Annonse
Pr. 16. august 2017 arbeider 5680 av landets 27030 yrkesaktive leger som allmennleger, i følge tall fra legeforeningen. Det er ikke nok. Stadig flere oppgaver kastes i den allmennmedisinske bøtta, og bøtta renner nå over, skriver Camilla Lundberg.

Fastlegene har fått for mye å gjøre!

For at allmennlegen skal kunne ivareta pasientene, må dreiningen skje fra kvantitet til kvalitet; listestørrelsen må ned.

Da regjeringen nylig la frem sitt statsbudsjett var ikke fastlegeordningen nevnt. Dette til tross for at helseminister Bent Høie her går i sterk motvind; fastlegeordningens grunnmur slår nå sprekker. Fastlegene selv har de siste måneder satt seg ned og tatt pennen fatt og utallige innlegg i landets aviser er forfattet. Det debatteres i gangene på legekontorene, på allmøtene våre og i lukkede facebook-grupper slår fastlegene seg sammen.

Bakgrunnen for uføret er at allmennlegene har stadig flere oppgaver å ta seg av, uten at vi er blitt særlig mange flere og uten at det tilrettelegges for dette. Slikt går ut over kvaliteten og pasientsikkerheten, byrden blir for stor for hver enkelt lege og fastlegebransjen opplever rekrutteringssvikt.

Målet er å bevare, kvalitetssikre og utvikle fastlegeordningen. Når evaluering av den da 4 år gamle fastlegereformen ble offentliggjort i 2005, slo Helse- og omsorgsdepartementet fast at “fastlegeordningen fungerer meget bra”. Pasienten fikk økt tilgjengelighet til legetjenesten og en mer kontinuerlig og tryggere oppfølging. Fastlegen fikk økt ansvar, men også kontroll over egen arbeidsbelastning. Og kostnadsveksten var mindre enn ventet. Fastlegereformen ble lansert mest av hensyn til dem med størst behov for legetjenester. Det er også denne pasientgruppen som nå blir mest skadelidende.

I et stadig mer høyspesialisert helsevesen overføres flere oppgaver til kommunene, slik intensjonen var da Samhandlingsreformen ble innført i 2012. Daværende helseminister Bjarne Håkon Hansen lovte 2200 flere leger for å håndtere arbeidsmengden. Dette har ikke blitt innfridd i det hele tatt. Veksten av leger har ufortrødent fortsatt å være størst på sykehus. Pr 16. august 2017 arbeider 5680 av landets 27030 yrkesaktive leger som allmennleger, i følge tall fra legeforeningen. Det er ikke nok. Stadig flere oppgaver kastes i den allmennmedisinske bøtta, og bøtta renner nå over.

Oppgaveoverføringen til allmennlegetjenesten eskalerer. Pasientene er nå altså sykere enn før når de overlates til primærhelsetjenesten. Befolkningsveksten og også den stadige forbedringen i helsetilbudet i den vestlige verden tilsier at mange flere pasientene blir eldre og også sykere, gjerne med flere lidelser og mange behandlingsmuligheter. Arbeidsmengden for leger vil fortsette å øke. Dette er ikke enkel medisin. Vi som jobber nær der pasientene lever sine liv skylder pasientene å holde tritt med utviklingen og tilby oppdatert helsehjelp.

Den gjengse nordmann forventer mer fra helsevesenet og bruker helsetjenesten mer. I takt med den teknologiske utviklingen og generell velferdsøkning i den vestlige verden kan helsevesenet tilby mer omfattende utredning og behandling, og pasientene krever også dette.  Fastlegene har her i tillegg en viktig portvaktfunksjon. 70% av alle pasienter har oppsøkt fastlegen sin siste år, med et snitt på 2,6 ganger. Fastlegene utreder, avklarer og ferdigbehandler på egenhånd godt over 90% av alle pasientene sine.

I den foregående stortingsperioden ble det også spyttet inn endel arbeidsoppgaver der allmennlegene er forventet kaste bort sin kompetanse med å være sekretærer, herunder skoleattester til elever, der den nye fraværsgrensa gjør at egenerklæring ved kortere skolefravær ikke er tilstrekkelig. Følgen er at skoleeleven som er frisk nok til å ikke behøve medisinsk tilsyn opptar en konsultasjonstime for å få attest, en konsultasjonstime som kunne vært brukt til en syk pasient. Allmennlegene protesterte men ble ikke hørt.

Hver enkelt pasient genererer altså mer arbeid. For å overkomme arbeidsmengden må rammebetingelsene for allmennlegene endres. For at allmennlegen skal kunne ivareta pasientene, må dreiningen skje fra kvantitet til kvalitet; listestørrelsen må ned. Fastlegenes rammebetingelser må speile den økte arbeidsmengden per pasient.

I den usorterte førstelinjetjenesten er allmennlegen den store generalist. Vi har et ansvar for helheten. Dette ansvaret ønsker vi å ta.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse