Annonse
Fagskolen i Troms er eid av Troms Fylkeskommune og har ca 450 studenter, fordelt på studiesteder i Harstad, Tromsø og Skjervøy. I Harstad gis bl.a. opplæring i sveiseteknikk. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Fagskolen – et redskap for fremtiden!

Fagskolen er et av de mest effektive verktøyene vi har for å bygge konkret og relevant kunnskap innenfor yrkesfagene. NHOs bedrifter sier at de opplever en økende andel udekket kompetanse, og det er særlig mangel på fagarbeidere og fagskolekandidater. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 varsles det økt satsning på yrkesfagene. Stortinget må følge opp Regjeringens yrkesfagløft med en synlig og tydelig satsing også på Fagskolen i det statsbudsjettet som nå kommer til behandling.

Fagskolen i Troms er eid av Troms Fylkeskommune og har ca 450 studenter, fordelt på studiesteder i Harstad, Tromsø og Skjervøy. Fagskolen tilbyr heltids- og samlingsbaserte studier innen maritime fag, tekniske fag, samt helse- og oppvekstfag.

2018 er yrkesfagenes år og fagskolene ble ved Lov om yrkesfaglig utdanning (25. mai 2018), kategorisert som høyere yrkesfaglig utdanning. Med dette får studentene styrket sine rettigheter, på lik linje med studenter ved universitetsutdanning. Mange av høyskolene er over de siste år «slukt» av universitetene og det danner seg et mulighetsrom for fagskolene.

NHO la tidligere i høst frem sitt kompetansebarometer. NHOs bedrifter sier at de opplever en økende andel udekket kompetanse, og det er særlig mangel på fagarbeidere og fagskolekandidater. I alt 3424 bedrifter, eller 53 prosent oppgir å ha behov for personer med høyere yrkesfag utdanning. Mangel på kompetent arbeidskraft reduserer verdiskapningen og svekker konkurransekraften.

Det er viktig for næringslivet at fagskolen klarer omstillingen til nye kompetansebehov, samt bygge kapasitet til å tjene næringslivets behov.

Regjeringen har lagt frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2019 og kommer her med klar bestilling til fagskolene. Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner fremhever at Regjeringen har som mål å styrke yrkesfagutdanningen generelt, og fagskoleutdanningen spesielt. Det er et godt signal.

I det samme statsbudsjett fremkommer Regjeringens overordnede prioriteringer, det fremheves sterkt at arbeidslivet er i endring og at kravene til kompetanse øker. Den teknologiske utviklingen utfordrer eksisterende arbeidsplasser og den enkeltes kompetanse, men skaper også muligheter for hjemflagging av arbeidsplasser. Regjeringen vil gjennomføre en kompetansereform for å hindre at arbeidstakere faller ut av arbeidslivet. Målet er at ingen går ut på dato eller slutter i jobben på grunn av manglende kompetanse. Reformen skal bedre tilgangen på etter- og videreutdanning. To viktige tiltak er utvikling av fleksible videreutdanningstilbud innenfor teknologi og digitale løsninger og bransjeprogram rettet mot bransjer som er særlig berørt av digitalisering, automatisering og omstilling. (forslag til Statsbudsjett 2019)

Fagskolen kan raskt implementere nye fagretninger og gjennomføre den kompetanseheving som både Regjeringen og næringslivet ønsker, men det krever tiltak og økonomiske rammer. Til tross for økte bevilgninger til fagskolene for 2019, noe som stort sett kompenserer for prisvekst, er fagskolen underfinansiert fra staten. For å fullfinansiere driften av fagskolen må eier, Troms Fylkeskommune, tre støttende til. Det burde ikke være nødvendig.

Den store svakheten ved den økonomiske modellen for fagskolen er at oppbygningen i liten grad stimulerer til å utvikle nye tilbud, noe som er avgjørende om fagskolen skal klare å møte fremtidens kompetansebehov. Skal fagskolen lykkes med å skape en høyere yrkesfaglig utdanning som er i takt med næringslivets behov må fagskolene tilføres midler som gjør dem i stand til å ta utviklingskostnader for å etablere fremtidsrettede tilbud.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse