NH90 lander på KNM Thor Heyerdahl i forbindelse med øvelse Flotex 2017. Foto: Jakob Østheim, Forsvaret

Fagmilitært innspill på syltynt grunnlag?

Flere medier har referert til en rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) som blir forelagt Forsvarssjefen denne uken. Her anbefales det at NH 90 flåten på totalt 14 maskiner bør dedikeres til fregattvåpenet i sin helhet og overlate til sivilt innleide maskiner å betjene Kystvaktskipene i våre farvann.  Forsvarssjef: ”hold your horses”, er NOFs  råd!

FFI har i sin rapport havnet  ut med  et årlig flytimetall på 2100 timer totalt for denne helikopterflåten på 14 maskiner.  8 til Kystvakten og 6 til fregattvåpenet.  Da antallet på 14 maskiner ble bestemt, var det basert på en flytimeproduksjon på 6000 timer pr år, noe som senere ble redusert til 5400 timer.

Endring av tallstørrelser  har vært en gjennomgående eksersis, når Luftforsvaret , Forsvarets materielltjenester og nå FFI kommer med sine betraktninger. Det er ikke mer enn vel 6 måneder siden flytimeproduksjonen ble estimert  av Luftforsvaret  til å være 3300 timer, så har altså FFI i etterkant av dette kommet fram til et timetall på 2100 timer.

FFI har godt renomme, i mange sammenhenger.  Det Norges Offisersforbund ( NOF) reagerer på, er at det etter vår kjennskap ikke har blitt involvert noe ekspertise fra det operative eller tekniske miljøene på Bardufoss i grunnlaget for å komme med denne rapporten som Forsvarssjefen skal nytte for å fatte strategiske beslutninger om fremtidig bruk av NH 90.  Hvordan er det mulig ?

Sakens kjerne er at  det fremholdes at for hver flytime med NH 90, så utløser dette 50 timer vedlikehold ( selvsagt snittberegnet)  HVA ligger så inne i disse 50 timene man her opererer med i sine ”exel-ark”? Jo, her er alt tatt med, timer brukt for å flytte fra gammel til ny hangar og betydelige utfordringer med delemangel.  Byråkratiske forordninger gjør at teknikere  må vente uforholdsmessig på deler som skal leveres fra industrien, toll- innklareres, og skriftlige brukermanualer være tilgjengelige  før delene kan monteres for å holde maskinene operative.

Nederland nytter NH 90 i fregatt og i søk & redningsrollen. NOF registrerer at  Nederland har ett langt lavere timeantall vedlikehold pr flydd time, ca halvparten av det som nyttes som Norges estimat.  NOF  hører at flere tar til orde for et regime som ligner mer på det nederlandske.  I Norge er det fortsatt industrien som  frem til sommeren 2019 har det overordnede ansvar.

NOF vet at det på Bardufoss er kjørt vedlikeholds-øvelser på NH 90, der personellet  kraftsamler om å utføre  periodiske ettersynsintervaller, hvor  reservedeler  er på plass, med et langt bedre resultat enn 1: 50 timer ! 

FFI anbefaler i sin rapport å nytte sivilt innleide  helikoptre til kystvaktrollen. .Javel, hvilke maskiner snakker man om da?  Det er p.t ingen sivile maskiner som kan ”brettes sammen” og plasseres ombord i KV skipenes helikopterhangar.  Skal disse maskinene flys av sivilt mannskap ? Hvilke kostnader er forbundet med å lease sivile maskiner ?

Hvilke juridiske komplikasjoner kan oppstå, dersom sivile maskiner  skal  utføre inspeksjoner og kystvaktoppdrag mot andre staters skip i vernesonen eller Barentshavet?  Spørsmålene er mange, utfordringen er at den FFI-rapporten som Forsvarssjefen tydeligvis skal nytte for å fatte sin anbefaling, ikke er i nærheten av å gi svarene på disse.

NOF har  tidligere kommentert  at FFI-rapporten i hvert fall fastslår at NH-90 ikke har noen restkapasitet  som kan ødsles over Hæren i en dedikert støtte. Noe som er  uttalt av dagens og den forutgående Forsvarsminister. Dette står ennå fjellstøtt.  Dersom slik restkapasitet skulle vært aktuelt så måtte  det i så fall produseres mer enn 5400 timer.

Dit er det langt å gå. Derimot er en bedre ressurssetting lokalt på Bardufoss og dernest i Bergen, samt at  Forsvarets logistikkorganisasjon( FLO) klarer å levere deler uten ”drepende” ventetid, så vil måltallet 3500 -4000 timer være innenfor rekkevidde.

NH-90 når  meget snart en ny milepel.  NH -90 maskinen skal operere ut fra KV skip i området vernesonen. Forhastete anbefalinger på ett syltynt grunnlag, bør unngås av Forsvarsjefen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse