Annonse
SV vil kjempe for at bygdene i Tranøy, med sine kløktige folk og ressurser, skal være bærekraftige samfunn, skriver Herbjørg Valvåg. Bildet viser kirka på Stonglandseidet. Foto: Ole Åsheim

Fakta, følelser og kommunereform

Kommunene i Norge er nå utsatt for en bevisst sentraliseringspolitikk, der målet er å bygge ned offentlige tilbud og holde vidåpen dør for private løsninger

Et forhandlingsutvalg med deler av formannskapene og rådmennene i Tranøy og Lenvik kommuner har nå lagt fram en intensjonsavtale for sammenslåing til Senja kommune fra 1.01.2020. Lenvik kommunestyre har allerede slutta seg til avtalen. I Tranøy fikk vi den presentert i kommunestyrets møte 20. september. Avtalen er nå lagt ut til høring. Ganske motstrebende gikk ordføreren med på at det også skulle holdes folkemøter i nord og sør i kommunen. 25. oktober skal Tranøy kommunestyre behandle intensjonsavtalen, d.v.s. sak om sammenslåing med Lenvik kommune.

Før dette har vi opplevd at resultatet fra folkeavstemminga om Tranøysamfunnenes framtid ble satt til side. Arbeiderpartiet åpna for at kommunen skulle gå en runde med Lenvik, men fra kommunestyrets talerstol bedyra de at en sammenslåingsavtale måtte ha i seg innhold og kraft til beste for Tranøy før partiet kunne gå inn for den.

Så her står vi i dag: Vi har en intensjonsavtale og er inne i en høringsprosess. Det er all grunn til å vurdere avtalen meget nøye. Det akter SV å gjøre. Vi utfordrer folk, bedrifter og organisasjoner i Tranøy til å gi kommunen høringssvar.

Faktasjekk er blitt et begrep i amerikansk valgkamp. Det passer også som metode for å vurdere sannhetsverdien i det bildet som skapes for å framstille kommunesammenslåing som en nødvendighet. Både Fylkesmannen, ordføreren i Tranøy og hans rådmann bruker befolkningsstatistikk ukritisk.  Statistisk Sentralbyrå (SSB) advarer mot å ta byråets statistikk som absolutt sannhet for små enheter. SSB har følgende faglige råd om egen beregningsmodell:

  • «Ratene og sannsynlighetene som går inn i modellen blir mer ustabile når de beregnes for en liten folkemengde. ….  Vi anbefaler generelt at kommuner i planlegging må vurdere å foreta justeringer av resultatene fra framskrivingene for å ivareta forhold som ikke er reflektert i modellen».

Ved ikke å følge SSB-rådet reindyrker man uhyrlig dårlige prosenttall på befolkningsutvikling i Tranøy og andre småkommuner. I tillegg slenges det i folkemøtene på en kommentar om at SSB alltid treffer godt med sine framskrivinger. Feil det også! SSB vurderer fortløpende sine framskrivinger. De klarte ikke å fange opp økt innvandring til Norge etter 2004 og påviser relativt store avvik i de framskrivingene de gjorde i 2005 og 2009 for de påfølgende 20 år. SSB konklusjon er at framtidas befolkningsutvikling er usikker. Altså er det ingen grunn verken for statsråder, fylkesmenn, ordførere eller rådmenn til å være skråsikre.

Vi må ivareta forhold som ikke er reflektert i modellen, er SSB-rådet. Ja, her ligger det både mulighet og risiko. Dette treffer den enkelte kommunes rolle om å være samfunnsutvikler og tilrettelegger for næringslivet. SSB fanga ikke opp at slakteriet i Skrolsvik var brent ned, og at flere familier måtte flytte.  Det førte til et fall i befolkningsstatistikken. På samme måte forutsier ikke SSB at Salmar-utbygginga i Gjøvika gir flere arbeidsplasser, eller at turist- og kulturnæringer i Tranøy er i utvikling. SSB-statistikken fanger heller ikke opp den usikkerheta som unge mennesker kjenner på når statsråder, ordførere og andre politikere, snakker ned Tranøysamfunnet som hjelpetrengende, som et sted der yrkesaktive blir pålagt å bære et kobbel av pensjonister på sine skuldre.  Ordføreren i Tranøy og hans støttespillere opptrer nå utrolig tilbakelent. De har kjøpt retorikken fra statsråd Sanner. Sentraliseringa er for dem en gitt faktor som det ikke nytter å kjempe mot. Det høres nesten ut som om demokratiet, folkeviljen og den åpne og kritisk konstruktive debatten ligger i vegen for all utvikling.

Intensjonsavtalen mellom Tranøy og Lenvik må forsterkes. Kommunestyret i Tranøy med ordføreren i spissen har en viktig jobb å gjøre. Det må avtales tydelige mål for investering i kommunale veger og breiband og for standarden på kommunale bygg. Næringsfyrtårnene må løftes fram og utvikles. Kulturskolen må få et breiere tilbud. Så må det presses på overfor fylkeskommune og stat for å utløse bedre kommunikasjoner. Vi kan ikke leve i en kommune der det ikke er gode transportløsninger for folk som skal på jobb, for elever som skal til videregående skole og for folk som har ærend i kommunesenteret. Slik kan det ikke være rundt den tredje byen i Troms, Finnsnes.

Ordfører Jan Fredrik Jenssen prøver å gi rødt kort til oss som har andre standpunkt i debatten om kommunereformen. Han gjentar stadig floskelen om at Sanners kommunereform og den foreliggende intensjonsavtalen er faktabasert, mens vi andre er styrt av følelser. Dette er farlig. Kommunene i Norge er nå utsatt for en bevisst sentraliseringspolitikk, der målet er å bygge ned offentlige tilbud og holde vidåpen dør for private løsninger. Med stor sannsynlighet fører dette til økt byråkrati og svekka demokrati.

SV ville følge resultatet av folkeavstemminga i Tranøy. Flertallet i kommunestyret ville noe annet. Vi innser nå at det kan gå mot en kommunesammenslåing, først med Lenvik og senere også med Berg og Torsken. Halmstrået å klamre seg til er at Høgre-Frp-regjeringa får avløsning i 2017. Men som den realitetspolitikeren jeg er, vil jeg i kommunestyret jobbe for å forsterke intensjonsavtalen.  Det tror jeg innbyggerne i Tranøy er enige i.

SV vil kjempe for at bygdene i Tranøy, med sine kløktige folk og ressurser, skal være bærekraftige samfunn. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse