Annonse

Soning i et annet land

Justisministeren har tatt initiativ til å leie fengselsplasser i Nederland. Dette er en av løsningene på et stort problem i Norge: Vi har for få soningsplasser.

Som ett av flere tiltak er det derfor innledet samtaler med Nederland om å leie fengselsplasser der, i hovedsak for mennesker med lengre dommer og for utenlandske innsatte.

Justisministeren har tatt initiativ til å leie fengselsplasser i Nederland. Dette er en av løsningene på et stort problem i Norge: Vi har for få soningsplasser.

De rødgrønne kjente til utfordringene, men gjorde ikke nok for å utvide kapasiteten. Rundt 1300 personer venter på å få sone i norske fengsler. Politiet har ikke tilgang til nok varetektsplasser. Mange må vente lenge, og noen må som en konsekvens av dette slippes ut tidligere enn ønskelig.

Høyre/Frp-regjeringen går nå gjennom tilstanden i norske fengsler og ser på behovet for nye fengselsplasser. I løpet av høsten kommer en stortingsmelding som peker på viktige tiltak framover.

Men vi kan ikke sitte stille mens vi arbeider med langsiktige løsninger. Vi vet den bygningsmessige situasjonen i kriminalomsorgen er svært bekymringsfull. Det er store behov for vedlikehold og oppussing, samtidig som det totalt sett er for få fengselsplasser i Norge.

Som ett av flere tiltak er det derfor innledet samtaler med Nederland om å leie fengselsplasser der, i hovedsak for mennesker med lengre dommer og for utenlandske innsatte. I Norge har vi en stor andel utenlandske innsatte i fengslene. Mange av disse har utvisningsvedtak og skal ut av Norge når soningen er ferdig. Denne gruppen er derfor spesielt godt egnet til å gjennomføre soning i et annet land. 

En leieavtale med Nederland vil omfattes av norsk lov, noe som betyr at situasjonen for de innsatte ikke blir særlig endret selv om soningsplassene fysisk er plassert i Nederland. Denne løsningen vil gi politiet tilgang til flere varetektsplasser i Norge, og vi får bedre soningskapasitet til de som skal tilbakeføres til det norske samfunnet etter endt soning.

Det tar tid å bygge nye fengsler i Norge. Vi skal gjøre det også, men trenger tiltak som virker på kort sikt.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse