Annonse
Jernbane i Nord-Norge forøvrig er også sørgelig dårlig utviklet og helt basert på fossil energi, til og med Nordlandsbanen går på diesel. Foto: Marielle Eriksen

Få Nord-Norge på skinner!

Fraværet av effektive og miljøvennlige transportløsninger i nord er en av utfordringene. Dette er en stor svakhet som truer vekst, verdiskapning og utvikling, skriver kronikkforfatter Morten Skandfer.

Bare tog kan gi utslippsfri, rask, sikker og høykapasitetstransport av gods over store avstander. Derfor bygger Sverige og Finland ut moderne jernbane nordover. Det samme må gjelde for Norge: Jernbane blir en nøkkel til vekst og utvikling.

Det er en spennende tid i Nord-Norge. Mulighetene er mange. Det er mye som går bra, optimismen er større enn i mange andre deler av landet. Verdiskapningen øker. Men det er også utfordringer som må løses for å sikre fortsatt vekst, verdiskapning og utvikling. Det er viktig for landet at vi lykkes i nord.

Fraværet av effektive og miljøvennlige transportløsninger i nord er en av utfordringene. Dette er en stor svakhet som truer vekst, verdiskapning og utvikling. Det gjelder ikke minst for fisk- og sjømatnæringen som er landets nest største eksportnæring, neste år kan det eksporteres for over 100 milliarder, hvorav 40 milliarder fra nord. Det forventes fem ganger økning i sjømateksport i de neste tiårene. Dette er inntekter av grunnleggende betydning for landets økonomi. Det forutsetter at kapasiteten på transport økes. Fisken skal fraktes raskt til markedene langt unna. I dag går det meste på trailere. 

I tillegg går over ti tog hver uke med fisk over Ofotbanen med kapasitetsproblemer og retur med forbrukervarer som skal nordover. Mye av dette skal til Tromsø, i stadig større køer av trailere gjennom Indre Troms. Jernbane i Nord-Norge forøvrig er også sørgelig dårlig utviklet og helt basert på fossil energi, til og med Nordlandsbanen går på diesel. Dette er en sårbarhet som kan ramme hardt når det kommer nye internasjonale krav utslipp fra godstransport. Vi står overfor tre store utfordringer for transport mellom nord og sør og internt i landsdelen: begrenset kapasitet, utslipp og utilstrekkelig hastighet. Jeg kan føye til sikkerhet: økningen av trailere der mange sjåfører er uerfarne med vinterføre i nord utgjør en risiko i trafikken. Det er en belastning som innbyggerne lokalt må ta, i tillegg til støy og annen forurensning.

Hva er alternativene? Sjøtransport blir for langsomt for fersk fisk, flytransport har utslipp, trailere gir for stor belastning på veier, miljø og klima. Bare tog kan gi utslippsfri, rask, sikker og høykapasitetstransport av gods over store avstander. Derfor bygger Sverige og Finland ut moderne jernbane nordover. Det samme må gjelde for Norge: Jernbane blir en nøkkel til vekst og utvikling.

Venstre vil gi muligheter for grønn transport i hele landet. Derfor prioriterte Venstre i Nord-Norge å argumentere for jernbane i Nasjonal Transportplan (NTP). Og vi fikk utredning av mer jernbane mellom Fauske og Tromsø inn i NTP. Det inspirerer! Nå skal vi følge opp så det blir en utredning som gir et godt grunnlag for avgjørelser om banestrekninger, rekkefølge, trasevalg og tekniske løsninger. Selv om gods er det store argumentet for bane, vil det også ha betydning for persontransport og reiseliv. Bane i nord må kobles på en oppgradert Ofotbane i Narvik. En linje til Harstad vil både betjene næringslivet i regionen og knytte Harstad og Narvik sammen gjennom det mest befolkede området i nord, men vekstpotensial i en ny arbeidsmarkedsregion. 

En linje til Tromsø vil knytte Narvik og Tromsø sammen gjennom Indre Troms og Balsfjord til en arbeidsmarkedsregion. Og aksen Harstad – Narvik – Tromsø vil knyttes sammen til et tyngdepunkt i nord med Narvik som knutepunkt. Nordlandsbanen må rustes opp og gjøres dieselfri. Utredningene vil vise om og hvordan Tysfjorden lar seg krysse. Målet er å knytte landsdelen sammen for fremtiden.

Venstre vil arbeide for det grønne skiftet, på nordnorsk. Det dreier seg om et transportsystem fra kaikant, via gode veger til kjøl og bane. Utslippsfritt, naturligvis. Det betyr også satsing på arktisk landbruk og et skogbruk som leverer biomasse og energi Det betyr kaistrøm i fiskerihavner, kollektivsatsing og jernbane som sender store verdier fra nord til markedene i sør.  Det må også sees i sammenheng med nye sjøruter i Arktis.

Kommende NTP har en ramme på 1000 milliarder, Venstre jobbet for tidenes satsing på jernbane og fikk det. Da er det naturlig at NTP også inneholder en jernbaneutredning for Nord-Norge, slik vi kjempet for. Nå er argumentene tyngre enn i tidligere utredninger: godsvolumet og den økonomiske aktiviteten i nord er høyere, klima- og miljødimensjonen øker.

Jeg gleder meg over det engasjementet som jernbanesaken har utløst i nord, ikke minst folkelig. En sak som tidligere ble avfeid blir nå tatt alvorlig. Det er også sterke motkrefter som har andre interesser. I kampen om samferdselsressursene blir jernbane fremstilt som noe i motsetning til veger. Men jernbane må ha gode tilførselsveger, det forutsetter et løft på fylkesvegene. Mange spør seg også hvor AP er i jernbanesaken. Det gjør jeg og. Det må avklares i valgkampen.

Trykket i saken må holdes oppe på mange måter. Det betyr også at velgerne som er opptatt av jernbane må stemme på kandidater som vil jobbe hardt for å drive saken fremover på Stortinget. Resultatene så langt har inspirert til videre arbeid, dette er en sak jeg og Venstre vil prioritere høyt de neste fire årene: få Nord-Norge på skinner!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse