Annonse
Nodkapp kommune bør i større grad lytte til lokalbefolkningen, følge lovverket om fri konkurranse og for all del respektere allemannsretten! skriver Karl Tobias Hansen. Foto: Colourbox

Fefo og Nordkapp for folket

Allemannsretten er en del av vår kulturarv som skal sikre alles rett til å vandre i og oppleve Norges utmark. Nordkapp kommune må være konsekvent med allemannsretten hvor tilgangen til norsk natur bør være uten kostnad. Beslutningen til kommunen om å fremdeles la private aktører ha monopol på platået og ta betalt for å besøke denne perlen av norsk natur, er et stort nederlag.

Det er på høy tid at vi får et kommunestyre og fylkesstyre som er villig til å gjøre det som er til finnmarkingene sitt beste! Nordkapp kommunene bør sikre seg større frihet i forhold til tilpasning av regler og forskrifter til lokale forhold. Kommunen må ikke la selskaper som Fefo, som virker som offentlig i den ene seansen og privat i den andre seansen, ta over styring av norsk kulturarv og monopolisere Nordkapp-platået.

Ordfører Kristina Hansen mente at videreføringen av nåværende avtale var den beste løsningen for Nordkapp samfunnet, men tenker flertallet i sittende kommunestyret på folkeopinionens interesser eller sine egne? Dette oppleves som et stort svik for lokalbefolkningen og kan ikke aksepteres.

Kommunikasjonsdirektør i Hurtigruten, Bjørnflaten, har helt rett når hun påpeker at det er uetisk at en privat aktør kontrollerer tilgangen og driver monopol på en av Norges største turistattraksjoner - og samtidig varsler brudd på lovverket om fri konkurranse.

Advokat Ole Martin Jensen påpeker i sitt innlegg i Nordnorsk debatt 18. juni at FeFo burde vende sine ører til Finnmarks befolkning og gi fra seg monopolet til platået til Nordkapp kommune, hvor kommunen kan få en posisjon som grunneier og eventuelt bortfester, og som forhandlingspart for «bebygde eller opparbeidede arealer», med friheten til å disponere resten slik som kommunen ønsker.

Jensen påpeker videre at ingenting i finnmarksloven forbyr Fefo å selge/avhende grunn. Strategien til FeFo f.o.m 2015 kan ikke leses ut av Finnmarksloven eller statlige retningslinjer. Den er et reelt og mest sannsynlig voksende problem for Finnmark og finnmarkingene, også i de andre berørte kommunene.

Et velfungerende og trygt samfunn består av ulike aktører med hvert sitt naturlige mandat. Det er viktig at disse rollene er tydelige og avgrenset, slik at ingen av aktørene går utover sitt mandat eller vokser ut over sine grenser på bekostning av andre, en problematikk som tydelig opprettholdes ved videreføringen av denne avtalen.

Dagens ordning gir liten frihet for lokaldemokratiet i kommunen. Nordkapp kommunene bør sikre seg større frihet med regler og forskrifter tilpasset lokale forhold. Kommunen bør i større grad lytte til lokalbefolkningen, følge lovverket om fri konkurranse og for all del respektere allemannsretten!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse