Annonse
Cecilie Myrseth, førstekandidat for Troms Ap (i midten), Martin Henriksen, andrekandidat for Troms Ap og Kari-Anne Opsal, tredjekandidat for Troms Ap/fiskeripolitisk talskvinne. (Foto: Marius Fiskum)

Feil om fisk og Arbeiderpartiet

Vi jobber for kysten, skriver de tre toppkandidatene for Arbeiderpartiet i Troms.

For Ap er det viktigste å sikre at fisken skal være folkets eiendom, og gi verdiskaping for kysten og nasjonen.

I Nordnorsk debatt 11. august oppfordrer Arne Luther oss til å snakke høyere om fisk. Gjerne det. Men å framstille det som om Troms Ap ikke har interesse for eller snakker om fiskeri er helt feil. Kanskje snakker vi ikke om det Luther vil vi skal snakke om akkurat når han vil det, men det er ikke det samme som mangel på fiskeripolitikk.

De siste årene har vi hatt mer fiskeripolitisk debatt i partiet enn på lenge. Troms Ap har laga en fiskeri- og havbrukspolitisk plattform som fikk skryt blant annet av Nordlys. I kampen mot Per Sandbergs avvikling av leveringsforpliktelsene mente samme avis at det var Ap i nord som leda an blant partiene. Og vi har fått mange gjennomslag i det programmet Ap går til valg på.

Den politikken Ap vil gjennomføre i regjering skiller seg dramatisk fra den kursen Høyre og FrP har satt. Erna Solberg gjorde et kontroversielt valg da hun innsatte Per Sandberg som fiskeriminister. Sandberg fremmer omstridde forslag, lider nederlag i Stortinget eller trekker forslagene før det kommer til åpen votering.

Å stå opp mot Høyre/FrP-regjeringen sin fiskeripolitikk er ingen enmannsjobb. Derfor er det bra at partier som er enige finner sammen. Arbeiderpartiet har flere ganger vært med på fellesforslag og stemt ilag med andre partier som deler samme syn om fisk. Det må vi gjøre mere av. Vi har en fiskeriminister som har vist at han er villig til å gå langt for å privatisere fellesskapets ressurser. Det krever samarbeid. Vi klarer derfor ikke å se det som en svakhet at andre partier står på samme side som oss i viktige saker.

For Ap er det viktigste å sikre at fisken skal være folkets eiendom, og gi verdiskaping for kysten og nasjonen.

For oss som politikere fra Troms betyr det blant annet å jobbe for at fiskeflåten sikres rammebetingelser som gir økt, samlet verdiskaping. Men også å opprettholde en variert fiskeflåte langs kysten og ikke åpne for strukturering for båter under 11 meter. Arbeiderpartiet sier nei til evigvarende kvoter. Fiskeressursene, andre viltlevende marine ressurser og det tilhørende genetiske materialet, skal være fellesskapets eiendom. Kommer vi i regjering, skal vi sørge for at mest mulig fisk kan bearbeides i Norge og sikre foredlingsindustrien stabil tilgang på råstoff hele året.

Arbeiderpartiet vil gjennomføre en ambisiøs havstrategi for Norge, for å lede utviklinga internasjonalt og skape nye, lønnsomme arbeidsplasser i nord. Vi vil ha et verdiskapingsprogram for havet, bygge ut forskning, bedre den maritime infrastrukturen og ta lederskap internasjonalt for samarbeid om havets helse.

Ingenting av dette har kommet av seg selv. Det har kommet av at vi har lyttet. Arne Luther er en av dem som er blitt lyttet til. Han er en ressurs som har vært viktig for å utforme vår fiskeripolitikk. Når Luther og Nordlys-kommentator Tone Angell Jensen avfeier dette som «prat om havrommet» gjør de det enkelt for seg selv. Etter vårt syn er denne satsinga viktig nasjonal politikk som er neste steg i å bygge kysten. Hvis vi vinner valget, skal dette arbeidet gis høyeste prioritet og ledes fra statsministerens kontor. Det er et tydelig signal om at havet kommer til å stå sentralt i vårt regjeringsprosjekt.

Vi tror at ingen er uenig i at havet vårt og hvordan vi forvalter det er et helt sentralt politikkområde både for Norge som kystnasjon, men også for oss som landsdel. Det ligger i blodet vårt – det er en del av vår identitet.

Dette snakker vi mer enn gjerne om.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse