Annonse

Farlig klasseskille i helse

De sosiale ulikhetene øker. Vi er i ferd med å utvikle et nytt klasseskille i Norge.

Denne uka la Folkehelseinstituttet fram sin fireårige rapport om folkehelsa her til lands. Når vi vet at folk, ikke minst barn, dør verden over av sykdommer som lett kunne vært helbredet, er det ikke stor grunn til å sutre over det den viser om helsa her til lands. Den er jevnt over god.

Det er likevel sider ved rapporten som gir grunn til bekymring, og som vi bør se på som utfordringer som det må gjøres noe med. Kanskje ikke først og fremst at vi er glidd nedover på listen over levealder, der målet er at vi skal ligge blant topp tre i verden. Selv på 50-tallet, før oljeeventyret rislet sine gaver utover befolkninga, hadde Norge den høyeste forventede levealder i verden. Ved siste rangering i 2009 lå kvinner og menn på henholdsvis 12. og 9. plass i verden. Likevel er det ingen grunn til å fortvile over en forventet levealder i 2013 på 83,6 år for kvinner og 79,9 år for menn.

Det som gir grunn til bekymring, er at rapporten viser at de sosiale ulikhetene øker. Vi er i ferd med å utvikle et nytt klasseskille i Norge. Utdanning er et nøkkelbegrep i denne sammenheng. Lav utdannelse og lav inntekt øker risikoen for dårlig helse. Motsatt har de med lengst utdanning og best økonomi også best helse. For menn er forskjellene i levealder blitt mindre etter år 2000. For kvinner øker derimot forskjellene fremdeles, og aller dårligst er utviklinga i levealder for kvinner med lav utdanning.

I den anledning kan det være verdt å merke seg at i alle de tre nordnorske fylkene er andelen med videregående eller høyere utdanning lavere enn landsnivået. Samtlige tre fylker, verst i Finnmark, har også lavere forventet levealder enn landsnivået.

Mye av forklaringa på dårlig helse med påfølgende kortere levealder, skyldes livsstil. Men i motsetning til det man ser i noen tilfeller, at problemet gjøres til et problem for den enkelte, gjør rapporten det klart dette også handler om miljø og levekår.

Uansett årsak, eller om vi bor i nord eller sør, står vi overfor et økende klasseskille i helse som vi verken kan akseptere eller leve med.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse