Annonse

Feil om Fylkesmannen

På Nordnorsk debatt 28. mai kommer Remi Strand med en beskrivelse av Fylkesmannen i Troms og Finnmark som vi ønsker å korrigere. Under overskriften «Slutt på Finnmark som nasjonalt interesseområde?» skriver han følgende:

«Sammenslåingen av fylkesmannsembetene i Troms og Finnmark så bedre ut på papiret for Finnmark, fordi regjeringen besluttet at fylkesmannen skal ha hovedsete i Vadsø. I dag har embetet likevel størst administrasjon i Tromsø. Allerede nå observeres konkurranse mellom Tromsø og Vadsø om ressursene hos fylkesmannen i Troms og Finnmark, som nedprioriterer Finnmark. Det er grunn til å tro at dette vil fortsette å svekke Finnmark som nasjonalt interesseområde i årene som kommer».

Vi kan ikke se at Strand har belegg for denne beskrivelsen.

Hovedsetet for Fylkesmannen i Troms og Finnmark er i Vadsø. Her har fylkesmannen og ni av ledergruppas tretten medlemmer kontor. Vi har hatt alle våre fysiske ledermøter i Vadsø med ett unntak, et møte lagt til Kautokeino.

Vi har hele tiden uttrykt at vi ønsker et sterkt hovedsete i Vadsø og det har ikke endret seg. Antall stillinger ved kontorene våre i Vadsø og Tromsø er det samme som det var ved sammenslåingen 1. januar 2019.

I sammenslåingen av Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Finnmark, lå det som et premiss at ingen skulle miste jobben og at ingen skulle måtte flytte. Vi har nå jobbet i fem måneder som ett embete og ingen stillinger er flyttet fra et kontorsted til et annet. Stillinger som har blitt ledige i denne perioden, er lyst ut ved de kontorstedene der stillingene opprinnelig var.

Vårt arbeidsfelt er hele Troms og Finnmark og hele befolkningen. Vi tar mål av oss om å drive sømløst. I disse dager har vi møter med alle kommunene i Troms og Finnmark for å styrke kommunedialogen – som er et viktig satsingsområde for oss. Det er ikke riktig at Fylkesmannen nedprioriterer Finnmark.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse