Annonse
Dramatiske kutt i tjenestetilbudet sammen med store reduksjoner i bemanningen på institusjonene, har gang på gang vist seg å være feil medisin som ofte fører til økt sykefravær, flere midlertidige stillinger og mer omfattende bruk av kostbare vikartjenester, skriver Oddny Aleksandersen. Foto: Scanpix

Feil medisin for pleie og omsorg i Tromsø!

Spørsmålet flere og flere stiller seg er derfor om budsjettrammer og sammenligninger av forbruket med andre kommuner i det såkalte ASSS-nettverket, tar tilstrekkelig hensyn til de spesielle utfordringer omsorgstjenesten i Tromsø kommune arbeider under.

Den omfattende kuttlisten til administrasjonssjef Britt Elin Steinvegg for å redusere merforbruket i helse- og omsorgstjenesten så raskt som mulig har skapt sterke reaksjoner. Det er ikke så rart. Ei kuttliste som tar sikte på en reduksjon av omsorgen til våre syke og gamle med 200 millioner, virker både uforsvarlig og urealistisk. Administrasjonssjefen har ikke klarlagt konsekvenser av kuttene hun foreslår, men hvis de blir gjennomført i sin helhet, er det er ingen tvil om at de vil ramme både hjemmetjenesten og driften ved sykehjemmene våre så sterkt at det kan være snakk om brudd på lovpålagte pleie - og omsorgsoppgaver.  

Nå har heldigvis den rødgrønne koalisjonen sørget for at behandlinga av administrasjonssjefens forslag i kommunestyret er utsatt, samtidig som det pekes på andre tiltak som kan bidra til å få ned driftskostnadene på sikt. 

De fleste har fått med seg at pleie - og omsorgstjenesten i Tromsø kommune bruker mer penger enn tilsvarende tjeneste i sammenlignbare kommuner, og at merforbruket gjentar seg år etter år. Men samtidig vet vi at  Tromsø har større økonomiske utfordringer, ikke minst på grunn av stor mangel på omsorgsboliger og varierte og spesialiserte botilbud. Med Samhandlingsreformen har tjenesten også fått flere og større oppgaver, som for eksempel å ta imot sykere pasienter med et større behandlingsbehov enn tidligere.

Spørsmålet flere og flere stiller seg er derfor om budsjettrammer og sammenligninger av forbruket med andre kommuner i det såkalte ASSS-nettverket, tar tilstrekkelig hensyn til de spesielle utfordringer omsorgstjenesten i Tromsø kommune arbeider under.

Vi er alle tjent med en omsorgstjeneste som fungerer godt. Det er derfor både viktig og riktig at Tromsø kommune setter i verk seriøse og målrettede tiltak som kan bidra til god styring og kontroll av økonomien. Forbedringsprogrammet for 2016 - 2019 med sine mange tiltak, kan være et godt redskap for å få gjennomført kostnadsreduksjoner. Det samme gjelder  administrasjonssjefen forslag om å satse mer på velferdsteknolog og omorganiseringer av tjenestetilbud for å samle dem i mer hensiktsmessige boformer. For det finnes  ingen quickfix. Dramatiske kutt i tjenestetilbudet sammen med store reduksjoner i bemanningen på institusjonene, har gang på gang vist seg å være feil medisin som ofte fører til økt sykefravær, flere midlertidige stillinger og mer omfattende bruk av kostbare vikartjenester. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse