Annonse
Alarmen bør heller utløses av situasjonen i kommunehelsetjenesten, når det gjelder rekruttering og stabilisering av fagfolk, enn av hvor den fremtidige fylkeslegen skal ha sitt kontor, skriver fylkeslege Eivind Merok i Finnmark.

Falsk fylkeslege-alarm fra Nordlys!

“Nordlys” hevder på lederplass 20.4.18 at fylkeslege i Troms Svein Steinert slår alarm i forhold til rekrutteringsproblemer når den sammenslåtte helse- og sosialavdelingen hos Fylkesmannen skal ledes fra Vadsø. Fra mitt ståsted som fylkeslege i Finnmark bør alarmen utløses av helt andre grunner enn den fremtidige fylkeslegens kontoradresse fra januar 2019.

Alarmen bør heller utløses av situasjonen i kommunehelsetjenesten når det gjelder rekruttering og stabilisering av fagfolk.

Steinert har uttrykt en bekymring, ingen alarm, for fremtidig kompetanse hos Fylkesmannen når det gjelder tilsyn med spesialisthelsetjenesten. Nordlys nevner da spesifikt landsdelens største sykehus, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Jeg støtter fullt ut betydningen av at Fylkesmannen må kunne utøve et troverdig og kompetent tilsyn med alle spesialisthelsetjenestene i det fremtidige Troms-Finnmark. Her hersker det ingen uenighet mellom fylkeslegene i Troms og Finnmark. Vi har tvert om en meget god dialog og flere møtepunkter der vi diskuterer prioriteringer for den fremtidige felles helse- og sosialavdelingen. Her fokuserer vi på våre roller som tilsynsmyndighet for både kommune- og spesialisthelsetjenesten, og på vår funksjon som utviklingsaktør i samarbeid med kommunene.

En legitim alarm

Nordlys skriver at “Tilgangen på høykompetente fagfolk er den store fremtidsutfordringen i Norge, ikke minst for helsevesenet. Det gjelder i særlig grad i Nord-Norge.” Her har redaktøren et viktig poeng. Vi trenger høykompetente helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer, leger, radiologer, bioingeniører, helsesekretærer, ambulansefagarbeidere osv. for å sikre at folk i Lavangen og Loppa, Nordreisa og Nordkapp, Kautokeino og Kåfjord, Alta og Tromsø i fremtiden får gode og likeverdige helsetjenester. Dette krever at vi retter blikket mot betydningen av helhetlige helsetjenester der kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste samhandler tett.

Alarmen bør heller utløses av situasjonen i kommunehelsetjenesten når det gjelder rekruttering og stabilisering av fagfolk. Samhandlingsreformen har gitt kommunene et utvidet ansvar for helsetjenester til sine innbyggere. For mange kommuner er det svært krevende å kunne møte dette ansvaret: Fastlegekrisen har fått stor nasjonal oppmerksomhet, men det er en tilsvarende situasjon for flere andre faggrupper i kommunehelsetjenesten. 

Fremtidens helse- og sosialavdeling

Fylkesmannens helse- og sosialavdeling i Finnmark tilstreber i dag et helhetlig blikk på helse- opg sosiatjenestene til befolkningen. Ambisjonen må være kvalitet og rettssikkerhet i alle ledd. Selvfølgelig gjelder dette også for den høyspesialiserte helsetjenesten. 

Jeg kommer akkurat fra fellessamling for alle ansatte hos Fylkesmennene i Troms og Finnmark. Bildet hva angår kompetanse i avdelingene innenfor helsefeltet er i korthet: Svært dyktige og erfarne fagfolk i begge embeter i forhold til både spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste. Og ikke minst er vi opptatt av å bygge en ny avdeling som skal kunne møte hele utfordringsbildet for helse- og sosialtjenestene i Troms og Finnmark.

Også med postadresse 9800 Vadsø forstår jeg at det er uhyre viktig at den fremtidige fylkeslegen har troverdighet og legitimitet i forhold til alle deler av spesialisthelsetjenesten i Troms og Finnmark. Men hun eller han må ha den samme troverdighet inn mot det kommunale grunnfjellet i helsetjenesten som utøves i Måsøy og Målselv, Karlsøy og Karasjok, Harstad og Hammerfest.

Viktigere enn hvor den fremtidige avdelingen ledes fra, er dens innretning mot hele pasientforløpet fra møtet med kommunehelsetjenesten til høyspesialisert behandling på universitetssykehuset.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse