Annonse
Tromsø kommunes administrasjonssjef Britt Elin Steinveg svarer på en lederartikkel i Nordlys om eierskapet i Troms Kraft.

Feil om Tromsø kommune og TK-aksjene

I lørdagens leder skriver Nordlys om Tromsø kommunestyres saksbehandling knyttet til en eventuell forkjøpsrett kommunen måtte ha til Troms fylkeskommunes aksjer i Troms Kraft. Som ansvarlig for saksforberedelsen til kommunestyrets saker har jeg behov for å komme med noen presiseringer til lederartikkelen.

Tromsø kommune har en faglig sterk administrasjon. For å følge opp kommunens eierskap i aksjeselskaper, har vi et eget tverrfaglig eierskapsteam bestående av en jurist, en advokat og en økonom. I denne konkrete saken ble henvendelsen fra fylkeskommunen behandlet av eierskapsteamet, som konkluderte med at fylkeskommunens vurdering av saken klart var riktig.

I og med at det ikke var grunnlag for noen berettiget tvil om hvorvidt kommunen hadde en forkjøpsrett til aksjene i Troms Kraft var det heller ikke nødvendig å skulle innhente noen eksterne vurderinger av saken.

Nordlys hevder i lederartikkelen at «kommunen ikke [har] innhentet egne profesjonelle vurderinger, verken av de økonomiske eller juridiske sidene ved saken. Man har lenet seg på fylkeskommunens innleide ekspertise og en dom fra Vestlandet, der forkjøpsretten i en lignende sak ble avvist.».

Dette er altså direkte feil, med mindre Nordlys mener at kommunens egne faglige ressurser ikke kan foreta slike vurderinger selv. Tromsø kommune sin administrasjon søker å ivareta forvaltningsmessige prinsipper om faglig forsvarlig utredning, likebehandling og effektivitet i alle saker, også denne.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse