Annonse
Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix

Feil om sykehjem, Kanestrøm!

Minst like viktig som sykehjemsplasser er kommunal satsing på gode hjemmetjenester og nok kompetente ansatte i alle deler av eldreomsorgen.

FrPs Kristoffer Kanestrøm prøver å bortforklare at hans eget parti i regjering nå foreslår å fjerne kommunenes mulighet til å renovere gamle, slitne sykehjem gjennom å innsnevre retningslinjene for det statlige investeringstilskuddet til bare å gjelde nybygg. Fra før av har dette tilskuddet vært tilgjengelig for både renovering av gamle og bygging av nye heldøgns omsorgsplasser i kommunene. Kanestrøm forsøker å flytte fokus bort fra egen fadese med å påstå at den forrige regjeringen lovte 12 000 sykehjemsplasser, men kun leverte 568. Tull og tøys, Kanestrøm! Her skal du få den sanne historien. 

Investeringstilskudd for reelle behov

Da den rødgrønne regjeringen innførte investeringstilskuddet for sykehjem og omsorgsboliger i 2008, var det nettopp fordi det hadde gått for tregt med bygging og oppussing av slike institusjoner  - både under den forrige borgerlige regjeringen og de to-tre første årene av rødgrønt styre. Statsminister Stoltenberg sa den gang at målet må være å få 12 000 nye plasser innen 2015. Satsen for tilskudd regnet i prosent av kostnadene ved bygging/renovering har blitt økt to ganger, både i 2010 og  2014, med tverrpolitisk støtte i Stortinget. I år kom SSB-tallene for nye heldøgns omsorgsplasser i den aktuelle perioden: Husbanken har på bakgrunn av søknader fra kommunene gitt tilsagn om støtte til ca 12 300 plasser i tidsrommet 2008 og 2015. Det er ferdigstilt ca 7 700 nye og renoverte plasser i samme periode. Med andre ord; tallene Kanestrøm bruker er direkte feil! 

Et mangfold av omsorgstiltak

Regjeringen påstår at ved å innsnevre kommunenes handlingsrom for bruk av investeringstilskuddet, vil det bli større netto tilvekst av heldøgns omsorgsplasser. Det er ren og skjær skrivebordspolitikk. Dersom det nå blir slik at kommunene kun får støtte til å bygge nytt, vil selvfølgelig gamle, umoderne plasser bli utfaset etter kort tid - og da er man like langt. Da er kommunene tvunget inn i et spor som hverken gagner de eldre eller andre som trenger kommunale omsorgstjenester. Minst like viktig som sykehjemsplasser er kommunal satsing på gode hjemmetjenester og nok kompetente ansatte i alle deler av eldreomsorgen. Kompetanseløftet som kom under den rødgrønne regjeringen ga over 22 000 nye årsverk i kommunal pleie-og omsorgssektor, de fleste med relevant faglig utdannelse. Det går dessverre ikke fullt så bra å få på plass nye årsverk i kommunene under denne regjeringen, for å si det forsiktig. Regjeringen er i ferd med å kaste bort både tid og ressurser på ideer for pleie – og omsorgssektoren som kommunene ikke vil ha, rett og slett fordi de ikke duger. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse