Annonse
Russiske diplomater sier til NRK at de ikke forstår den praktiske nytten med gjerdet. Mange andre ser på gjerdet som et negativt og kjølig signal mot våre russiske naboer, skriver lederen for Barentssekretariatet. Foto: Barentssekretariatet

Få ny grensestasjon på neste statsbudsjett

Hva skjedde med regjeringserklæringen fra 2013 som lovet økt kapasitet på Norges grense mot Russland? Løftene er tre år gamle. Tiden er overmoden.

Det halvveis oppførte gjerdet ved Storskog skulle bli en 3,5 meter høy stålvegg mot Russland. Nå må det bygges om fordi det er for nært Ivan og Ljudmilas grenselinje.

Norge gjør seg til latter på den internasjonale arenaen. Er det slik vi vil myke opp internasjonal spenning?

Russiske diplomater sier til NRK at de ikke forstår den praktiske nytten med gjerdet. Mange andre ser på gjerdet som et negativt og kjølig signal mot våre russiske naboer.

Statssekretær Ove Vanebo har insistert på at det nesten fire meter høye gjerdet vil bli en forbedring av infrastrukturen rundt Norges grense mot Russland. Riktignok øker det ikke kapasiteten på noen som helst måte. Han sa også at en ny grensestasjon er under planlegging. Vi må bare vente litt til, sa han på radio tidlig i september.

Hva skjedde med  regjeringserklæringen fra 2013 som lovet økt kapasitet på Norges grense mot Russland? Løftene er tre år gamle. Tiden er overmoden.

Ny Storskog er utredet, planlagt og skrinlagt

Et nytt norsk grensebygg mot Russland er blitt fjernet fra statsbudsjett til statsbudsjett. Ny grensestasjon på Storskog ble utredet av Justis- og Beredskapsdepartementet allerede i 2011. https://www.politi.no/ostfinnmark/aktuelt/nyhetsarkiv/2011_03/Nyhet_9670.xml

Statsbygg gjennomførte et forprosjekt til ny Storskog grensestasjon i 2012. LPO Arkitekter har tegnet en ny grensestasjon. http://www.lpo.no/getfile.php/137834/Prosjekter/Storskog/Storskog%20Grensestasjon.pdf

Byggestart ble utsatt da alt var klart. Derimot ble det bestilt en ny utredning. I september 2015 forelå en ny rapport, konseptvalgsutredning for Storskog. Denne ser nå ut til å ligge i en statlig skuff. https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/asd/dokumenter/2015/kvu_storskog_grensestasjon.pdf

Anundsen finner ikke penger

I april 2014 sa Anundsen at en ny grensestasjon blir for dyr. Det var på et direkte spørsmål fra stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås (SP) om hvorfor framdriften for nytt bygg på Storskog hadde blitt stoppet.

- Jeg vil komme tilbake til dette i den ordinære budsjettprosessen når nødvendige avklaringer foreligger, sa Anundsen.

(https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/dokumentserien/2013-2014/dok.-15-5.pdfspørsmål 603)

Det ser ut til at Norge ikke har råd til en ny grensestasjon. Skal vi se bort fra at Norge forpliktet seg til å bygge ny Storskog-grense i rapporten som vi selv skrev etter Schengen-inspeksjonen av Storskog i 2011?

Bygg nytt – bli Schengen-mester i yttergrense

Det er på tide at Justis- og beredskapsministeren blar i regjeringserklæringen fra 2013. Kanskje har han oversett punktet helt nederst på siste side? Der står det at regjeringen faktisk vil utvide åpningstidene og kapasiteten ved grensestasjonen på Storskog. (https://www.regjeringen.no/contentassets/a93b067d9b604c5a82bd3b5590096f74/plattform.pdf )

I etterkant av gjerde-fadesen er det nå en god anledning til å vise seg som handlingens, og ikke utsettelsens minister. Bygg nytt. Få en praktgrense mot Schengens ytterkant. I Brussel er det til og med et yttergrensefond, som kanskje kan redusere byggekostnadene.  Både Erna og Siv var enige om å gå for ny grense i 2013. For Anundsen er det bare å få satt av penger på neste statsbudsjett. Få på plass en ny Schengen-yttergrense som viser hele Europa hvor god kontroll Norge har på grensen.

Få en ny Storskog grensestasjon på neste statsbudsjett.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse