Foto: NRK

Feil, Gilbert! Beredskapen i nord bygges ikke ned

Med sin posisjon, lange erfaring og kjennskap til landsdelen ville det tjent Gilbert til ære, om han forsøkte å få dekket sitt markeringsbehov ved en mer presis anvendelse av fakta.

Vi vil ha klare svar om ambulansetjenesten, er ønsket fra Nordlys 17.11.2016. Jeg mener det kunne vært prisverdig om den samme avis la til faktabasert når de formulerte ønsket sitt.

Overlege Mads Gilbert er en internasjonal størrelse når det kommer til akuttkirurgiske tjenester. Samtidig er det mye som taler for at den kirurgiske presisjon som har gitt ham hans internasjonale renomme, ikke nødvendigvis ses på som et egnet verktøy når ham selv ikler seg rollen som samfunnsdebattant. I Nordlys 17.11.2016 er han sitert på følgende: Det er rett og slett en svart dag for akuttberedskapen i Nord Norge. De bygger opp beredskapen i sør, og ned i nord. Et liv i nord er ikke mindre verd enn et liv i sør.

Det politiske dokumentet som skal sikre et sammenhengende system for akutte tjenester heter Nasjonal helse- og sykehusplan. Dette er regjeringens grunnlag for en fortsatt styrking av kapasiteten og kompetansen i de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus.

Den kortfattede målformuleringen er at befolkningen skal ha trygghet for at de får rask hjelp når det trengs. Norge har en meget god akuttmedisinsk beredskap som utvikles i tråd med befolkningens endrede behov. Vi tar kontinuerlig i bruk nye forbedrede løsninger muliggjort gjennom teknologisk utvikling og ny kompetanse.

Mads Gilbert hevder helt feilaktig og i strid med det han selv har kunnskap om, at beredskapen i nord bygges ned.

I 2015 ble ny ambulansehelikopterbase på Evenes åpnet. Det er nå avgjort at det fortsatt skal være to ambulansefly stasjonert i Alta, og det etableres døgnbemannet legeberedskap for flyet i Kirkenes. Disse avgjørelsene er faglig begrunnet og støttes av mange nøkkelpersoner innen helsetjenesten i nord. Nytt redningshelikopter på Banak vil gi et kraftig løft for den delen av beredskapen. Om man i tillegg tar med utviklingen innen ambulansebiltjenesten ser man tydelig en kontinuerlig forbedring av beredskapen i nord.

Avslutningsvis til spørsmålet om Jetfly og beredskapen på Svalbard.

Gilbert vet utmerket godt at man allerede har svart opp de påpekninger Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ga i sin evaluering etter skredulykken på Svalbard i 2015. Endringer av luftambulanseberedskapen var ikke på denne listen.

I motsetning til hva Mads Gilbert vil ta med i sin analyse mener jeg det er viktig også å se på funksjonen til det ene jetflyet man nå skal investere i, og stasjonere på Gardemoen. Dette er et fly som meget vel kan bistå i en større krise på Svalbard, Bjørnøya, i Alta, Kirkenes, Bodø eller Bergen for den del. I tillegg har det en viktig funksjon i de tilfeller Rikshospitalet skal gjennomføre transplantasjoner. Det er ofte akutte situasjoner der man kan bli avhengig av rask transport, mye utstyr og mye personell. Det er mange familier i nord som er takknemlig for mulighetene donortjenesten gir til å redde liv. En bedre luftambulanseflytjeneste tilpasset disse behovene er også et løft for verdifulle nord norske liv.

Med sin posisjon, lange erfaring og kjennskap til landsdelen ville det tjent Gilbert til ære, om han forsøkte å få dekket sitt markeringsbehov ved en mer presis anvendelse av fakta.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse