Annonse
Den etterlengtede Ytre Kystveien med helårlig fergeforbindelse sør og nord av Senja bør med dagens trafikkmønster og voksende turisme bli en selvfølge. Ferge bør opprettes også mellom Senja og Bjarkøy, mener artikkelforfatter Arne Ernstsen. Bildet viser ferga på vei ut fra Gryllefjord mot Andenes. Foto: Ole Åsheim

Ytre kystvei må styrkes med ferge mellom Senja og Bjarkøy

Tiden må nå være moden for også en fergeforbindelse mellom Skrolsvik og Tore Hunds rike, Bjarkøy, som igjen leder trafikken over Hinnøya som er Norges største øy utenom Svalbard og etter Tromsøya faktisk den folkerikeste.

Senja er den nest største øya i Norge (utenfor Svalbard-skjærgården). Den har en vill, fjellaktig ytre (vestlig) side mot Atlanterhavet, og en mild og frodig indre (østlig) side. Senja har i dag (sommerbetont) fergeforbindelse fra Botnhamn og over Malangen til Brensholmen/Kvaløya- en såkalt turistrute. Likeens over Andfjorden fra Gryllefjord til Andenes og videre mot Vesterålen. Dette er ruter innarbeidet over flere år- og er kjent over store deler av Europa. Turisme er stikkordet, men er også et enormt logistikkmessig savn for de fastboende og brukes derfor også lokalt som transport, spesielt over Malangen.

Tiden må nå være moden for også en fergeforbindelse mellom Skrolsvik og Tore Hunds rike, Bjarkøy, som igjen leder trafikken over Hinnøya som er Norges største øy utenom Svalbard og etter Tromsøya faktisk den folkerikeste.

Det er jo litt spesielt å tenke på at all trafikk fra Senja, tung som lett, utenom sommersesongen går over Gisundet bru via Finnsnes hele året. Ved litt undersøkelse kan det nevnes at ca 48/50 vogntog med sjømat i døgnet går over Gisundbrua og videre gjennom Finnsnes sentrum opp til E6 og sørover. Ser man året under et er det oppimot 18.000 vogntog i året som igjen utgjør om lag 8 milliarder NOK for sjømat-klyngen Senja. Er det mulig? var min første tanke, man kan jo bli stum av mindre. Slik jeg kjenner senjaværingene, kan de også rope høyt. Skal vi stilltiende godta at Senja blir en slags produksjonsøy, uten framtidsrettede transportløsninger? Dette bør man absolutt kunne snakke høyt om.

Med en slik aktivitet og omsetning bør den etterlengtede Ytre kystveien med helårlig fergeforbindelse i sør og nord av Senja bli en selvfølge. Ferger med god kapasitet - hvem har ikke blitt sur, sint og oppbrakt ved å bli stående igjen når fergen går. Faktum er at sommerturismen øker. Stadig flere vil se alle våre fantastiske vakre øyperler og Senjas dominerende fjellpartier med sine dype fjorder og verdenskjente perler av fiskevær.

Lokalbefolkningen er nok rimelig klar over at enkelte veistrekk får stor belastning og at det flere steder er smal vei. Veinettet bør derfor også oppgraderes, slik at også tungtrafikken som skal sørover med fiskeprodukter til det europeiske markedet får et alternativ til omkjøringen over Gisundbruen og gjennom tettstedet Finnsnes sentrum.

Alternativer: Jeg er her fristet til å si at en fergeforbindelse fra Skrolsvik mot Bjarkøy bør bli helårlig. Fergebruene er der. Mener imidlertid enkelte kloke hoder at veinettet over Grytøy ikke er egnet for tyngre kjøretøy bør kanskje fergen vinterstid gå mellom Skrolsvik og Harstad inntil veiene er utbedret.      

Her bør fylkets øverste organer/folkevalgte og de berørte styrende kommunale aktører se de positive muligheter som vil gi logistikken/flyten av både varer og tjenester en oppblomstring, som kan bidra til en økonomisk vekst for hele øyriket i Troms.

Man er jo klar over at ulike deler av fylket vårt står overfor ulike utfordringer og muligheter der befolkningsgrunnlag, flyttetendenser, næringsstruktur og næringsutvikling påvirker den regionale utviklingen. Men målet med regional- og distriktspolitikken er en god balanse gjennom vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet. Vi vet jo alle at nye næringer og nye befolkningstall gir både optimisme og utfordringer for distriktene.                  

Det er derfor nødvendig med et krafttak frem mot kommunestyre- og fylkesvalget 9. september i år, der det skal velges representanter til fylkestinget og kommunestyrer i Troms. Det er imidlertid en kjensgjerning at den som har den beste distriktspolitikken, tja, hvem vet, fort kan få innflytelse og dermed god gjennomslagskraft. Bare tiden for vise det. Godt valg.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse