Annonse

Soning i et annet land

Justisministeren har tatt initiativ til å leie fengselsplasser i Nederland. Dette er en av løsningene på et stort problem i Norge: Vi har for få soningsplasser.

Som ett av flere tiltak er det derfor innledet samtaler med Nederland om å leie fengselsplasser der, i hovedsak for mennesker med lengre dommer og for utenlandske innsatte.

Justisministeren har tatt initiativ til å leie fengselsplasser i Nederland. Dette er en av løsningene på et stort problem i Norge: Vi har for få soningsplasser.

De rødgrønne kjente til utfordringene, men gjorde ikke nok for å utvide kapasiteten. Rundt 1300 personer venter på å få sone i norske fengsler. Politiet har ikke tilgang til nok varetektsplasser. Mange må vente lenge, og noen må som en konsekvens av dette slippes ut tidligere enn ønskelig.

Høyre/Frp-regjeringen går nå gjennom tilstanden i norske fengsler og ser på behovet for nye fengselsplasser. I løpet av høsten kommer en stortingsmelding som peker på viktige tiltak framover.

Men vi kan ikke sitte stille mens vi arbeider med langsiktige løsninger. Vi vet den bygningsmessige situasjonen i kriminalomsorgen er svært bekymringsfull. Det er store behov for vedlikehold og oppussing, samtidig som det totalt sett er for få fengselsplasser i Norge.

Som ett av flere tiltak er det derfor innledet samtaler med Nederland om å leie fengselsplasser der, i hovedsak for mennesker med lengre dommer og for utenlandske innsatte. I Norge har vi en stor andel utenlandske innsatte i fengslene. Mange av disse har utvisningsvedtak og skal ut av Norge når soningen er ferdig. Denne gruppen er derfor spesielt godt egnet til å gjennomføre soning i et annet land. 

En leieavtale med Nederland vil omfattes av norsk lov, noe som betyr at situasjonen for de innsatte ikke blir særlig endret selv om soningsplassene fysisk er plassert i Nederland. Denne løsningen vil gi politiet tilgang til flere varetektsplasser i Norge, og vi får bedre soningskapasitet til de som skal tilbakeføres til det norske samfunnet etter endt soning.

Det tar tid å bygge nye fengsler i Norge. Vi skal gjøre det også, men trenger tiltak som virker på kort sikt.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse