NORDNORSK HELSE: Fra en hjerteoperasjon ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Foto: Ivan Ortegon/Nordlys

Farlig spill om nordnorsk helse

To helseforetak i Nord-Norge vil føre til at landsdelen mister sitt eneste universitetssykehus.

Fra Finnmark kommer det nå flere tydelige krav om at Helse Nord og Statens Vegvesen må lokaliseres i det nye sammenslåtte storfylket. Begge disse funksjonene ledes i dag fra Bodø og dekker hele landsdelen.

Det er ikke uventet at slike krav blir framsatt i kjølvannet av at Stortinget har delt landsdelen inn i to regioner. Regionreformen vil få betydning når Staten skal organisere sin regionale virksomhet.

Når det gjelder Statens Vegvesen er saken opplagt. Det overordnede strategiske ansvaret for riksveiene kan ikke ligge i en annen region. Derfor må Troms og Finnmark få et eget regionalt veikontor.

Når det gjelder Helse Nord er saken en helt annen.  Her er det pasientgrunnlaget som avgjør, og det er ikke stort nok til å dele landsdelen inn i to helseforetak. Vi er rett og slett ikke mange nok nordlendinger, slik dagens foretaksmodell er bygd opp.

Dersom Helse Nord skulle gå i oppløsning, vil hele landsdelen tape stort på det. I ytterste konsekvens vil det føre til at UNN i Tromsø får et betydelig bortfall av inntekter og pasienter, og i tillegg mister sin status som universitetsklinikk.

Et slikt scenario er dramatisk for forskning, utdanning og spesialistfunksjoner ved UNN.  Det vil føre til eksport av medisinsk kunnskap og kompetanse ut av Nord-Norge, mens tilbudet til pasientene blir vesentlig dårligere.

Den klønete behandlingen av PCI-saken er mye av årsaken til at Helse Nord har tapt troverdighet i Troms og Finnmark. Det er mulig foretaket har blitt så Bodø-tungt i sin bemanning at det har gjort noe med tilliten og forankringen.

Dette er det mulig å rette opp i gjennom måten man er organisert på, uten å oppløse et nordnorsk foretak som i all hovedsak har håndtert funksjonsfordelingen mellom sykehusene på en god måte.

Fremfor alt handler det om at Helse Nords administrasjon og styre fremstår med klokskap den neste tiden.  Å forstå den politiske konteksten man opererer i, er avgjørende. I så måte er PCI-saken ikke noe godt langtidsvarsel, men det er tross alt en enkeltstående sak.

Det er først og fremst Helse Nord selv som må slukke brannen foretaket selv har startet gjennom å slippe lokalpolitikken i Bodø for tett inn på livet.

Vi håper og tror Helse Nord selv vil være i stand til å skape ro rundt et helseforetak som bør fortsette å være et viktig nordnorsk fellesprosjekt.

For pasientene er det mye som står på spill.  Og det er kun Helse Nord selv som kan dokumentere at man er i stand til å ta et helhetlig landsdelsansvar i et nytt regionalpolitisk landskap.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse