Annonse
Den nye terminalen på Prostneset har støtt på nok et økonomisk undervannsskjær.

Farvannet må kartlegges skikkelig

Det merkelige er at man ikke har lært noe som helst av tilfellet Troms Kraft.

Den nye terminalen på Prostneset har støtt på nok et økonomisk undervannsskjær. Det var budsjettert med over 63 millioner i RDA-støtte til prosjektet. Men nå er innstillingen fra RDA-styret negativ. Det gjør at eieren av Tromsø havn, som er kommunen, risikerer å gå på en skikkelig kostnadssmell.

Terminalen på Prostneset er en svær investering, kostnadsberegnet til 400 millioner, etter at kostnadsbudsjettet sprakk med 100 millioner i fjor. Og nå har man altså gjort opp regning uten vert, ved å basere seg på utviklingsmidler fra fylkeskommunen. Søknadene om disse midlene innehold prosjekter som det ikke er tillatt å bruke utviklingsmidler til, pluss at de var ufullstendige da de manglet spesifiserte budsjett.

Nå rykker kommunen tilbake til start, for å utarbeide nye og bedre søknader. Men det er på ingen måte gitt at man vil få de pengene man søker om.  Det er blant annet søkt om midler til bygging av vei, noe som er i strid med reglene for tildeling. I tillegg har Kystverket reagert på det de mener er ulovlig bruk av havnekapital, etter at Tromsø havn har gått inn som deleier av et kommersielt næringsbygg ved terminalen. Det kan ESA komme til å se nærmere på, og det vil igjen ta tid.

 Tromsø havn gjeldstynget så det holder. De totale investeringene innebærer at gjelden etter hvert vil stige til over en milliard kroner. Per i dag er den litt over halvparten, og står på stedet hvil. Det er fordi Tromsø havn stort sett bare betjener rentene på gjelden. Dette gjør at det kommunale foretaket kan vise til et lite overskudd på 4 millioner for 2015.

Stor gjeld, altså, og med Tromsø kommune som garantist. I tillegg er inntektsbildet uoversiktlig. Noe av fundamentet er at Hurtigruten vil legge til ved den nye terminalen. Men det kommer selvsagt an på prisen rederiet må betale.

I Tromsø er det slik at det kommunale havneforetaket kan levere budsjettforslag kort tid før politikerne skal ta stilling til det, gjerne i et maratonmøte i kommunestyret før ferien. Og det er fortsatt slik at politikerne tror at det bare er de selv som kan sitte i havnestyret, med eller uten styrekompetanse. Det merkelige er at man ikke har lært noe som helst av tilfellet Troms Kraft. I granskningsrapporten etter havariet der, ble det nettopp pekt på svak kompetanse i styrende organer.

Prosjektet på Prostneset trenger et skikkelig draft nå, for å kartlegge om der er nye skjær i farvannet framover. Ordfører Røymo kan nok planlegge lånefinansiering ved eventuelle nye grunnstøtinger. Men det er innbyggerne som må ta de økonomiske brottsjøene som da kan komme. Og det er ganske enkelt ikke holdbart.

 

 

 

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse