Annonse

Feil modell for lakseskatt

Velg en skattemodell som har oppslutning både i næringen og hos vertskommunene, skriver Nordlys på lederplass.

Spørsmålet om havbruksskatt ligger til behandling i Stortinget. Debatten understreker nok en gang helt ulike perspektiver mellom hovedstaden og de norske distriktene.

Fagøkonomer og tunge maktmiljøer i hovedstaden ønsker statlig grunnrenteskatt på distriktsbaserte næringer. Det kan ende med at man flytter inntektene fra vertskommuner og fylker, til statskassen.

Dette skjer med bred støtte fra Oslo-mediene, som nok en gang sluker hovedstadslogikken med hud og hår.

Det er interessant å merke seg at flere aviser langs kysten, som virker nær selve verdiskapningen, har lagt til grunn en adskillig mer nyansert forståelse.

På noen måter går debatten om lakseskatten rett inn i kjernen av konflikten mellom by og land. Hva blir det neste naturgitte fortrinnet Oslo vil skattlegge? Skogbruk? Reindrift? Eller kan det bli nordlysturismen?

Flertallet i Havbruksskatteutvalget har foreslått at staten skal overta inntektene fra salg av tillatelser. Som om ikke det er nok foreslår de i tillegg å innføre en statlig grunnrenteskatt som årlig kan komme til å inndra milliarder til statskassen på bekostning av kystens næringsliv.

Vi risikerer reduserte investeringer, mindre bearbeiding og dermed tap av både innbyggere og personskatt. Det kan i verste fall også bli en gavepakke til havbruksnæringens konkurrenter, de som satser på lakseproduksjon i andre land enn Norge.

Skulle dette bli resultatet er det vår spådom at den lokale aksepten vil bli enda svakere. Slik mange bygder nå sier nei til vindmøller som verken gir arbeidsplasser eller inntekter, kan arealtilgangen fort bli vanskelig også for havbruket.

Alternativet til grunnrenteskatt er å fortsette å gi brorparten av inntektene fra salg av havbrukstillatelser til vertskommunene. Dette kan kombineres med en markant økning i arealleie hvor bedriftene betaler for bruken av kystsonen. SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes har lenge argumentert for dette. Det samme har Senterpartiet.

Det er trolig et skatteregime som næringen kan leve godt med, og som samtidig gir aksept der det trengs, i kystsamfunnene og i kommunestyresalene landet rundt.

Gjennom LO, KS og NHO-organisasjonene Sjømat Norge og Norsk Industri, samt vertskommunene, ser man konturene av en sterk allianse i kampen mot økonomene og politikerne i Oslo som ønsker mest mulig statlig skatt på næringsliv i distriktene.

I korte trekk står det nå mellom to ulike modeller. Innføring av statlig grunnrenteskatt eller leie av sjøareal hos vertskommuner, der inntektene sluses inn lokalt. Vi mener Stortinget bør lande på den siste modellen.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse