Annonse
NRK snur steiner. I Tromsø har NRK spilt en avgjørende rolle i å avdekke flere kritikkverdige forhold i kommunens forvaltning. Det bør de fortsette med, skriver Brage Larsen Sollund. Foto: Jørn Resvoll, NRK

Det er Facebook som er for stor

Maktkontroll er en bærebjelke i demokratiet. En bru mellom folk og makt øker tilliten mellom de to. I fremtiden må NRK sin rolle i dette bli enda viktigere.

I dag skal medieeliten i Nord-Norge samles og diskutere seg selv. Et av temaene de skal diskutere er NRK. Det har oppstått en betydelig frustrasjon mot Statskanalen, som får stadig mer inntekter mens resten får mindre. Dette irriterer tydeligvis mange i medie-Norge i dag. 

Deler av denne kritikken er også berettiget. NRK må, i likhet med oss andre som bruker folkets penger, ha i mente at det ikke er våre penger og at folk ikke betaler frivillig. NRK bør heller ikke konkurrere med kommersielle kanaler om lettbente oppslag, de får tross alt inntektene uansett. 

NRK kan derimot ikke bli en kringkaster som ikke skriver nyheter folk bryr seg om eller ikke er på plattformene folk er på. For å ha makt må NRK leses, både i dag og i fremtiden. Da må de også skrive om det folk bryr seg om og være på plattformene folk bruker. 

Det er helt grunnleggende at makt kontrolleres. I en verden der stadig mer av de økonomiske ressursene samles på færre hender er det desto viktigere med en sterk allmennkringkaster, fri og uavhengig av økonomiske interesser. Kombiner dette med nedgangen i papiraviser og hvor store aktører som Facebook og Google får mer makt, med nyheter som ligger helt eller delvis utenfor redaksjonell kontroll, vil det gi større utfordringer for medias samfunnskritiske rolle.

Makt må ses i kortene. Makt må være transparent. Media er garantien for det. Signalene jeg hører er at kuttene i mediebransjen går utover gravejournalistikk. Det er foruroligende og i en slik kontekst er en sterk allmennkringkaster enda viktigere. NRK må fremover prioritere gravearbeid enda sterkere.

NRK snur steiner. I Tromsø, hvor konferansen er, har NRK spilt en avgjørende rolle i å avdekke flere kritikkverdige forhold i kommunens forvaltning. Det bør de fortsette med. For oss som lokalpolitikere kan det være kjipt når det pågår, men i det store bildet er det viktig.

Et eksempel var da NRK tok tak i barnevernstjenesten. Jeg var byråd mens det pågikk og jeg så at dette var svært ressurskrevende journalistisk arbeid. Jeg antar i tillegg at slikt arbeid ikke alltid fører frem. Tre uker etter jeg kom på som byråd fikk jeg et varsel fra landsforeningen for barnevernsbarn. NRK hadde tydeligvis fått samme varsel, og mer inngående informasjon, enn meg. Vi startet undersøkelsene og gudene skal vite at NRK holdt oss i ørene. Underveis var jeg ofte usikker på om vi hadde svarene, noen ganger sikker på at vi ikke hadde dem ennå, vi måtte vite mer før vi kunne svare media. Vi forsøkte likevel å møte saken med åpenhet så langt som mulig. Det ga lite god PR, men det var viktig. 

Av og til bommet NRK i sine saker og vinklinger, men det endret ikke det store bildet. De satt et en agenda og fikk forhold frem i lyset. Etterhvert kom fylkesmannen på banen og konkluderte med flere alvorlige brudd. Vi kunne verken dokumentere at undersøkelsene var gode nok eller at kommunen ga barn hjelpetiltak innen rimelig tid i halvparten av sakene.  Det var alvorlig. Poenget denne gangen er ikke barnevernet, men at god journalistikk ga grunnlaget for en annen tjeneste.  Sammen med flinke folk i administrasjonen og ikke minst: barnevernet selv, ble dette tatt tak. Mange jobbet godt, signalene jeg får er at barnevernet er på rett vei og Fylkesmannen har frafalt innsigelsene. 

Hvorfor skriver jeg dette? Jo, fordi dere ikke må glemme dette i debatten. 

Maktkontroll er en bærebjelke i demokratiet. En bru mellom folk og makt øker tilliten mellom de to. I fremtiden må NRK sin rolle i dette bli enda viktigere

De kommersielle kanalene bør også få anledning til å publisere, gå i samarbeid og videreutvikle saker på en god måte sammen med NRK. Det har fungert i valgdekningen og i Paradise papers, kreative og kloke hoder bør jobbe for en form for samarbeid om omfattende gravearbeid på lokalnivå også. 

Jeg er ikke redd for at vi mister debattene, de går 24/7. Jeg er mer redd for de debattene vi ikke får tatt uten gravejournalistikk. I det store bildet trenger vi mer god journalistikk både lokalt og nasjonalt.  Politikk skal flytte samfunnet, det må journalistikk også gjøre.

Lykke til på Svarte Natta!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse