneholder denne summen?

Nå overlater jeg dette med kostnader til stortingsrepresentantene å få oversikt over, for dette er ikke mitt felt. Det er politikernes jobb å avdekke kreative økonomiske krumspring fra regjeringen og FD.

Nummer 5: Den siste uttalelsen til Forsvarsministeren:

– Den teknologiske og sikkerhetspolitiske utviklingen har ført til at behovet for å beskytte basene har økt og varslingstidene er redusert. Å samle Luftforsvarets virksomhet med F-35 kampfly og maritime overvåkingsfly i Nord-Norge til Evenes gir best beskyttelse og mest effektiv drift til lavest kostnad.

Min kommentar: Alle fagmilitære råd (bortsett fra hos FFI og Sverre Diesen kanskje?), går imot å samle den militære kraften på få steder. Det er i tiden sterke argumenter for, gitt disse truslene fra langtrekkende missiler og kort varslingstid, å spre kapasitetene for ikke å stå i fare for å miste alt ved ett angrep. Hvert missil avfyrt koster for en angriper og da er spredning det aller beste, både innad på baser og på flere baser. Spredning innad på Evenes skal du bare glemme, samtidig som Andøya med sine enorme arealer er perfekt for slikt. Når du her skriver om å beskytte basene, så er det luftvern, kort- eller langtrekkende du prater om. Basert på regjeringens siste Langtidsplan for forsvaret (LTP), så blir det vel ikke mange kroner til det fremover? 

Vedrørende luftvern, så har jeg sendt FD et «luftvern for dummies», som du bør etterspørre hos dine egne, for her er det hull i din kunnskapsbase. Jeg lo godt for meg selv når jeg trykket send på den, og regner med flere i FD fikk seg en god latter også. I tillegg så legger jeg ved link til to artikler som vår nylig avdøde styremedlem i BAF, Eirik Skarland har skrevet om temaet. Han var en av de fremste ekspertene på russiske missiler og luftvern i Norge. Du trenger ikke å nevne luftvern igjen før du har lest dette eller snakket med luftverneksperter, for her er du virkelig på tynn is, Hr Statsråd. 

Luftvern på Ørlandet skal for øvrig også dekke Værnes (7 mil unna). Da er det ingen problemer for at et luftvern rundt Andøya/Evenes (9 mil i luftlinje), kan dekke begge områder. Les litt om det her og her.

Så til slutt:

Effektiv drift til lavest kostnad, sier du Bakke-Jensen? Vel – i mitt hode, så er det forsvarsevne, fagmilitære og operative argumenter som bør og skal veie tyngst her. Men de nevner du ikke med et ord. Jeg forstår hvorfor, og det er fordi du ikke har noen slike argumenter, av den enkle grunn at de ikke finnes.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse