Annonse
Stortingsrepresentant Martin Henriksen (Ap). Foto: Jørn Normann Pedersen

Få tilbake pappakvoten!

Etter at Høyre og FrP-regjeringa kuttet fedrekvoten, tar menn mindre pappaperm enn før. Det fører til at menn tilbringer mindre tid med barna sine, og  likestillinga settes i revers. 

En egen fedrekvote har vært en av de viktigste verktøyene for å øke likestillinga mellom menn og kvinner i Norge, og for å gi menn mulighet til å ha meningsfull tid og samvær med barnet i det første, avgjørende leveåret. Det gir menn en egen trygghet som forelder, og vises på hvordan moderne menn tar et annet ansvar for barna sine enn tidligere generasjoner gjorde. I tillegg gir det klare, positive effekter i arbeidslivet, noe NHO har påpekt gjentatte ganger. 

En egen kvote til fedre har stødig sørga for at norske menn tar mer av foreldrepermisjonen. Siden kvoten ble innført i 1993 har menns uttak nesten konsekvent fulgt antall uker i fedrekvoten. En ukes økning i fedrekvoten - en ukes økning i uttaket. 

Samtidig har vi sett klare forbedringer i likestillinga på hjemmebane. Kvinner gjør fortsatt mest hjemme og tar mer av omsorgen for barnet, men siden årtusenskiftet har norske menn økt tida brukt på arbeid i hjemmet med seks timer i uka - nesten én time om dagen. Menn jobber også noe mindre, bruker mer tid med barna. Det er en liten, gledelig revolusjon! 

Det var derfor mange som advarte Høyre og FrP mot å kutte pappapermen. Ap, forskere, NHO og fagbevegelse. Forskere sa rett ut at fedre ville ta langt mindre permisjon dersom fedrekvoten ble kutta. 

Dette valgte Høyre å ikke lytte til. Tvert imot var de ivrige forsvarere av å fjerne hele ordninga. Høyres kvinnepolitiske leder Julie Brodtkorb uttalte utrolig nok til Aftenposten 30.07.2013 at et kutt ville føre til at menn tok MER pappaperm: “Jeg tror flere fedre i fremtiden vil ta mer permisjon. Moderne fedre ønsker å være med sine barn. Å kutte ut mammaperm og pappakvote og erstatte begge med en felles foreldrepermisjon tror jeg vil bidra til det”.

I 2014 kutta regjeringa fedres andel av foreldrepermisjonen fra 14 til 10 uker. 

Nå kan vi med fasit i hånda si at likestillinga lider fordi Høyre lukka ørene for gode råd. 

NAV-statistikk viser at mens 34 prosent menn tok ut mer enn ti uker de tre første kvartalene i 2015, var andelen falt til 12 prosent i samme periode i 2016. Andelen fedre som tar mer enn ti ukers pappaperm er altså mer enn halvert fra 2015 til 2016.

Å kutte i fedrekvoten var en elendig ide, med negative følger for både fedre, barn og likestillinga. Dette går også ut over likestillingen i arbeidslivet. Enda vet vi ikke hva de mer langsiktige effektene på hjemmebane vil bli av dette. Jeg fryktet at den positive utviklinga vi har sett vil bremse opp. 

Undertegnede ledet Aps Familieutvalg, som kom med flere forslag for å bedre likestillinga. Ett av de viktigste forslagene var å øke fedrekvoten. Det vil bli vedtatt på Aps landsmøte til våren. 

Hvis vi vil ha likestilte foreldre og at fedre tar mer omsorg for barna må fedrekvoten økes igjen. Det er også viktig for utviklinga i arbeidslivet. Ap vil gi fedre minst 14 uker selvstendig permisjon. 

Jeg har en klar oppfordring til partiet Høyre:

Høyre har valgt å lukke ørene for all kunnskap vi har om hvor viktig foreldrepermisjon er for både mor og far. Men det er ikke for sent å snu. Nå pågår Høyres landsmøte. Jeg håper alle fornuftige Høyrefolk stemmer for en økning av fedrekvoten på Høyres landsmøte til helga.

Vis at dere tror på norske familier og norske menn, og at dere er villige til å bruke offensive tiltak som prioriterer fedre og bedrer likestillings. Det vil Ap gjøre! 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse