Annonse
OMSTRIDTE PLANER: Her i Templarheimen-området skal Badelandet bygges. Foto: Yngve Olsen Sæbbe, Nordlys

Farvel til Tromsømarka?

Det er ingen grunn til at byggingen av Tromsøbadet på Templarheimen skal ødelegge Tromsømarka. Men slik byggeplanene nå er fremlagt, er det nettopp det som kan skje.

Inngrepet har "stor negativ konsekvens" for friluftsliv og rekreasjon.
Konsekvensutredningen fra Rambøll er klar og tydelig på konsekvensene for vårt kjære friareal på toppen av øya: Forslaget til utbygging av Templarheimen innebærer “et stort landskapsinngrep i Tromsømarka. (…) Inngrepet foreslås der grønnstrukturen på øya er smalest og turtraseene er mye brukt til friluftsliv og trening.”
 
Rambøll slår videre fast at utbyggingen av den nye atkomstveien fra Tverrforbindelsen til Templarheimen fører til at Tromsømarka deles i nord og sør. Tromsømarka vil derfor “ikke lenger utgjøre et sammenhengende Tromsømarka”. Vi mister altså Tromsømarka, og blir avspist med sørmarka og nordmarka. Konsekvensutredningens konklusjon er at inngrepet har “stor negativ konsekvens” for friluftsliv og rekreasjon.
 
Valget står likevel ikke mellom Tromsøbadet og Tromsømarka. Grunnen til at utbyggingen fører til et massivt inngrep i marka, er ikke Tromsøbadet i seg selv. Den reelle grunnen er omfanget av idrettsplanene på Templarheimen i sin helhet. Planforslaget skal romme både Tromsøbadet, turnhall, utvidelse av Tromsøhallen og ny storhall. Det er denne totaliteten som gjør at Tromsøbadet er blitt presset ut i lysløypa i hjertet av Tromsømarka. Og det er denne totaliteten som gjør at planforslaget må holde av selveste lysløypetraséen fra Templarheimen til Grønnåsen til fremtidig veiutbygging.
 
Konsekvensutredningen bekrefter at det er mulig å bygge Tromsøbadet uten å kveste Tromsømarka. De alternativer for utbygging av Templarheimen som ikke strekker seg inn i Tromsømarka, gir langt mindre negative konsekvenser.
 
Slik planforslaget nå er lagt frem, betyr dette konkret at man i det minste må foreta ett grep: Storhallen må tas ut av planene. Det gir rom til å trekke Tromsøbadet tilbake på parkeringsplassen - innenfor det opprinnelig planlagte området. Da beholder vi lysløypa på toppen av øya. Det vil også sikre at skistadion ikke ødelegges på samme måte som planforslaget legger opp til. Minst like viktig er det at den samlede trafikken til området blir mye mindre. Dermed blir det mulig å unngå fremtidig veiutbygging i lysløypa. I tillegg reduseres de store utfordringene med parkering som man ellers vil få når hele området er ferdigbygd.
 
Det betyr også at både Tromsøbadet og ny turnhall kan realiseres uten forsinkelser. Ny storhall ligger uansett frem i tid, og kommunen og idretten kan bruke den tiden på å jobbe med ny lokalisering.
 
Det er ingen grunn til å ofre Tromsømarka.
 
Tromsømarka må vi beholde.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse