Annonse
Dersom Marianne Telle og Jorhill Andreassen som styreledere skal bygge en fremtid basert på tillit til fagfolkene i UNN og resten av helseregionen bør de starte med å åpent redegjøre for tidligere ubesvarte spørsmål fra røntgen og andre berørte fagmiljø som allerede er svekket, skriver Jan Størmer. Foto: Øystein Solvang

UNN blir ikke svekket, hevder styrelederne i UNN og Helse Nord. Jeg må si meg dypt uenig

Dersom Marianne Telle og Jorhill Andreassen som styreledere skal bygge en fremtid basert på tillit til fagfolkene i UNN og resten av helseregionen bør de starte med å åpent redegjøre for tidligere ubesvarte spørsmål fra røntgen og andre berørte fagmiljø som allerede er svekket.

Styrelederne i Helse Nord og UNN hevder i en kronikk i Nordlys  om utfallet av styrets beslutning i PCI saken:

 «Det er en åpenbar misforståelse å se dette som et signal om at Helse Nord RHF planlegger en gradvis svekkelse av UNN til fordel for Nordlandssykehuset.»

Med bakgrunn i erfaringer fra eget fagfelt som røntgenlege og leder ved Universitetsklinikken før og etter etablering av Helseforetak i 2002 må jeg si meg dypt uenig. Samtidig må jeg beklage begge styrelederes evne og vilje til å redegjøre for de beslutninger og prosesser som gjennom 15 år har ført til en gradvis svekkelse av røntgentilbudet i UNN, med alvorlige konsekvenser for pasienter i hele regionen.

I motsetning til PCI-saken har beslutningene fattet vedrørende UNNs rolle i det regionale røntgentilbudet aldri blitt styrebehandlet på en tilsvarende åpen og forberedt måte. Røntgen-saken kan derimot bli stående som et godt konkret eksempel på hvorledes Helse Nord ledelsen strategisk har undergravet faglig medvirkning uten at styret er blitt informert og involvert.

I tillegg har alle forsøk på å få styrene i Helse Nord og UNN – i perioden 2009-2017- til å redegjøre for styrenes medvirkning i prosesser, hvor Helse Nord-ledelsen har egenrådig kjørt strategiske regionale røntgensaker, uten faglig medvirkning,  blitt avviste.

Siste henvendelse i form av et åpent brev/kronikk i Nord-Norsk debatt 7. november er overhodet ikke besvart.  http://nordnorskdebatt.no/article/apent-brev-media-styret-i-helse

Dersom Marianne Telle og Jorhill Andreassen som styreledere skal bygge en fremtid basert på tillit til fagfolkene i UNN og resten av helseregionen bør de starte med å åpent redegjøre for tidligere ubesvarte spørsmål fra røntgen og andre berørte fagmiljø som allerede er svekket.

Senest den 13. desember sendte ortopedene i UNN inn et varsko hvor de beskriver rapportering gjennom tjenestevei i flere år som ikke er blitt hørt – eller fulgt opp.

http://nordnorskdebatt.no/article/varsko.

Marianne Telle og Jorhill Andreassen har rett: «Tillit er ikke noe man kan vedta. Tillit må opparbeides, og vedlikeholdes gjennom dialog og samarbeid.»  Dersom de tar «arbeidet med å legge til rette for dette på det største alvor» bør de starte med å vise større åpenhet rundt håndtering av tidligere saker hvor fagmiljø i UNN er blitt overkjørte og svekket.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse