Useriøse aktører truer ansatte i fagforeningene når de forsøker å gjøre jobben sin. Og det har blitt verre etter at utenlandske entreprenører fikk komme inn på det norske markedet, mener fagbevegelsen. Foto: Colourbox

Drapstrusler mot norske fagforeninger

Hagensen beskriver en hverdag der fagforeningsansatte blir truet med vold og drap, via SMS, epost eller på telefonen.

De drapstrues stadig oftere og noen må ha trygghetsalarm eller politibeskyttelse. Andre tør ikke vitne i rettssaker fordi de er redde for represalier, mot seg selv eller familiemedlemmer. De er fagforeningsansatte og ledere, men ikke i et land hvor arbeiderne i utgangspunktet er rettsløse.

Dette skjer i Norge – i dag.

Lederen i Norsk Arbeidsmandsforbund, Erna Hagensen, sier til NRK at hun har jobbet i forbundet siden 1990, men aldri tidligere opplevd tilstander så ille som nå. Arbeidsmandsforbundet har 33.000 medlemmer: renholdere, anleggsarbeidere og vektere. Hagensen beskriver en hverdag der fagforeningsansatte blir truet med vold og drap, via SMS, epost eller på telefonen. Noen av bøllene dukker også opp rent fysisk hos fagforeningene, i den hensikt å «ta folk».

Og det er ikke bare de ansatte selv som trues.

– Én ting er når truslene går på oss, men det blir ekstra ille når også barna våre blir truet. De sier de vet hvor vi bor, hvem barna våre er og hvor de går på skolen, forteller Hagensen.

Også i Fellesforbundet opplever de økende trakassering og trusler. Det kan være fra medlemmer som ikke er fornøyd med måten saken deres er håndtert på, men oftest er det fra arbeidsgiversiden. Og det har blitt verre etter at utenlandske entreprenører fikk komme inn på det norske markedet.

– Vi har tillitsvalgte som har bedt om trygghetsalarm, sier kommunikasjonssjef André Nerheim i Fellesforbundet til NRK.

Erna Hagensen karakteriserer noen av bedriftene som rene mafia-virksomheter, som ikke ønsker å følge norske lønns- og arbeidsvilkår.

At fagforeningsledere og medlemmer trues på livet og faktisk også blir drept, kjenner vi fra land vi absolutt ikke vil sammenligne oss med. Når drapstrusler blir brukt også her i landet, for å skremme ansatte i fagbevegelsen fra å sørge for at vedtatte lover og regler i arbeidslivet blir fulgt, er det mildt sagt merkelig at reaksjonene ikke har vært sterkere, både fra myndighets- og politisk hold.

For dette er ikke småkriminell virksomhet som vi bare må regne med. Dette er angrep på opparbeidede demokratiske rettigheter!

Det manglet ikke på advarsler da grensene ble åpnet og markedet i Europa skulle bli ett, EU-medlem eller ikke. Troen på at nasjoner, der arbeidsfolks rettigheter sto sterkt, skulle bidra til en demokratisering i land der det ikke sto like godt til, var sterk.

Slik har det ikke gått. For pengemakta rår. Alle ser verdien av billige varer og tjenester. De useriøse får holde på. «Markedet» sørger for det.

Historiene om arbeidere på luselønn i utenlandske bedrifter som derfor er blitt svært konkurransedyktige i forhold til norske, er mange. Konsekvensene er blant annet norske firmaer som gir opp, og norsk ungdom som ganske enkelt ikke vil inn i byggebransjen, for eksempel. «Mafia-stempelet» lokker ikke akkurat til seg folk.

Dermed risikerer vi å miste viktig kompetanse og viktig arbeidskraft. Mye har vært sagt og gjort for å bøte på dette. Det er innført en lærlingeklausul når det gjelder offentlige bygg. For å vinne oppdrag, må bedriftene ha lærlingeplasser.

Temaet «framsnakking av byggenæringa» har holdt liv i mangt et seminar, uten at det hjelper på. For det viktigste for folk, også ungdom som skal ut i arbeidslivet, er utsiktene til en trygg arbeidsplass og ei lønn som ligger på norsk nivå. Tilstander med sosial dumping frister ingen.

Derfor må det handling til, ikke mer snakk. De useriøse aktørene må tas hardere. Det er straffbart å true folk på livet her i landet. Anmeldelser fra  fagforeningshold må tas på høyeste alvor. Hvis ikke risikerer vi at folk til slutt også blir redde for å anmelde truslene. Da er slaget virkelig tapt.

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse