Annonse

Feil om bussdrift i offentlig regi

Fylkeskommunene står selvsagt fritt til å velge om de vil drifte busstilbudet selv 365 dager i året eller kjøpe disse tjenestene gjennom anbudskontrakter.

Troms og Finnmark SV har programfestet at fylkeskommunen skal drive kollektivtransport med buss selv. Argumentasjonen til fylkesordførerkandidat Kirsti Bergstø og 2. kandidat Bjarne Rohde i Nordlys 5. august inneholder likevel flere misforståelser og faktafeil.

SV vil avskaffe anbud fordi det er kostbart og byråkratisk. Vista Analyse AS gjennomførte en samfunnsøkonomisk analyse av bussmarkedet i 2018 på oppdrag for NHO Transport. Konklusjonen var at bussdrift er velegnet for anbud fordi det er virksom konkurranse, offentlig styring, god kvalitet og kostnadseffektivitet i tjenestene. Fylkeskommunene sparer årlig over én milliard kroner, eller rundt ti prosent netto, på anbudsutsetting av busstjenester sammenlignet med drift i egenregi.

SV hevder at bussjåførene bare er garantert å beholde lønnen i to år etter nytt anbud. Anbudene er imidlertid basert på krav om nasjonal tariffavtale. Bussbransjeavtalen, forhandlet mellom partene i arbeidslivet, er en såkalt normallønnsavtale. Dette innebærer at bussjåførene lønnes etter ansiennitet og kompetanse. De har lik lønn uavhengig av hvilken arbeidsgiver de måtte ha.

SV vil ikke ha anbud fordi kompetansen til de ansatte skal forbedres. Det fremgår ikke hvilken kompetanse SV mener at bussjåførene mangler, og det er trist at det på den måten søkes skapt et bilde av at de mange dyktige bussjåførene mangler den nødvendige kompetansen. Til orientering har bussjåførene et tariffestet krav på etterutdanning betalt av arbeidsgiver. Det legges også til rette for at de som ønsker å ta fagbrev skal kunne gjøre det.

Fylkeskommunene står selvsagt fritt til å velge om de vil drifte busstilbudet selv 365 dager i året eller kjøpe disse tjenestene gjennom anbudskontrakter. Samtlige fylkeskommuner har i dag valgt anbud. Det finnes forbedringspunkter, men da bør diskusjonen være faktabasert. Og - det er ikke gitt at det er like enkelt å drive et busselskap som det SV her gir uttrykk for.

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse