Annonse
Med tilgjengelige Beech-fly fra våre lokale baser kan kyst-Finnmarks befolkning også rekke frem til sykehus ved akutt, kritisk sykdom.

Fakta om responstid for ambulansefly

Jan Eggesvik: Helse-Nord vet ikke hva dagens responstid er og slett ikke hva responstiden vil bli med det “nye” systemet.

I ambulanseflyforskriften står det at primæroppdrag skal prioriteres, men de som nå bestemmer lytter tydeligvis bare til sykehuslegenes stemmer.

Kommunikasjonsdirektør Sandvik fra Helse-Nord har tydeligvis laget Høies skriftlige svar på ambulanseflyenes responstid til Stortinget. Det sjokkerende er at de ikke vet hva responstid er. Istedet introduseres begrepet “iverksettingstid” som er det tidspunkt som AMK-sentralen definerer som at “oppdraget er akseptert”.

Vi som rekvirerer er vel kjent med dette begrepet der man tenker over hvordan “flyflåten” skal komme best ut av situasjonen. Denne tenkingen kan ta opp til 1 time selv ved akutte oppdrag.

Responstiden er imidlertid tiden det tar fra vi som rekvirenter ringer inn oppdraget og til ambulanseflyet er klar for pasienten på angitt flyplass. Statens målsetting har fra helt fra 1988 vært at pasientene skal kunne nås innen 45-60 minutter fra primærlegens rekvisisjon.  Høies definisjon gir rom for inntil 1 times ekstra forsinkelse, noe som etter mitt syn er i strid med luftambulanseforskriften.

Ved samtidighetskonflikter bestemmes nå at mange finnmarkinger i “fjerne strøk” som får hjerneslag ikke vil få blodfortynnende behandling som redder liv og livslang uførhet. Helse-Nord vet ikke hva dagens responstid er og slett ikke hva responstiden vil bli med det “nye” systemet. Høie uttaler i tillegg at ambulansefly ikke er en akuttmedisinsk ressurs, men “noe man bruker ved transporter over lange avstander”.

Helse-Nord utbasunerer at 45% av Finnmarks befolkning får et jetfly til disposisjon 24 timer i døgnet. Når det gjelder primæropdrag glemmer de å trekke fra befolkningen i Kirkenes som i likhet med pasienter nær sykehus rekker frem til sitt sykehus med ambulansebil. I Tromsø og Oslo har de til og med ambulansehelikopter som reduserer tiden ytterligere, og der får Høie muligheten til å få både avansert behandling av akutt og hjerneslag dersom han selv skulle bli utsatt for noe slikt. Empati og interesse for befolkningen i Finnmark har han ikke. 

Med tilgjengelige Beech-fly fra våre lokale baser kan kyst-Finnmarks befolkning også rekke frem. Det har vi erfart. Men responstiden har økt hver gang det store behovet for forflytningsoppdrag mellom sykehus øker og idag når nye høyder. I ambulanseflyforskriften står det at primæroppdrag skal prioriteres, men de som nå bestemmer lytter tydeligvis bare til sykehuslegenes stemmer.  

Hva vet vel en skarve primærlege om “de store linjer”. Men jetfly vil sluke ressurser og selv Lakselv og Alta vil få forsinkelser for sykehusinnleggelser i forhold til dagens modell. Det understrekes meget tydelig at Alta pasientene skal betjenes av jetflyet, og
det medfører at en god del av akuttpasienene vil få lokalsykehus i Kirkenes istedetfor i Hammerfest.

Er dette politisk klarert ? Mitt håp er at disse svarene fra Helse-Nord og statsråd Høie gjenomskues av våkne politikere og skaper en storm fra nord.  Kanskje vi kan få saken til behadling i Stortinget ?

Hvis politikerne fra Finnmark og kanskje også Nord-Norge som helhet samler seg kan vi kanskje beholde vår ekstra bufferkapasitet i Alta som koster en brøkdel av de 2 (?) luksuriøse jetflyene som nå skal sluke midlene. Riktinok til “gode formål”, men ikke for Finnmark. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse