Annonse
Evenes har ingen "parallell rullebane" - kun en taksebane tett ved terminalen, som ikke bør brukes til noe annet. Flysikkerhet betyr å ligge et eller flere steg foran det som kan skje. På meg virker det som om at man på Evenes ligger flere steg bak innenfor alle områder, skriver pensjonert flygeleder Svein Fredriksen. Foto: Ragnar Bøifot

Evenes: Hva skjer dersom rullebanen blokkeres?

Fordelen med flere baser bør være innlysende for alle, og fremtidige generasjoner vil takke dagens politikere for unødig sløsing med norske skattebetaleres penger, dersom Andøya Flystasjon bevares.

Spørsmålet er absolutt på sin plass å stille, særlig etter Forsvarsdepartementet’s lemfeldige omgang med operative mulige realiteter i sitt svar på et av AP’s viktige spørsmål fra i sommer.

Spørsmålet lyder som følger: «Vil mangel på en egnet sekundær rullebane på Evenes medføre operative utfordringer/begrensninger og behov for tilrettelegging på alternative flyplasser?»

I sitt svar skriver FD: «Evenes flystasjon har en parallell rullebane som kan anvendes som sekundær rullebane under en væpnet konflikt. Det vil da ikke være sivil virksomhet knyttet til sivil terminal på Evenes. I fredstid er en tilgjengelig sekundær rullebane ikke vurdert som noe krav for en fremskutt base med QRA-beredskap, og inntil 10 % av kampflystyrke-produksjonen, slik det ble vedtatt etablert av Stortinget i 2012. Det var kun dersom man ville etablere hovedkampflybasen på Evenes at det ble vurdert som nødvendig med en tilgjengelig sekundær rullebane i konseptuell løsning for «Lokaliseringsalternativer for Forsvarets nye kampfly F-35» i 2011»

Dette er et svar som AP’s stortingsgruppe var fornøyd med! Jeg skal i det etterfølgende begrunne hvorfor jeg, med min operative bakgrunn, ikke er fornøyd med dette svaret.

For det første: Evenes har ingen parallell rullebane! I AIP (Aeronautical Information Publication) Norge benevnes ikke banen som FD ynder å kalle for en rullebane, som dette! Taksebane Y benevnes kun som taksebane, fordi det er det den er. Med sin korte avstand til sivil terminal bør den heller ikke brukes som noe annet! I utgangspunktet ligger den også altfor nærme den godkjente rullebanen, og enda nærmere terminalen. Utover dette har taksebane Y variasjoner som overstiger 1,5 % helning i lengderetningen og en krumning som overstiger internasjonale krav. Da er det høyst tvilsomt at man kan benevne taksebanen som rullebane, basert på slike operative flater! Og bare et steinkast fra den sivile terminalen!

Min operative erfaring tilsier at man absolutt bør stille krav om en sekundær rullebane når det er snakk om en base for våre kampfly! Også om det bare er snakk om 5-6 fly stasjonert på basen. Utover dette må man også ta høyde for at Evenes som enebase for forsvaret i Nord-Norge, vil være base for allierte jagerfly under militærøvelser. Da vil tallet kampfly måtte oppjusteres flere ganger i en lengre periode. Og med mange jagerfly som opererer fra samme base, vil sjansen for at et av flyene, av forskjellige årsaker, vil kunne ende opp med å blokkere rullebanen, øke. Særlig dersom man tar helningene og krumningene, sammen med Nord-Norske vinterforhold med i betraktning. Sjansen for å skli av rullebanen, for dermed å blokkere hele eller deler av banen, vil absolutt være tilstede. Og ikke alle utenlandske jagerpiloter er like godt forberedt på glatte baner. Hva da med resten av jagerflyene i formasjonen, som kommer bak, og på vei inn for å lande på Evenes? Kanskje har de ikke nok fuel til å fly til Ørlandet, vår nærmeste militære flyplass? Hva skal de gjøre da?

Skal de, med sin våpenlast, måtte lande på «parallell rullebane», som ligger altfor nærme sivil terminal? Vil man rekke å tømme den sivile terminalen for ventende passasjerer?

Større militære fly vil som regel ha nok fuel til å fly til en alternativ flyplass, til og med til Ørlandet. Og sivile fly har andre alternativer, ikke så langt unna. Men en blokkering vil i en periode føre til at flyplassen vil måtte stenge, med de ulempene dette vil medføre for både militær og sivil flytrafikk.

Dette er noen av problemstillingene som kan oppstå når man legger militær flyaktivitet til en sivil lufthavn. Hvorfor oppsøker FD og Luftforsvaret slike problemstillinger med vitende og vilje? Er det ingen, med faglig/operativ erfaring, som tør å stå frem og rope et varsko mot denne galskapen man nå begir seg inn på? Evenes har ikke engang nok plass til alt som planlegges plassert der! Alt av norske og internasjonale regler og bestemmelser m.h.t. minsteavstander utfordres hele tiden. Utover dette er ikke innflygingsforholdene av de beste, p.g.a. de topografiske forholdene rundt plassen.

Flysikkerhet betyr å ligge et eller flere steg foran det som kan skje. På meg virker det som om at man på Evenes ligger flere steg bak innenfor alle områder. Og når vår nye Forsvarsminister fra Finnmark, fortsatt velger å støtte seg på de «fagmilitære råd», som i hans øyne er riktig, og helt å stole på, blir det hele bare tragisk. Beklager, stortingspolitikere fra H, FRP og AP, i denne saken er dere på bærtur! Det er i løpet av det siste året kommet mer enn nok faglig dokumentasjon i saken som rettferdiggjør det eneste riktige, nemlig en endring av vedtaket i LTP om å legge ned Andøya Flystasjon!  Andøya Flystasjon ligger bare 10 minutters flytid unna Evenes, og vil, dersom en blokkering av rullebanen på Evenes skulle oppstå, være det nærmeste og naturlige alternativet. Der finnes både nok rullebaner, og minst en nødrullebane! Ved å opprettholde Andøya Flystasjon og MPA, vil man både ivareta flysikkerheten, og samtidig spare titalls milliarder kroner. Fordelen med flere baser bør være innlysende for alle, og fremtidige generasjoner vil takke dagens politikere for unødig sløsing med norske skattebetaleres penger, dersom Andøya Flystasjon bevares. Nødvendige endringer av LTP er fortsatt mulig!

Hva venter dere på? Løsningen er bare et flertall unna!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse