Annonse

FeFo stiller seg ikke i veien

Vi følger opp lojalt vår rolle og plikt i henhold til Finnmarksloven.

Professor i rettsvitenskap, og rettslig medhjelper for Nesseby bygdelag, Øyvind Ravna, kommer i innlegget «Rett basert på forgagne tiders dogmer» (Nordlys 10. mai 2017) med ytringer om rettighetsforholdene i bl.a. Finnmark og hvordan FeFo forholder seg til disse.

FeFo har anket utmarksdomstolens dom i den såkalte Nesseby-saken til Høyesterett. Dersom saken kommer opp i Høyesterett vil rettighetsforholdene i Finnmark bli en del av behandlingen der. FeFo har ingen behov eller ønsker om å prosedere utenfor retten, og vil følgelig ikke kommentere rettighetsforholdene.

Det vi imidlertid må kommentere er påstanden om at FeFo stiller seg i veien for en større rettslig anerkjennelse av bygdefolks rett til sine utmarksressurser, innbefattet rett til å forvalte disse ressursene. Dette er en påstand som faller på sin egen urimelighet.

Det måtte i så fall bety at FeFo motsetter seg den rettslige avklaringen av rettighetsforholdene i Finnmark som skjer i henhold til Finnmarksloven. Dette er noe FeFo verken ønsker eller kan gjøre. Vi følger opp lojalt vår rolle og plikt i henhold til Finnmarksloven. Vår overordnede føring er at dersom krav som fremmes overfor Finnmarkskommisjonen er tilstrekkelig dokumentert, så godtas disse omgående når kommisjonen har konkludert. Dersom det imidlertid er tvil om rettighetsforholdene, mener vi at da skal domstolene avgjøre. For at det skal kunne skje, må FeFo enten motsette seg krav fremmet overfor Finnmarkskommisjonen eller anke domsslutninger i utmarksdomstolen, dersom det er et juridisk grunnlag for det. Ikke fordi vi er i mot kravene, men for å sikre at avklaringen gjøres av de som er mest kompetente til det, altså domstolene med Høyesterett i siste instans. Det er særlig to forhold som er viktige i denne sammenhengen:

  • - skape ro om rettighetsforholdene i Finnmark
  • - sikre at ikke FeFo gjøre ubotelig skade ved å godta krav på feilaktig grunnlag.

Når rettighetsforholdene er avgjort i domstolene, så vil vi selvfølgelig forholde oss til det.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse