Annonse
De nye kampflyene lander omsider i Norge, men på feil sted. Fra sin nye hovedbase har ikke flyene rekkevidde til å operere i det mest sannsynlige konfliktområdet, skriver Svein Wara. Foto: Lockheed Martin

F-35 lander på feil sted

Burde ikke vårt sterkeste våpensystem være plassert slik at det med full tyngde kan støtte våre vernepliktige soldater - der kampen vil stå?

I dag lander de første flyene av Norges historiens største forsvarsinvestering på Norsk jord, men de lander på feil sted. Fra sin nye hovedbase har ikke flyene rekkevidde til å operere i det mest sannsynlige konfliktområde. I en eventuell framtidig konflikt kan vårt mest avgjørende våpensystem ikke støtte våre styrker med full tyngde der den første avgjørende kampen vil stå.

Lokaliseringsdebatten for Luftforsvaret i Nord-Norge er en parodi, men endelig er det mulig å finne bevis for selvstendig tenkende politikere. Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil ha en ekstern gjennomgang av beslutningen om å gjøre Evenes til den eneste basen i Nord-Norge for Luftforsvarets fly. Det er muligens et flertall på Stortinget for å se tilbake på de strategiske lokaliserings beslutningene, men hele saken står og faller på om Arbeiderpartiet støtter kravet om ekstern granskning.

8 spørsmål med ganske selvsagte svar, den enkelte stortingspolitiker bør stille seg selv:

1. Økonomi var Forsvarsdepartementets hovedargument for den opprinnelige beslutningen om avvikling av Bodø og flytting til Ørlandet/Evenes. Etter at den realpolitiske virkeligheten har innhentet beslutningen, har prosjektet på Ørlandet endret seg fra “øvingsbase for fredsforhold” til “kampbase for krigsberedkap” og følgelig satt ny norgesrekord i overskridelser. Også Evenes-prosjektet er innhentet av de samme realiteter og de opprinnelige forutsetningene for valg av Evenes er borte. Hadde beslutningen om lokalisering av kampflyene stått i dagens sikkerhetspolitiske situasjon hadde løsningen Ørlandet/Evenes aldri blitt valgt. Er det ikke da fornuftig å stoppe opp et øyeblikk og revudere beslutningsgrunnlagene, eller er det fornuftig å bare lukke øynene og kjøre på videre - selv om utfallet åpenbart kan svekke vår forsvarsevne?

2. En angripers første oppgave er å tidlig slå ut våre kapasiteter og svekke vår kampevne. Når hele Norges forsvar står og faller på historiens største forsvarsinvestering (F-35), bør dette våpensystemet da samles i en enkelt stor premiekurv på Ørlandet, når det beste virkemidlet mot sårbarhet er spredning?

3. I Nord-Norge legger vi ned to komplette og fullt utviklede kampbaser i Bodø og på Andøya, for å opprette Evenes som er budsjettert som en QRF base for kun fire fly til avskjæringsoppdrag. Nye sikkerhetspolitiske omgivelser vil åpenbart gi behov for å utvikle en fullverdig kampflybase også i Nord-Norge. Basert på allerede dyrkjøpte erfaringer, der vi avvikler en komplett og eksisterende base i Bodø for å bygge en ny på Ørlandet, er det ikke da sannsynlig at nye forsvarsbehov og realpolitiske endringer vil føre til overskridelser også på Evenes?

4. Når det største fremtidige konfliktpotensial for den norske stat ligger i tilknytning til Barentsregionen og den norsk-russiske grensen, hvorfor flytter vi historiens største forsvarsinvestering og vårt viktigste våpensystem utenfor rekkevidde av det primære operasjonsområdet de skal virke i?

5. Hvis Norges forsvar må sloss, blir den første avgjørende kampen å stå i Finnmark, der vi allerede kjører de største øvelsene. Burde ikke vårt sterkeste våpensystem være plassert slik at det med full tyngde kan støtte våre operasjoner der kampen vil stå?

6. Når hele vårt forsvar står og faller på bistand fra Nato, hvorfor legger vi ned 80% av vår mottaks kapasitet for alliert flystøtte, (Bodø og Andøya) og samtidig fjerner muligheten for omplassering (deployering) av flyene som allerede er feilplassert på Ørlandet?

7. Det eneste gjenstående faglige argumentet for valg av Evenes er at man skal samle alle flyene under en luftvernparaply, men fageksperter på luftvern sier at en slik “vanntett” paraply er en illusjon. Når det kun er et lite utvalg fly på Evenes som kan gjøre forskjell i en fremtidig forsvarskamp, er det fornuftig å samle dem på en sivil flyplass med en enkelt flystripe, når landsdelen allerede har to ferdig utviklede kampbaser?

8. Forsvarssjefen ga i sitt FMR (fagmilitære råd) anbefaling om å avvikle den maritime patruljekapasiteten MPA på Andøya og opprette en mindre og ubevæpnet dronebasert overvåkningskapasitet (MSA) på Evenes, under forutsetning av at Orion flyene skulle avvikles og erstattes av droner. Bare to uker senere sier forsvarsministeren at Norge har kjøpt nye P8 Poseidon patruljefly og at disse skal etabableres på Evenes, på tross av forutsetningen i FMR. Nå tar det langt mer enn to uker å kjøpe nye patruljefly, og følgelig har forsvarssjefen åpenbart gitt sitt fagmilitære råd om avvikling av Andøya på et feilaktig grunnlag. Ministeren påstår at hun støtter seg på FMR når hun flytter flyene, men er da i beste fall kreativt selektiv når hun plukker kun passende kirsebær blant argumenter. Er det fornuftig å etterprøve holdbarheten og kvaliteten på flytte beslutningen, når den er kraftig utfordret på økonomiske grunnlag og åpenbart heller ikke er fundamentert i de faglige råd?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse