Annonse
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen svarer på dette innlegget fra tillitsvalgt Pål B. Nygaard i Forsvaret.

Fakta om helikopterkapasiteten i nord

Med innfasingen av nye redningshelikoptre på basene i Bodø og på Banak, i tillegg til kystvakthelikoptre, vil den totale helikopterkapasiteten i nord øke.

Tillitsvalgt Pål B. Nygaard har kastet seg inn i valgkampen og gjentar sitt overordnede budskap om at regjeringen må gå. For å begrunne sitt standpunkt bruker han overføringen av helikopter fra hæren til forsvarets spesialstyrker.

I motsetning til Nygård må regjeringen se Norges forsvarsevne i en helhet. Dette handler ikke bare om hva som er best for den enkelte forsvarsgren eller avdeling. Forsvarets kapasiteter må ses i sammenheng. Den samlede vurderingen er at vi får mer forsvarsevne ved å overføre flertallet av hærens helikopter til spesialstyrkene. Stortinget har fattet en beslutning i saken og nå gjennomfører vi stortingets vedtak. Det skal være femten Bell helikopter på Rygge tilknyttet spesialstyrkene og tre Bell helikopter i Bardufoss tilknyttet hæren.

Forsvaret har i dag to Bell-helikoptre på Bardufoss med en times beredskap til transportstøtte for politiet. Denne beredskapen vil etterhvert bli erstattet av en sivil helikopterkapasitet som også skal ha en times beredskap. Politiet vil også i framtida kunne benytte Forsvarets helikoptre på Bardufoss, men de vil ikke stå på en særskilt beredskap slik de gjør nå.

Politiet vil også kunne benytte redningshelikoptrene, Kystverkets los-helikopter og ambulansehelikoptrene i situasjoner hvor det er presserende behov for helikoptertransport. Med innfasingen av nye redningshelikoptre på basene i Bodø og på Banak, i tillegg til kystvakthelikoptre, vil den totale helikopterkapasiteten i nord øke.

Jeg anerkjenner fullt ut at hæren ønsker seg nye helikopter. Dette er ett av flere behov og ønsker vi tar med oss i arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret. Til syvende og sist er det snakk om harde prioriteringer av hvordan vi skal få mest mulig forsvarsevne ut av forsvarsbudsjettene.

Nygaard tar overføringen av Bell-helikopter som et bevis på at forsvaret bygges ned og beredskapen i nord svekkes. Begge disse påstandene er fullstendig feil. Fakta og tall ligger på bordet for alle som ønsker å se. Vi bruker mer penger enn noen gang før på forsvaret og vi bruker mer penger enn noen gang før på beredskap i nord.

Avslutningsvis kommer Nygaard med en grunnløs beskyldning om min habilitet sett opp mot flyselskapet Babcock Scandinavia. Regjeringen har i henhold til gjeldende lovverk behandlet denne saken, og kommunalminister Monica Mæland er satt inn som settestatsråd når det er nødvendig. Om Nygaard eller Norges Offisersforbund som han her hevder å representere er bekymret for habiliteten i disse spørsmålene, ville det vært naturlig å rette en henvendelse til departementet. Et slikt grep ville i dette tilfellet både ha opplyst saken og løftet Nygaard opp på et for ham uvant men verdig debattnivå.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse