Annonse

Feilslått politireform

Syv ulike justisministere fra Frp har ikke bidratt positivt til innføringen og gjennomføringen av reformen.

Arbeiderpartiet varslet nylig at vi trekker støtten til Politireformen. Det burde ikke komme som noen overraskelse på hverken Høyre eller Senterpartiet.

I over tre år har Arbeiderpartiet konstruktivt kritisert gjennomføringen av politireformen. Det har vært noen positive endringer, men dessverre har det skortet på langt mer. Når Høyres Peter Frølich sier til VG at 90% av politireformen har vært en suksess, tror jeg mange i politi-Norge blir sterkt provosert.

Våre krav og gjennomslag var klare: Styrk nærpolitiet, klare krav til medbestemmelse lokalt i endringsprosessene, gjennomfør et systematisk arbeid med kultur og ledelse og sørg for tilstrekkelig finansiering. Alle var helt enige om at det var behov for et etterforskingsløft. Ganske tidlig fikk vi se at avtalen som ble inngått mellom AP, H, FrP, Krf og V, ikke kom til å bli holdt. Tidlig i prosessen og før de største strukturendringene ble gjennomført, ble enighet om lokal involvering som skulle nedfelles i et avtalt dokument glatt hoppet over. Reformens start befant seg så langt unna avtalen som ble inngått at vi så oss nødt til å fremme forslag i Stortinget om at regjeringen faktisk måtte følge opp sin egen reform.

Syv ulike justisministere fra Frp har ikke bidratt positivt til innføringen og gjennomføringen av reformen. På rekke og rad har Amundsen, Listhaug, Wara og Kallmyr stilt i Stortingets spørretime, og hver og én avslørt at de umulig kan ha inngående kjennskap til hva nærpolitireformen faktisk innebærer. Dessverre er det ofre for kriminalitet som sitter igjen med regninga. Etterforskingsløftet er ikke gjennomført og kriminelle gis strafferabatt som følge av sprengt kapasitet i hele straffesakssystemet. Dette strider mot vår rettsoppfatning og kan ikke fortsette. Responstiden i distriktene går opp. Til tross for at Stortinget har vedtatt at alle gjenværende tjenestesteder etter strukturendringene skulle styrkes, skjer det motsatte.

Politiets fagforeninger blir nærmest fnyst av når de fremmer det samme kritikken som oss. Rapport etter rapport som slakter gjennomføringen av reformen, får også lite gehør. Cathrine Filstad og Tom Karp har gjennomført en omfattende studie, for å se på konsekvensene av politireformen. Filstad sier selv at:

«Hvis denne reformen hadde blitt kjørt i en privat bedrift er jeg redd for at det ikke ville vært en eneste ansatt igjen. Politiansatte har et voldsomt engasjement og samfunnsoppdraget står sterkt, men de opplever altså ikke at de får gjort en god nok jobb»

Med disse resultatene kan man spørre seg; har landet fått det som ble lovet? Dessverre er svaret nei. Nettopp derfor må Arbeiderpartiet være tydelige på at reformen slik den har blitt, ikke har vår støtte. Enigheten vi signerte på, handlet om en nærpolitireform med et etterforskingsløft og bedre nasjonal kriseledelse. Det er ikke annet enn å beklage at forliket hadde null verdi for høyreregjeringen, og at resultatet ser ut til å bli en ren strukturreform som har svekket norsk politi.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse