Annonse
Faktum er at Nord universitet fremover legger opp til å utdanne flere lærere og flere sykepleiere på Helgeland, enn tidligere. I motsetning til det Nordlys hevder så styrkes aktiviteten på Mo. Jeg forventer fremover at Nord-Norges største avis sjekker fakta bedre før de skriver lederartikler, skriver forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. Foto: Kai T. Dragland, NTNU

Feil om Helgeland, Nord og UiT

Hvis UiT – Norges arktiske universitet har et ønske om å ta over dagens virksomhet og eiendomsmasse på Nesna, så er jeg åpen for dialog rundt det.

Nordlys fremstiller det i en leder 23. oktober som om Kunnskapsdepartementet har lagt ned veto mot at UiT skal kunne ha studietilbud på Helgeland. Det er ikke riktig. Vi har ikke instruert styret ved UiT i denne saken, og vi har heller ikke bedt UiT om å la være å vurdere nye undervisningstilbud på Helgeland.

Det vi derimot gjorde i sensommer var å anmode UiT om å ikke tilspisse situasjonen ytterligere, men heller gå i dialog med Nord universitet før de gikk videre med å vurdere eventuelle studietilbud på Helgeland. Bakgrunnen var en vanskelig situasjon for de ansatte, særlig ved studiested Nesna, og for administrasjonen ved Nord universitet, både før og etter at styret bestemte seg for å legge ned sin campus på Nesna. Situasjonen og omtalen av dette var så intens at rektor ved Nord universitet mottok trusler i denne tiden. Slik situasjonen da var, ba vi UiT ta et skritt tilbake og ikke bære ved til bålet. 

For meg står institusjonenes autonomi sterkt, og UiT står fritt til å vurdere sin studiestedsstruktur framover slik de også skal etter loven. Jeg er åpen for dialog dersom de har et ønske om å overta eiendomsmassen og virksomheten på Nesna. Jeg skjønner UiT slik at det ikke er aktuelt, selv om nok mange på Helgeland har fått et annet inntrykk.

De to universitetene i Nord-Norge har et viktig samfunnsoppdrag: Å bidra til at landsdelen får den arbeidskraften som næringslivet og det offentlige trenger. Da er det viktig at de snakker godt sammen om hvordan de best kan gjøre dette uten å snuble i beina på hverandre. Derfor er det nødvendig at Nord universitet og UiT har god kontakt om arbeidsdelingen seg imellom.

Det er veldig bra at UiT vil se på muligheten for å kunne tilby desentraliserte utdanninger flere steder. Senest i budsjettforslaget for 2020 har jeg understreket behovet for desentraliserte utdanninger og satt av studieplasser og penger til det. Vi trenger flere tilbud i distriktene, og det er bra at både UiT og Nord vurderer slike løsninger både på Helgeland og på steder uten campus.

I neste uke skal jeg ha et møte med UiT for blant annet å høre hva slags planer og ønsker de har for satsingen på desentraliserte utdanninger. Så blir det opp til styrene ved UiT og Nord å fatte sine vedtak om hvordan de kan bidra til å gi et best mulig studietilbud i Nord-Norge.

Til slutt – Nordlys hevder at Nord universitet har trukket seg ut av Helgelandsregionen. Det er helt feil. Nå kan Nord universitet og deres styre få forsvare sine egne valg, men faktum er at universitetet fremover legger opp til å utdanne flere lærere og flere sykepleiere på Helgeland, enn tidligere. I motsetning til det Nordlys hevder så styrkes aktiviteten på Mo. Jeg forventer fremover at Nord-Norges største avis sjekker fakta bedre før de skriver lederartikler.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse