Annonse
GÅR AV: Lars Vorland varsler sin avgang som direktør i Helse Nord, men fortsetter i jobben inntil etterfølgeren er på plass. Foto: Anders Bergundhaugen, Avisa Nordland.

Exit Vorland

Etter 15 år som toppsjef varsler Lars Vorland at han går av som administrerende direktør i Helse Nord. Lederskapet kan kort oppsummeres med at han lenge holdt stø kurs, med kraftig feilnavigasjon mot slutten.

Ingen kan betvile at Vorland har ledet an for å styrke den nordnorske spesialisthelsetjenesten. Men ledere huskes først og fremst for det siste, og da er det bråk og konflikt som har blitt forbundet med Vorland.

PCI-striden og anbudene på luftambulansetjenestene er blant sakene som har skapt tillitsbrudd mellom Vorland og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Den vektlegging av faglige råd som lenge preget Vorlands periode, ble ikke fulgt. Et svekket omdømme har blitt resultatet.

En uavhengig rapport fra PwC kom også med sterk kritikk av måten Vorland presset på for å sparke UNN-direktør Tor Ingebrigtsen, i kjølvannet av PCI-striden.

Når Vorland går av, kan det forhåpentligvis føre til bedre samarbeid mellom Helse Nord og UNN, som står for over halvparten av virksomheten i det nordnorske helseforetaket.

Styreleder Renate Larsen skal selv lede ansettelsesutvalget som skal finne ny toppsjef i Helse Nord. Faglig bakgrunn fra helsesektoren, kombinert med ledererfaring, vil være de viktigste kriteriene.

I tumultene rundt Vorland er mye kunnskap å hente for Larsen når hun skal ansette etterfølgeren. For å unngå opprivende saker burde Helse Nord medisinske ledelse knyttes langt tettere opp mot landsdelens ledende medisinske miljø, ved universitetsklinikken som er felles for begge de nordnorske fylkene.

UNN er i dag grovt underrepresentert i Helse Nords ledelse, og styret må vurdere hva som skal til for å styrke rekrutteringen til lederstillinger i Helse Nord fra det sterkeste faglige miljøet. Vi er ikke i tvil om at det er en ulempe at den medisinske fagdirektøren i foretaket ikke har arbeidssted ved UNN.

Landsdelen vår er avhengig av sterke preshospitale tilbud og gode lokalsykehus med fullverdige akuttfunksjoner. Men den siste tiden har vi sett en urovekkende utvikling, hvor nasjonale strategier om å konsolidere høyspesialiserte tjenester, har kommet under press i Nord-Norge.

En slik åpen rivalisering mellom sykehusene, har vi ikke råd til i en landsdel med få innbyggere og lavt pasientgrunnlag. Her må skapet nå settes tydelig på plass, av hensyn til pasientene. De galopperende kostnadene ved innleie av fagfolk i 2018, understreker for øvrig hvor vanskelig tilgangen på spesialister er i virkelighetens verden.

Derfor vil en viktig jobb for den nye direktøren også bli å utvikle et bedre samarbeid med UiT og andre utdanningsinstitusjoner. At UiT ikke sitter ved styrebordet når Helse Nord møtes, er en av flere symptomer på et helseforetak som er ute av kurs. Det er dessverre også en del av arven Vorland etterlater seg.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse