Annonse

Feil på feil - igjen

Per Kristian Olsen går hardt ut i sitt tilsvar på bokanmeldelsen til Fredrik Fagertun. Jeg konstaterer bare at Olsen leser sine kilder som fanden leser bibelen.

Brødtekstbilder: 
Sjefen for den tyske overkommandoens operative militære ledelse - Alfred Jodl - protesterer på Terbovens manglende evne til å gjennomføre Førerordren om total evakuering og brenning, som han presiserer er militært viktig.
I forbindelse med den russiske fremrykkingen i det nordnorske området, kan det ikke utelukkes at Anglo-amerikanerne vil foreta en landing mellom Nordkapp og Narvik - Alfred Jodl 24. oktober 1944.

Fagertun har helt rett i at det er lite – om noe – nytt kildemateriale som presenteres av Olsen. Det er først og fremst en ny radikal tolkning av kildene som utgjør det nye perspektivet i boken. Jeg har tidligere påpekt den utstrakte seleksjonen av kilder og håndplukking av enkeltdokumenter for å bygge opp under fortellingen om «den glemte krigsforbrytelsen i Nord-Norge». Derfor bruker Olsen mye plass for å underbygge påstanden at Rendulic – og dermed den tyske militærmakten - visste at sovjetrusserne ikke ville gjøre en dypere invasjon av Norge. Det var med andre ord ingen militær nødvendighet tilstede. Deretter legger han hele skylden for den nå etablerte krigsforbrytelsen på Terboven. Det er en ganske spesiell forståelse av kildene, og den er riv ruskende gal.

Var den militære nødvendigheten en bløff? Det er i så fall en radikal påstand. Vi kan se på Rendulics egne papirer, fra etterretning i staben til 20. (Geb.) Armee. Kilden er PG 65636/2, på mikrofilm T312/1061, fra det amerikanske riksarkivet - NARA. Det vi finner her er interessant og setter påstanden i et underlig lys:

19. oktober 1944 – Feindberichterstattung Ost (Russ) Front: Etter besettelse av Petsamo-gruven kan russerne ha to mål; 1) Besettelse av hele Petsamo området og 2) angrep over Kirkenes og vestover mot den norske atlantiske kyst.

Videre skriver Rendulic en uke etterpå:

26. oktober 1944 – Feindlage Bericht Ic – fra 20. (Geb.) Armee: Forventet angrep over Kirkenes langs Reichstrasse 50 for befrielse av Norge. I tillegg allierte landgangsoperasjoner i samme område, samt forstyrrende operasjoner langs RS 50 av fiendtlige flystyrker eller landstyrker. I tillegg må en forvente sivil motstand hos lokalbefolkningen under tilbaketrekningen. Det må forventes økte angrep mot skipsbevegelser fra engelske fly/hangarskip.

Det er med andre ord ikke noe i disse analysene som tilsier at det russiske angrepet ikke ville medføre en dypere invasjon av Nord-Norge. Rendulic kunne altså ikke vite at russerne ville stoppe ved Tana, og legg merke til at det er mer enn russere som er del av fiendebildet. Dette fremkommer også fra Alfred Jodl i den tyske militærledelsen i Berlin, som 24. oktober sender telegram med følgende innledning (NARA mikrofilm T1022/1719):

I forbindelse med den russiske fremrykkingen i det nordnorske området, kan det ikke utelukkes at Anglo-amerikanerne vil foreta en landing mellom Nordkapp og Narvik, på den ene siden hindre 20. (Geb.) AOK tilbakeføring til Norge, på den andre siden hindre russisk støt mot Nordsjøen og Narvik.

Det er klar oppfatning hos både Rendulic og Jodl at det foreligger en militær trussel. Men det kanskje mest ødeleggende dokumentet for Olsens påstand er brev Jodl skriver til Bormann 16. november (NARA mikrofilm T77/1419, signaturen er OKW 138/1, bilde 885-886). Der er han misfornøyd med Terboven og gjennomføringen av den totale evakuering og brenning, og understreker hvor viktig dette er militært! Jodl tar seg altså bryet med å protestere mot en handling Olsen mener ikke hadde noen som helst militær betydning.    

Så var det den andre påstanden. Var Terboven ene og alene ansvarlig for evakuering og brenning? Skal vi undersøke det, må vi se det store bildet. Tilbakeføringen av 20. (Geb.) Arme var planlagt lenge. Allerede i september 1943 kom «Weisung 50», ordren om å gjøre forberedelser om Finland skiftet side. Studiet som ble gjort fikk navnet «Birke», og viste med all tydelighet kompleksiteten og det store omfanget en mulig tilbakeføring ville medføre for den tyske okkupasjonsmakten (NARA mikrofilm T77/786, signatur OKW 135). I tillegg måtte armeen trekkes tilbake til et nytt område som skulle forsvares, Lyngenlinjen. Det ble påpekt at en slik bevegelse av personell og materiell, burde unngås i vintermånedene for å unngå store tap og iverksettes i god tid før selve forflytningen. Finnene skiftet side i begynnelsen av september, men først 4. oktober kom den tyske beslutningen om å iverksette «Birke», som nå fikk navnet «bewegung Nordlicht». Det kommer frem av telegram til Kriegsmarines ledelse (Skl) fra Alfred Jodl i den tyske operative militærledelse, og finnes i krigsdagboken til Skl. C IIa for perioden april 1944 til februar 1945 (NARA mikrofilm T1022-1719). Jodl sendte 6. oktober klokken 05:00 den detaljerte ordren om tilbaketrekning – over fire sider – til ledelsen for alle de tyske våpengrenene samt den militære ledelsen i Norge (samme kilde som over). Den ordren er interessant, og punkt 6 (Räumung und Zerstörung) kan fremheves:

Alle fasiliteter som kan være til nytte for fienden, skal ødelegges permanent, særlig veier og jernbaner, havneanlegg, flyplasser og andre fasiliteter fra Luftwaffe, industrianlegg, Wehrmacht-overnattingssteder og lagerbygg. Alle snøgjerder og gjennomfartsårer skal brennes i tide! Forsyninger og andre Wehrmacht-varer som ikke fjernes skal ødelegges. Hele den arbeidsføre befolkningen i Norge skal, så langt marsjbevegelsen tillater, tas med og overføres til Reichkommissariat Norwegen for arbeidsinnsats.

Det var allerede ved iverksettelsen av «Nordlicht» klart at det skulle gjennomføres evakuering av sivile og ødeleggelse og brenning som del av den militære operasjonen. Rollen til Terboven i forkant av denne ordren kan diskuteres nærmere, men det er klinkende klart at evakuering av sivile og ødeleggelse av infrastruktur var del av den militære operasjonen fra starten. Terboven spilte en sentral rolle, det viser hans brev til Bormann av 28. oktober der han ber om en rask beslutning på om Hitler samtykker i forslaget om ødeleggelse av sivilbefolkningens husvære og at dette i så fall må komme som en ordre til Rendulic (OKW 1776, NARA mikrofilm T77/870). Bormann ber Jodl om hans synspunkter, som sier seg enig med den argumentasjon Terboven gir og ber om en endelig beslutning (OKW 138/1, NARA mikrofilm T77/1419). Den tyske sentrale militærledelsen var derfor i høyeste grad delaktig i førerordren som kom senere samme dag. 

Det er viktig å forstå rollen som Terboven hadde for okkupasjonen av Norge. Han hadde ansvaret for den sivile okkupasjonen, som også omfattet den viktige sjøtransporten som sikret forsyninger til Norge. Derfor var Reichkommissariatet gitt ansvaret for deler av transportbehovet i tilbaketrekkingen av Lapplandsarmeen. Terboven fikk ansvaret for evakueringen av de sivile, samt at Reichkommissariat See fikk ansvaret for sjøtransport av tysk materiell. Den tyske marine fikk ansvar for transport av personell for «bewegung Nordlicht». Det er denne koblingen med roller, samspill, rivalisering og dynamikk mellom den tyske militære ledelsen i Norge, Terboven og overkommandoen i Berlin som er så viktig å analysere for å forstå prosessen og beslutningene, som endte med tvangsevakuering og en total nedbrenning av infrastrukturen. Det makter ikke Olsen å gjøre.

Jeg vil slutte meg til Fagertuns beskrivelse av boken som velskrevet. Det er bare synd at Olsen ikke har hatt tilgang til flere og ikke minst sammenhengende tyske kilder. Dokumentene etter 20. (Geb.) AOK er på 49 000 sider, hele den tyske militære ledelse i Norge etterlot seg 112 000 dokumentsider. Den tyske marineledelsen i Norge etterlot seg 61 000 dokumentsider. Alt sammen er ferdig digitalisert. Kjære Per Kristian Olsen, jeg håper du vil revidere din bok. Dokumentasjonen ligger der.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse