Annonse

Fake News og grunnløse påstander

Som medlem og tillitsvalgt i Arbeiderpartiet, beklager jeg og tar avstand fra at det finnes fremtredende medlemmer i vårt parti, som tillegger våre egne fremste tillitsvalgte meninger og synspunkter tatt ut av tåka. Arne Luther og Torbjørn Trondsen sitt angrep på Cecilie Myrseth (Ap på stortinget), er bygget på noe så vilkårlig som annenhånds informasjon hentet fra noe en eller annen skal ha hørt på årsmøte i Troms Ap, mens Willumsen lager konspirasjoner av noe han hørte på et helt annet møte.

Alle de tre tror saken, som handler om å snu feil utvikling i norsk fiskeripolitikk, tjener på at vi snakker ned våre egne i Arbeiderpartiet. Det er en trasig og feilslått strategi. Å skite i eget reir har aldri ført til noe bra. En av de av de mest brukte sangene på våre møter handler om å støtte hverandre, vise samhold og kameratskap - og at vi må ta hverandre fast i handa for å symbolisere støtte til hverandre. Altså de gode sosialdemokratiske verdier. De tre «angriperne» svikter på dette. Vi i Tromsø Ap opplevde det samme i valgkampene i 2017 og 2019, noe som bidro til å gi oss lave odds på et viktig kysttema. En nærliggende konklusjon, og det mest naturlig å tenke, er at de samme personene fant et annet parti å melde seg inn i. Hvor de kan være mer på linje med egne synspunkter. Hvis det partiet finnes. Men den konsekvensen har de hittil ikke tatt.

Paradokset i hele dette unødvendige ressurssløseriet av et spetakkel og krangel, er at vi faktisk er enig i sak! Tromsø Arbeiderparti ønsker - i likhet med stort sett hele arbeiderbevegelsen i nord, store endringer i norsk fiskeripolitikk. Alle ser slagsiden markedskreftenes frie spill har skapt langs kysten, etter at frislippet av kvoterettighetene ble etablert på Høyre sin regjeringsvakt for noen tiår siden. Og utviklingen av pliktsystemet som trålerne stort sett ikke bryr seg om. Ringvirkninger av fiskerirelatert virksomhet langs kysten har altfor lenge vært på et feil spor.

Flertall for et betydelig kursskifte må likevel hensynta mange aktører, næringer og organisasjoner. Å snu dette betyr igjen at vi må skape aksept for endringer som er forankret bredt i et stort flertall. Steg for steg. Arbeiderpartiet har flere meninger om fiskeripolitikk enn det vi i nord står for. Flertall for de endringene vi ønsker krever både press og diplomati. Cecilie Myrseth har posisjon som fiskeripolitisk talsperson for AP på Stortinget, altså en nasjonal Arbeiderparti-rolle. Hun må derfor manøvrere klokt i et variert farvann som også inkluderer Vestlandet, for å få gjennomslag for dyptpløyende endringer. Likevel er hun tydelig på at kystflåten må styrkes, at ny politikk må bidra til betydelig større verdiskaping langs kysten, at vi må bevare og styrke en variert flåtestruktur. Arbeiderpartiet i nord må støtte våre tillitvalgte i sentrale posisjoner, og bidra konstruktivt til at vi lykkes med vår politikk. Bakholdsangrep av det kaliber vi her har sett, tjener ikke saken.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse