Annonse

Feil om Fylkesmannen

På Nordnorsk debatt 28. mai kommer Remi Strand med en beskrivelse av Fylkesmannen i Troms og Finnmark som vi ønsker å korrigere. Under overskriften «Slutt på Finnmark som nasjonalt interesseområde?» skriver han følgende:

«Sammenslåingen av fylkesmannsembetene i Troms og Finnmark så bedre ut på papiret for Finnmark, fordi regjeringen besluttet at fylkesmannen skal ha hovedsete i Vadsø. I dag har embetet likevel størst administrasjon i Tromsø. Allerede nå observeres konkurranse mellom Tromsø og Vadsø om ressursene hos fylkesmannen i Troms og Finnmark, som nedprioriterer Finnmark. Det er grunn til å tro at dette vil fortsette å svekke Finnmark som nasjonalt interesseområde i årene som kommer».

Vi kan ikke se at Strand har belegg for denne beskrivelsen.

Hovedsetet for Fylkesmannen i Troms og Finnmark er i Vadsø. Her har fylkesmannen og ni av ledergruppas tretten medlemmer kontor. Vi har hatt alle våre fysiske ledermøter i Vadsø med ett unntak, et møte lagt til Kautokeino.

Vi har hele tiden uttrykt at vi ønsker et sterkt hovedsete i Vadsø og det har ikke endret seg. Antall stillinger ved kontorene våre i Vadsø og Tromsø er det samme som det var ved sammenslåingen 1. januar 2019.

I sammenslåingen av Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Finnmark, lå det som et premiss at ingen skulle miste jobben og at ingen skulle måtte flytte. Vi har nå jobbet i fem måneder som ett embete og ingen stillinger er flyttet fra et kontorsted til et annet. Stillinger som har blitt ledige i denne perioden, er lyst ut ved de kontorstedene der stillingene opprinnelig var.

Vårt arbeidsfelt er hele Troms og Finnmark og hele befolkningen. Vi tar mål av oss om å drive sømløst. I disse dager har vi møter med alle kommunene i Troms og Finnmark for å styrke kommunedialogen – som er et viktig satsingsområde for oss. Det er ikke riktig at Fylkesmannen nedprioriterer Finnmark.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse