Annonse
I statens øyne var en av disse verdt 46 uker omsorg. Den andre bare 5 uker. Heldigvis er de forskånt fra å vite hvem som ikke er regnet som et eget individ. Dette er tvillingene til artikkelforfatteren, tatt da de var to år gamle. I dag er de fire og et halvt.

Få 2 – betal for 1

Mamma fortviler: Hvorfor fortjener ikke tvillinger samme omsorg som sine søsken?

En studie fra Folkehelseinstituttet viser at tvillingmødre har så mye som 77 % høyere risiko for å utvikle depresjon opptil 5 år etter fødsel.

Om statens profittering på overarbeidede spedbarnsforeldre

I Norge har vi en av verdens beste foreldrepermisjoner. Og i det ordet ligger problemet. Permisjonen er ikke for foreldrene. Den er der for at de nyfødte barna skal få den omsorg de trenger. Hvorfor er det da slik at om man fødes samme dag som sine søsken, så fortjener man ikke samme omsorg? 

Om du føder 2 barn med 9 måneders mellomrom har du krav på 46 uker pr barn etter fødsel. Altså totalt 92 uker permisjon. Om du føder 2 barn med 9 minutters mellomrom har du krav på bare 51 uker. 41 uker med lønnet omsorg bortfaller . Penger spart for staten. 2 skattebetalere til prisen av 1. Men er dette en reell innsparing?

Regnestykket er mye mer komplekst enn politikerne vil ta innover seg. En studie fra Folkehelseinstituttet viser at tvillingmødre har så mye som 77 % høyere risiko for å utvikle depresjon opptil 5 år etter fødsel. 

Seniorforsker Eivind Ystrøm utdypet at tvillingmødrene som deltok i studien ikke i utgangspunktet var mer disponert for depresjon enn andre, og at det var rimelig å anta at det økte stresset i spedbarnsperioden var den utløsende faktor. Han påpekte også at økt permisjon ville være et hensiktsmessig tiltak. Stress og utbrenthet fører ofte til langvarige perioder utenfor arbeidslivet. Hva koster dette samfunnet? 

Politikerne snakker stadig bort problemstillingen, ved å henvise til krevende enkeltfødte barn, syke barn og premature barn, og at flerlinger ikke kan få bedre rettigheter fordi disse gruppene må prioriteres. Flerlingforeldre har aldri bedt om å få noe på bekostning av andre barn. De har bedt om å få akkurat det samme som andre barn, 46 uker med en omsorgsperson som kan gi dem sin fulle oppmerksomhet. Dette får i dag både friske og syke barn. Kun flerlinger berøves denne retten. At flerlinger også er overrepresentert i disse gruppene, ignoreres fullstendig av beslutningstakerne.

Daglig ser flerlingforeldre artikler som forteller at gråt skader spedbarns hjerner, at hudkontakt er livsviktig for utviklingen og at nærhet og kos vil gi trygge og glade barn. Dette er ofte uoppnåelig for flerlinger. De som ofte ikke får hudkontakt ved mating, fordi den mest effektive måten å få i dem mat samtidig på er å sette dem i vippestolene og støtte opp flaskene deres med et håndkle mens mor selv pumper det hun har av melk til neste måltid. De som gråter og gråter fordi mor ikke har nok armer til å dekke begges behov samtidig. De som ofte ikke har mulighet for å sovne i mors armer fordi det er en til som skal ha dekket sine behov?

Den dårlige samvittigheten preger en flerlingmammas permisjonstid. Far kan være hjemme samtidig som mor i 5 uker pr ekstra fødte barn i starten, og dette framstilles fra myndighetenes side som et ekstra gode, når sannheten er at flerlingeforeldre utsettes for et ran av permisjonsuker sammenlignet med andre barn. Disse foreldrene ønsker bare å ha ett sett hender pr barn, akkurat som andre barn får. Ikke lengre permisjon, bare bedre permisjon.

Tvillinger tilgodeses med skarve 25,5 ukers omsorg, trillinger får 19 uker og firlinger kun 15. Disse barna teller ikke som fullverdige individer og har ikke krav på samme omsorg som tilbys andre barn. Om man skulle videreført denne logikken, ville det betydd at om to tvillingpar begynner i barnehagen, kan styrer se bort fra kravet om personaltetthet, for disse ungene teller bare som 2, ikke 4. Dette ville aldri blitt akseptert. Hvorfor blir flerlinger først fullverdige medlemmer av samfunnet når de begynner i barnehagen?

På Dagsnytt 18 ble det 12.aug sendt en debatt om flerlingers rettigheter. Morten Stordalen, representant for Frp i Stortingets familie- og kulturkomite, uttalte at «økte permisjoner til flerlinger ikke var en aktuell problemstilling» For de som er berørt av ordningen er det en høyst aktuell problemstilling. Stordalen påpekte også at trilling- og firlingfamilier fikk så gode hjelpetiltak i den enkelte kommune at det ikke var behov for utvidet permisjon som tiltak. Dette står i sterk kontrast til erfaringen foreldre av trillinger og firlinger i det ganske land har gjort seg.

Det er få ressurser tilgjengelig, og har man ikke helseproblemer hos foreldre eller barn, kan man ikke vente å få prioritet. Det burde man heller ikke få. Omsorg for nyfødte barn er en oppgave som påligger staten gjennom permisjonsordninger. Da Stordalen ble konfrontert med forskning som viser entydig at belastningen er stor på flerlingeforeldre, uttalte han at utbrente og deprimerte foreldre kunne tas hånd om i psykiatrien. I stedet for å bedre vilkårene for disse foreldrene, skal de altså sykeliggjøres og behandles først når det er for sent?

I 2014 raste debatten da det kom fram at det fins mennesker som blir så overveldet av tanken på å få flerlinger at de får utført fosterreduksjon. Det burde være et alvorlig varsko at velferdsordningene er så dårlige at mennesker velger å abortere sine barn heller enn å gjennomleve en spedbarnsperiode med flerlinger. I etterkant av denne avsløringen sto flere politikere fram og sa at de sosiale tiltak rundt flerlingeforeldre var for dårlige og måtte bedres. Argumentene var godt egnet  i fosterreduksjonsdebatten, men bragte lite nytte i den faktiske saken, at flerlinger diskrimineres av myndighetene. 

I disse dager har flerlingeforeldre i Norge tatt saken i egne hender i et forsøk på å belyse problemet. Argumentene de møter er at de er både utakknemlige og storforlangende. Paradoksalt nok har de som kjemper i dag ingenting å vinne. Det er for sent for deres barn, men de vet bedre enn noen andre hvor tøft det oppleves og kjemper derfor for at fremtidige flerlinger skal bli regnet som fullverdige individer og likestilles med andre barn.

Lørdag 22. august var den nasjonale tvillingdagen i år, og foreldre over hele Norge feiret sine barn. De er ikke utakknemlige. De priser seg lykkelige over å ha blitt foreldre, uansett hvor mange som kom på samme dag. For dem er disse barna et mirakel. For staten er de et innsparingstiltak.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse