Annonse
Statsminister Erna Solberg var nylig på besøk ved Marinejegerkommandoen ved Ramsund i Troms . Både Solbergs regjering og tidligere regjeringer har spilt falitt med nasjonens sikkerhet, skriver Svein Wara. Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret

Politikerne har kastet fra seg alt det historien har lært oss

Våre politikere har etter 1990 kastet fra seg alt det historien har lært oss om menneskelig natur og alt våre foreldre lærte av siste krig.

Vår statsminister sa forleden, som Tysklands Forbundskansler Andrea Merkel, at vi: “kan ikke ta andres støtte for gitt», med henvisning til Nato-pakten. Det må være en tung kamel å svelge for Erna Solberg som har lagt hele Norges forsvar i hendene på den samme alliansen. Med denne uttalelsen erklærer vår statsminister at grunnlaget i Nato-pakten er borte og at hennes regjering, og de forutgående regjeringer, har spilt falitt med nasjonens sikkerhet! Det var for et øyeblikk av historien behagelig å la andre ta regningen for Norges sikkerhet, og når de nå snur seg bort står tåpen naken tilbake.

Det var ingen politikere som så for seg murens fall, og ingen forutså at USA skulle vende Nato ryggen. Men vi har forvaltet nasjonens sikkerhet som om vi hadde eksakt kunnskap om fremtiden. Våre politikere har etter 1990 kastet fra seg alt det historien har lært oss om menneskelig natur og alt våre foreldre lærte av siste krig. Norge er blottet og forsvarsløst, og dette har landets siste regjeringer oppnådd med viten og vilje gjennom en kalkulert og villet politikk.

Dagens nye sikkerhetsutfordring for Norge og Europa er ikke et resultat av noe fundamentalt nytt i et historisk perspektiv. “Historien gjentar seg, første gang som tragedie, andre gang som farse” sa Karl Marx. At mennesker, befolkningsgrupper og nasjoner regelmessig kommer friksjon og i konflikt med hverandre er et resultat av den menneskelige natur der vi drives fremover av begjær etter vekst, innflytelse, makt og dominans, - ofte på bekostning av hverandre.

På denne arenaen er det spilleregler som passer bra for narsissister og psykopater med Machiavelliske verdenssyn, og derfor ser verden regelmessig at maktens arena og historiens gang preges av opportune mennesker med lite aktverdige motiver og målsetninger. Historien er full av kriger som alle visste ikke ville inntreffe.

Når våre politikere velger å ikke forvalte landets sikkerhet etter disse skjellsettende og historiske naturlover, er det noe fundamentalt feil i hele vårt styringssystem og det bunner i politikernes styringsmotiver og incentiver. Den største belønningen for en politiker er ikke å føre en ansvarlig politikk, men å bli gjenvalgt. Politikerne kjemper en konstant kamp om velgernes gunst der det hele tiden gjelder å fange velgernes oppmerksomhet og være lengst frem i mediabildet.

I denne kampen taper langsiktighet og avsvarlighet for populismens kortsiktighet, ihvertfall i en situasjon der fremtidens utfordringer virker betryggende fjerne og uaktuelle. De politiske strateger har allerede lagt rammene for høstens valgkamp, og når Norsk Monitor måler at nære samtids utfordringer som velferd, samferdsel, skole og eldreomsorg scorer høyere på velgenes oppmerksomhet enn langsiktige og fjerne fremtids utfordringer som våre barnebarns fremtid, distriktenes livsgrunnlag og nasjonens sikkerhet og selvstendighet, så får velgerne akkurat de politiske prioriteringene de ber om. Kanskje bra for enkeltindividet, men potensielt en katastrofe for nasjonen.

Vi dyrker ikke frem ansvarlige statsmenn når politikerne føler at de får mest og enklest oppmerksomhet for å kjempe for vannscootere, sprit-kvoter, biodrivstoff og annen ansvarsløs symbolpolitikk. Våre politikere har prostituert seg for makten og kommer løpende med politikkens fokus dit de finner velgere som gir dem tilgang til makten. Det kommende valgets største og viktigste sak bør være Norges og folkets sikkerhet og selvstendighet. Det er vi, velgerne, som må sette denne saken høyest og fremst.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse